Det bornholmske elnet ejes og drives af netselskabet El-Net Øst, der er et af Bornholms Energi og Forsynings datterselskaber. Nettarifferne på el-regningen tilfalder selskabet, som Beofs ledelse ønsker at sælge. Arkivfoto

Flertal i økonomiudvalget stemte imod at sælge elnettet – men pilen peger mod et salg

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kom i mindretal, da økonomi-, erhvervs- og planudvalget mandag aften på et ekstraordinært møde stemte om, hvorvidt de kunne støtte Bornholms Energi- og Forsynings (Beof) anmodning om at sætte datterselskabet El-Net Øst til salg.

Med afstemningsresultatet 3-4 markerede viceborgmester Morten Riis (Enhedslisten), Leif Olsen (SF), Søren Schow (Venstre) og Kirstine van Sabben (Bornholmerlisten) deres modstand mod at give Beof mandat til at forsøge at sælge elnettet.

Trods mindretallet i udvalget tyder det på, at frasalget kan gennemføres, da der tegner sig et flertal i kommunalbestyrelsen for forslaget. Socialdemokratiet, der på et gruppemøde onsdag lagde sig fast på at støtte frasalget, og Dansk Folkeparti bakker op. Desuden ventes flere af Venstres øvrige medlemmer at støtte et frasalg, selv om gruppeformand Søren Schow er imod.

Vil øremærke provenu til fjernvarme

På mødet skal kommunalbestyrelsen tage stilling til et ændringsforslag fra de to socialdemokrater Winni Grosbøll og Thomas Thors samt Dansk Folkepartis Linda Kofoed Persson. De ønsker at få præciseret, at hovedparten af det overskydende provenu fra et salg – efter gælden på 151 millioner kroner i Beofs holdingselskab er indfriet – skal bruges på at nedbringe gælden i Beofs fjernvarmeselskab.

I den nuværende indstilling fra kommunaldirektøren står blot, at ”et eventuelt salgsprovenu anvendes til at indfri såvel den kort- som langfristede gæld på i alt 151 mio. kr. i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S”.

Borgmester Winni Grosbøll fortæller, at Socialdemokratiet har vurderet, at et frasalg af elnettet er den bedste samlede løsning for den kommunalt ejede forsyningskoncern.

– Det er halvandet år siden, vi tog fat på det i kommunalbestyrelsen. Det har været en stor sag, præget af stor kompleksitet. Jeg kan godt forstå, at en del bornholmere er bekymret for at sælge elnettet. Det er ikke sådan, at jeg står med armene i vejret over, at vi kan komme i mål. Men når man kigger på alternativet, mener jeg, at det er den rigtige beslutning, siger Winni Grosbøll.

Hun henviser til, at Beof med pengene fra et salg af El-Net Øst både kan komme af med gælden i holdingselskabet og skyde kapital i det gældsplagede fjernvarmeselskab Bornholms Varme, der derigennem kan få mulighed for at sænke varmepriserne.

Det ekstraordinære møde i kommunalbestyrelsen finder sted mandag aften. Mødet kommer til at foregå over Skype, og salget af elnettet vil blive behandlet som et åbent punkt.