Foto: Berit Hvassum

Bornholm går for første gang i fire år helt fri af hadforbrydelser

HADFORBRYDELSER

Mens antallet af hadforbrydelser fra 2018 til 2019 steg med knap 27 procent på landsplan, så er Bornholm for første gang i fire år gået helt fri af hadforbrydelser.

Det kan man læse i Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser i 2019, som netop er blevet offentliggjort.

Markant fald på Bornholm

Således blev der i 2019 kun anmeldt en enkelt hadforbrydelse på Bornholm, og den fandt ifølge Bornholms Politi slet ikke sted på Bornholm, men på Sjælland.

Anmelderen bor dog på Bornholm, og derfor tæller anmeldelsen med i de bornholmske tal i Rigspolitiets statistik.

Selvom antallet af anmeldte hadforbrydelser på Bornholm er så lille, at det er umuligt at konkludere noget på basis af statistikken, så er der dog på Bornholm – modsat resten af Danmark — tale om et markant fald i antallet af anmeldte hadforbrydelser.

I de foregående tre år, fra 2016 til 2018, er der nemlig anmeldt i alt 12 hadforbrydelser på Bornholm, der fordeler sig jævn med fire anmeldelser om året.

Racisme vejer tungest

I 10 af de 12 anmeldte sager blev der rejst sigtelser mod de formodede gerningsmænd.

Af dem blev to sager senere opgivet, mens fem endte men en eller anden form for sanktion til gerningsmændene.

To af sagerne blev afgjort med et bødeforelæg, og tre blev afgjort ved dom. Af de fem øvrige sigtelser endte en person med at blive frifundet, en blev overført til en anden politikreds, og en er ikke specificeret.

Ser man på indholdet af sigtelserne, tegner racistisk motiverede hadforbrydelser sig for langt størsteparten af anmeldelserne på Bornholm.

I 2016 var der tre anmeldelser, der alle var racistisk motiverede, mens karakteren af en fjerde anmeldelse ikke er specificeret. To af de tre hadforbrydelser drejede sig om race og hudfarve, mens den sidste var religiøst motiveret.

I 2017 var der ligeledes to anmeldelser, der drejede sig om offerets race og hudfarve, mens de to øvrige sager var motiveret af offerets muslimske tro.

Tre anmeldelser i 2018 er registreret som racistisk motiverede, mens den fjerde og sidste sag det år havde et seksuelt motiv.

Ingen entydig forklaring

Ifølge Rigspolitiets rapport er der ikke nogen entydig forklaring på stigningen i antallet af anmeldte hadforbrydelser på landsplan.

Men terrorangrebet mod en moske i den newzealandske by Christchurch i marts 2019, hvor 51 muslimer blev dræbt under fredagsbønnen, er sandsynligvis en del af årsagen, mener Rigspolitiet.

Tilsvarende har Rigspolitiets egen kampagne “Stop Hadet”, der netop opfordrede til at anmelde hadforbrydelser, formentlig også medvirket til stigningen.

Bemærkelsesværdigt er det, at Rigspolitiet i sin rapport ikke tager stilling til, om stigningen i antallet af anmeldelser på landsplan udelukkende skyldes øget opmærksomhed på at anmelde hadforbrydelser, eller om stigningen er udtryk for, at der finder flere hadforbrydelser sted.

 

 

Hadforbrydelse

Hadforbrydelser er en overordnet betegnelse for en type forbrydelser, som er motiveret af fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Ofte skyldes en hadforbrydelse offerets race eller etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder