Udsigt fra forsyningsselskabets lokaler på Skansevej. Foto: Berit Hvassum

Direktørens første opgave bliver en strategi for de næste 10 år

Bornholms Energi og Forsyning meddelte onsdag, at koncernens kommende administrerende direktør bliver 45-årige Claus M. Andersen.

Han har de seneste 20 år været ansat hos Sweco, der laver ingeniør- og arkitektrådgivning. I Sweco Danmark har Claus M. Andersen haft ansvar for rådgivnings- og anlægsprojekter, hvorimod hans erfaringer med vand, varme, el og andre forsyningsgrene er begrænset.

ENERGI

Bornholms Energi og Forsyning (Beof) meddelte onsdag, at koncernens kommende administrerende direktør bliver 45-årige Claus M. Andersen.

Han har de seneste 20 år været ansat hos Sweco, der laver ingeniør- og arkitektrådgivning. I Sweco Danmark har Claus M. Andersen haft ansvar for rådgivnings- og anlægsprojekter, hvorimod hans erfaringer med vand, varme, el og andre forsyningsgrene er begrænset.

Beofs bestyrelsesformand, Lars Goldschmidt, fortæller, at hans kvaliteter som leder, tekniker og erfaringen med at håndtere myndigheder og kunder har spillet ind på beslutningen om at tilbyde ham topjobbet.

Hvad er det især, I kan bruge hans erfaring til?

– For det første har han jo været leder af en større organisation, og han har en ledelsesstil, som, tror jeg, passer til kulturen i Bornholms Energi og Forsyning. Han er dygtig og resultatorienteret, men samtidig også orienteret mod mennesker. Vi ville have en erfaren leder, siger Lars Goldschmidt, der også lægger vægt på hans ingeniørbaggrund.

– Han er tekniker. Det vil sige, at han er vant til at håndtere tekniske problemstillinger og kan forstå de processer, der er i alle de forskellige forsyningsgrene. Og i de projekter, han har lavet – uanset om det er broer, havne eller andet – har han skullet forhandle med myndigheder. Så det at være i et politisk miljø, det kender han. Han skal selvfølgelig ind i en stejl læringskurve for at lære de forskellige forsyningsgrene og reguleringer at kende, men det vurderer vi, at vi at organisationen i væsentligt omfang vil hjælpe ham med at lære ret hurtigt.

Han har stor erfaring med havne og har også arbejdet med havvindmølleprojekter. Har hans infrastrukturbaggrund særlig relevans i lyset af, hvad der skal ske hos jer i de kommende år?

– Ja, det har særlig relevans, at han har været engageret i store, tekniske projekter. For det første ved vi jo, at det, der foregår på Skansevej (hvor Beofs centrale kraftvarmeværk ligger, red.) skal ændre sig meget over de kommende 10 år, når vi får havvindmølleparker ved Bornholm. Vi må regne med, at vi skal ændre den måde, vi leverer fjernvarmen i Rønne på, og vi skal have en anden rolle i forhold til at være backup (for søkablet til Sverige, som producent af elektricitet, red.). Det er alt sammen forandringsprojekter, og jeg tror, at de projekter, han allerede har gennemført, vil være nyttige erfaringer i vores videre arbejde.

Er det noget, som skal forberedes i løbet af de kommende år.

– Vi regner vel med, at parkerne står derude imellem 2028 og 2032. Det skal forberedes nu. Hans første opgave bliver at lave en strategi for de næste 10 år.

Ligger der ikke en 10 års-strategi på skrivebordet, når han kommer?

– Der ligger en vedligeholdelsesstrategi for vores anlæg, som rækker op til 20 år ind i fremtiden. Det er ud fra den, vi baserer vores økonomi på og vores oplæg til kommunalbestyrelsen (om frasalg af El-Net Øst, red.). Men der ligger ikke en forandringsstrategi om, hvad vi stiller op med de forandringer, der sker over de næste ti år. Den nuværende strategi hos bestyrelsen skulle revideres i løbet af efteråret, så det er et arbejde, vi har udskudt.

Sidst jeg interviewede dig, fortalte du, at den nye direktørs lønpakke vil blive mindre end den, som den afgående direktør havde. Kan du sige noget om, hvad du har aftalt med Claus M. Andersen?

– Som jeg sagde til dig, skal rammen være væsentligt under det, som Rasmus fik. Situationen er, at han har fået en løn på knap 1,9 milloner, og den er uden variable elementer.

Så der er ikke planlagt, at han kan få et fastholdelsesvederlag efter nogle år?

– Nej, ingenting. Det tror jeg er rigtigt for tiden, der kommer. Vi har valgt at sige en fast løn og en fast ramme, så det er gennemskueligt for alle.

 

Beofs nye administrerende direktør

Claus M. Andersen, 45, er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.

Han har en MBA i ledelse fra 2017-19 på Copenhagen Business School.

Ansat i Sweco siden 2000, hvor han begyndte som projektleder og blandt andet arbejdede med havne, konstruktioner til havs og vindenergi.

Fra 2013 til 2017 stod han i spidsen for Swecos afdeling for havne og geoteknik, hvorefter han blev forfremmet til direktør for virksomhedens samlede infrastruktursektion, der består af over 200 medarbejdere og foruden havne varetog byggerier af veje, broer/tunneller og jernbaner.

Derudover har Claus M. Andersen været ansvarlig for en Asset Management-funktion på 100 medarbejdere fordelt på de nordiske lande og Tyskland.

Kilde: Linkedin, Bornholms Energi og Forsyning