Folkeskoven blev indviet i april, og i juli blev et egearboret indviet af Vestermaries byborgmester, Julia Dolleris. Nu får vestermarieboerne også shelters og en hytte. Foto: Klaus Holsting

Vestermarie får næsten 200.000 kroner: Folkeskoven er blevet et vildt hit og nu bliver den endnu bedre

LOKALSAMFUND

– Jeg var lige ved ikke at åbne mailen, for det lignede en spammail, griner Bente Johansen, næstformand i borgerforeningen i Vestermarie om en ellers meget vigtig mail, hun netop har modtaget.
Borgerforeningen modtager nemlig næsten 200.000 kroner fra Nordea-fonden.

Foreningen har søgt en pulje med navnet “Her bor vi”, og selvom Nordea-fonden har fået mange ansøgninger, var Vestermaries projekt et af dem, der fik støtte.
Vestermarie Borgerforening havde søgt om penge til en aktivitetsplads i Vestermarie Folkeskov. Folkeskoven blev indviet i foråret som et nyt område med 4.800 træer og buske. I juli blev også et ege arboret indviet som en del af folkeskoven. Skoven er blevet et nyt socialt samlingssted i byen, fortæller Bente Johansen.

– Den er blevet et helt vildt hit her i Vestermarie. Folk i alle aldersgrupper bruger området, og når vi arrangerer noget, kommer der nemt 50 mennesker, fortæller Bente Johansen, som er tovholder på projektet.
Det er da også derfor, at Vestermarieborgerne vil gøre folkeskoven endnu bedre og har søgt om penge til en hytte, tre shelters og en bålplads.

Stort ønske
Helt præcis får borgerforeningen 190.250 kroner fra Nordea-fonden, og de muliggør nu forbedringerne, som var et stort ønske.
– Der har været et stort engagement. Vi har fået plantet træer, gravet et vandhul og lavet en aktivitetsplads for børn. Men der er også et ønske om at kunne holde en pause under tag, eller overnatte i folkeskoven, siger Bente Johansen.

Hvad giver det til byen, at I nu får mulighed for at udbygge projektet?
– Det vil helt sikkert betyde, at flere vil holde aktiviteter i området. At flere vil besøge folkeskoven og være der i længere tid, og at for eksempel spejderne vil overnatte derude. Det vil blive brugt mere.

Ønskerne, som blev sendt ind til Nordea-fonden, er besluttet på borgermøder.

– Vi er enedes om det, som folk ønsker sig her i byen. Samtidig har vi et godt samarbejde med kommunen og folkeskoven ligger også på kommunal grund.

Nu skal borgerforeningen finpudse projektet. Bente Johansen forventer, at shelters, hytte og bålplads vil kunne indvies til april

– Så holder vi en indvielse “med det hele” – røde bånd og fremmøde af vores byborgmester.