Hospitalsdirektør Annemarie Hellebek (til højre) vinker til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, som deltager over Skype. Foto: Jacob Jepsen

Nu kan bornholmere møde deres speciallæge fra København på en skærm

Det er godt tænkt – kunne man tænke – at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen her fredag formiddag deltager i et arrangement på Bornholms Hospital via en Skype-forbindelse.

Hun er simpelthen med på en computerskærm, og eftersom der er tale om et pressemøde, hvor to nye teleambulatorier på hospitalet skal præsenteres, er det da udtryk for en indre logik og helt i projektets ånd, at hun på den måde er med på distancen.

TELEMEDICIN

Det er godt tænkt – kunne man tænke – at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen her fredag formiddag deltager i et arrangement på Bornholms Hospital via en Skype-forbindelse.

Hun er simpelthen med på en computerskærm, og eftersom der er tale om et pressemøde, hvor to nye teleambulatorier på hospitalet skal præsenteres, er det da udtryk for en indre logik og helt i projektets ånd, at hun på den måde er med på distancen.

Men rent faktisk havde det været hendes intention at rejse herover for at deltage i fuld figur og i tre dimensioner, men hun forklarer i sin lille tale, at den seneste udvikling med endnu en ny rekord, hvad angår coronasmittetal, har gjort, at hun valgte at blive hjemme.

Det er ellers en festdag, som skal markeres med boblevand fra en genstridig flaske, som det ikke lykkes sygeplejerske og projektmedarbejder Mia Asping Kofoed at få proppen af. Heldigvis træder Bornholms Tidendes hærdebrede fotograf til. Pop!

 

De erfaringer, I gør jer her,
kommer til at være meget,
meget vigtige i forhold til at
give noget tilbage til det øvrige
sundhedsvæsen, og det synes
jeg også, I skal være stolte af

 

Sophie Hæstorp Andersen redegør for, at bornholmske patienter årligt foretager 40.000 rejser (hvilket dækker over rejserne til og fra øen, altså cirka 20.000 returrejser) for at besøge andre hospitaler og få den allerbedste behandling af speciallæger og inden for særlige områder, som Bornholms Hospital ikke råder over.

– Derfor er det et kæmpe plus at kunne tilbyde bornholmerne fagekspertise på specialafdelinger, siger hun.

– Men vi ved godt, at rejsen kan være svær og lang og omfattet med store problemer – og en barriere, hvis man skal bruge en hel dag for at kommet til undersøgelse og behandling.

Det er dér, teleambulatorierne kommer ind som et plus, for de gør det lettere at være bornholmsk patient, eftersom der bliver mulighed for blot at tage i teleambulatoriet på Bornholms Hospital og på den måde lade specialisten komme til sig.

– Det kan kun lade sig gøre ved, at vi får bedre digitale faciliteter, siger hun.

– Og med den nye teknologi fjerner vi afstanden mellem patienten og specialisten og gør det muligt at få bedre behandling.

Hospitalsdirektøren klipper den røde snor. Teleambulatorierne er officielt åbne. Foto: Jacob Jepsen

I hånden

Hun slår dog fast, at det ikke er målet at udskifte alle konsultationer med telekonsultationer, og at patienterne i øvrigt ikke skal være bange for at komme til at stå alene, de vil blive understøttet af Bornholms Hospitals faglige personale i ethvert forløb.

– Man skal ikke være utryg ved det her, vi kommer til at tage patienten i hånden og sikre, at man er i gode, trygge rammer, siger regionsrådsformanden og fortsætter:

– Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om jeres videre arbejde med teleambulatorierne og se på, hvordan vi kan brede tingene ud i resten af Region Hovedstaden, for der kan være lange afstande. De erfaringer, I gør jer her, kommer til at være meget, meget vigtige i forhold til at give noget tilbage til det øvrige sundhedsvæsen, og det synes jeg også, I skal være stolte af – at I på den måde er dem, der går forrest.

Hun slutter af med et stort tillykke til både Bornholms Hospital og de bornholmske patienter, og endelig bekendtgør hun:

– Jeg har i mit fysiske fravær for første og eneste gang fået lov til at fjernstyre en hospitalsdirektør, så i dagens anledning får Annemarie Hellebek lov til at føre saksen, og det må du meget gerne gøre nu, Annemarie, værsgo.

Hospitalsdirektøren griber straks bolden, takker og udtrykker sin egen glæde over at kunne åbne teleambulatorierne og klipper elegant den røde snor over.

Så kan den fremmødte presse tage det ene teleambulatorium i øjesyn. På den ene væg hænger en skærm, hvor man kan få øjenkontakt med sin specialist, som eventuelt kan deltage i en konsultation fra Rigshospitalet – og på væggen overfor, hvor patienten sidder sammen med det lokale personale, hænger der på bagvæggen et flot kort af Bornholm, så specialisten, hvor vedkommende end måtte befinde sig, straks kan orientere sig om, hvor det foregår.

Esther

På landkortet står der ydermere “Bedst for Esther”, idet Esther for det bornholmske sygehusvæsen er, hvad Arne var for tidlig pension, en arketype.

Også Annemarie Hellebek forklarer om principperne for brugen af teleambulatorierne, inden hun byder velkommen til Rigshospitalet, som også er hægtet på arrangementet via Skype, deriblandt tidligere vicedirektør på Bornholms Hospital Susanne Poulsen, som nu sidder i direktionen på Rigshospitalet.

– Vi imødeser med glæde samarbejdet, siger hun blandt andet og slår fast, at Rigshospitalet er hele landets hospital.

Og så er det tid til at skåle i alkoholfrit boblevand.

Oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Bornholms Hospital Peter Juul Jensen har været med i arbejdsgruppen på projektet, og han er naturligvis til stede ved denne markering. Han slår over for Bornholms Tidende fast, at telemedicin ikke er en spareøvelse, og han vil ikke give et bud på, hvor meget de nye ambulatorier kan tænkes at reducere antallet af patientrejser.

Til gengæld kan han oplyse, at der venter en del efteruddannelse og opgradering af personalet på hospitalet.

– De af os, der har kørt det i gang, har lært en masse, men det er klart, at på den lange bane skal vi have et kompetenceløft for alt vores personale, siger han.

Annemarie Hellebek inde i selve ambulatoriet, hvor ”Esther” repræsenterer den typiske bornholmske patient, og hvor kortet på bagvæggen hjælper specialister ovrefra til at identificere, hvor de er, når de taler med en patient via en tv-skærm. Foto: Jacob Jepsen

 

 

Teleambulatorierne

Teknologi fjerner afstand. Det bliver lettere at være patient på Bornholm, idet speciallæger fra københavnske hospitaler nu er kommet tættere på bornholmerne med to nye teleambulatorier på Bornholms Hospital.

To nye ambulatorier danner nemlig fremover ramme om videokonsultationer, hvor speciallæger fra de københavnske hospitaler kommer til bornholmske patienter via video. På den måde undgår de bornholmske patienter at bruge en dag på at rejse til konsultation på et hospital i København.

Region Hovedstaden har i Projekt Digital Ø afsat midler i 2020-22 til udvikling af digitale værktøjer i forhold til patienters indlæggelser og ambulante forløb.

Projekt Digital Ø skal gøre det lettere at være bornholmsk patient ved at inddrage eksisterende og ny teknologi, herunder at:

• understøtte videokonsultation på andre hospitaler ved fremmøde på Bornholms Hospital.

• tilbyde telefon- og videokonsultationer til udvalgte patientgrupper fra patientens hjem.

• udlevere udstyr til hjemmemonitorering af borgere.

• tilbyde webinarer for kronisk syge patienter med for eksempel KOL eller diabetes.

• udvikle virtuelle indlæggelser i eget hjem.

• udbygge faglig dialog mellem specialister på Bornholms Hospital og andre hospitaler.

Kilde: Bornholms Hospital