Aarsdale er en af de fire bornholmske byer der får penge fra Nordea-fonden til sit projekt “Her bor vi”. Foto: Jens-Erik Larsen

Millioner på vej: Fire bornholmske byer får penge til at løfte fællesskabet

LOKALSAMFUND

Gudhjem, Svaneke, Vestermarie og Aarsdale får del i 31,8 millioner kroner, som Nordea-fonden i dag uddeler. Næsten 2,5 millioner kroner af pengene bliver sendt mod Bornholm til de fire projekter her på øen, der får del i støtten.

Svaneke Friskole får en million kroner i støtte til en multibane samt andre udendørsfaciliteter til et projekt i fællesskab mellem friskolen, idrætsklubben og vandrerhjemmet.

Aarsdale Borgerforening får tæt på en million kroner til en sauna, forbedring af legeplads og etablering af motionsplatform på havnen i Aarsdale. I Gudhjem får Gudhjem By- og Museumsforening næsten 300.000 kroner til projektet Leg og Liv i Gudhjem, og Vestermarie Borgerforening får tæt på 200.000 kroner til en hytte, shelters samt bålplads i Vestermarie Folkeskov.

Et rygstød til fællesskaberne
Pengene kommer fra en særlig pulje – “Her bor vi”-puljen.

Nordea-fonden vil med puljen inspirere drivkræfterne i mindre lokalsamfund og støtte initiativer, som kan samle byen og dens beboere.

– Vi ser puljen som et økonomisk rygstød til de lokale ildsjæle. Mange steder har man udover vores støtte selv rejst midler via kommunen, lokale indsamlinger og andre fonde, siger direktør Henrik Lehmann Andersen i en pressemeddelelse fra Nordea-fonden.

Overvældende interesse
I alt har fonden modtaget mere end 513 ansøgninger fra 471 småbyer. Det svarer til, at mere end hver tredje mindre bysamfund har søgt “Her bor vi”-puljen, og det har fået Nordea-fonden til at lægge ekstra otte millioner kroner oven i den 60 millioner kroner store pulje.

Selvom ansøgningerne spænder vidt, er nogle af de klare tendenser, at aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 61 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet.

Flest småbyer i Syddanmark har fået støtte, efterfulgt af Sjælland, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden. I Region Hovedstaden ligger alle de udvalgte projekter i denne runde på Bornholm.

Pengene i “Her bor vi” puljen er uddelt i to runder.

Samlet set ender Nordea-fonden med at støtte i alt 139 projekter med samlet 67,9 millioner kroner.

 

 

Fakta om ‘Her bor vi’-puljen

Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge støtte til initiativer, der styrker fællesskabet.

Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.

Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.

For de, der ikke nåede at søge “Her bor vi”-puljen, er der stadig mulighed for at søge Nordea-fondens Lokalpulje.