“El-nettet er nemlig et af de få forretningsområder i Beof, som både kan og må generere et overskud, der kan styrke koncernen. Hvis man frasælger sin eneste indtægtskilde, er det jo kun et spørgsmål om tid, før det går galt”, skriver Leif Olsen på vegne af SF Bornholm i en pressemeddelelse. Foto: Berit Hvassum

SF kalder salg af elnettet uansvarligt

ELNETTET

At sælge det bornholmske elnet er ikke den eneste mulige måde at løse Beofs økonomiske problemer. Men Beofs bestyrelsesformand Lars Goldschmidt taler om et salg som den eneste mulige løsning.

Det er et problem, for dels er elnettet en af kun meget få aktiviteter, som Beof må tjene penge på. Og dels er elnettet at betragte som kritisk infrastruktur, “som man ikke bare sælger”.

Det skriver SF Bornholm i en pressemeddelelse, hvor medlem af kommunalbestyrelsen Leif Olsen ikke lader nogen i tvivl om, at han agter at stemme imod, når økonomiudvalget i dag klokken 18 mødes med sagen om elnettet som det eneste reelle punkt på dagsordenen

“At Beof som koncern har finansielle udfordringer er ingen hemmelighed. Udfordringerne er især, at man har lavet meget store og urentable investeringer i fjernvarme, som ikke er konkurrencedygtig. Da fjernvarme er et “hvile-i-sig-selv”-område, så tilsiger logikken, at omkostningerne skal betales indenfor området”, noterer Leif Olsen først.

Men selv i den situation er det både “uansvarligt” og “uhyre kortsigtet”, hvis Beof vil løse sine problemer ved at sælge elnettet, fortsætter han.

“El-nettet er nemlig et af de få forretningsområder i Beof, som både kan og må generere et overskud, der kan styrke koncernen. Hvis man frasælger sin eneste indtægtskilde, er det jo kun et spørgsmål om tid, før det går galt”, skriver Leif Olsen.

Før dagens møde står det klart, at Beof også har andre muligheder. De har bare det til fælles, at hverken Beofs ledelse eller regionskommunens øverste embedsfolk betragter dem som de mest ideelle for Beof.

“Disse muligheder indebærer at løfte kapital fra datterselskaberne (der hvor det er lovligt) til holdingselskabet, at omlægge gælden til langfristet gæld (nok ikke den største udfordring, sådan som lånemarkedet er) samt eventuelt et kapitalindskud fra ejeren (næppe nødvendigt)”, opsummerer Leif Olsen sit syn på Beofs alternativer.

“Det virker ikke som om Beofs bestyrelse og ledelse har ønsket at gå ind i disse løsninger. I diverse medier har bestyrelsesformanden for Beof været ude at sige, at et salg er den eneste mulighed. Han har endda nævnt den pris, som han vil sælge for”, fortsætter han.

“Derfor skal SF-Bornholm opfordre kommunalbestyrelsen som ejer af Beof at pålægge bestyrelsen og ledelsen at arbejde med disse muligheder frem for et uansvarligt frasalg af fremtidige indtægter. I et moderne samfund er el-nettet endvidere at regne som “kritisk infrastruktur”. Den sælger man som bekendt ikke bare til hvem som helst”.