Tønder Kommune er også klar til retssag om feriefondmillioner

ØKONOMI

– Det kan jo altid blive en udgang på det.

Med det udsagn refererer borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen (V) til, at sagen om millionerne fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), som hans kommune sammen med Roskilde, Randers Regnskov og Bornholm håber på at få tilbagebetalt, kan ende i retten.

 

I vores økonomi er det ligesom for
Bornholm store beløb, der er på tale

 

I tirsdagsavisen sagde den bornholmske borgmester, Winni Grosbøll, at hun håber på, at sagen om de mange penge kan få en mindelig udgang, men hun tilføjede blandt andet:

– Nu er vi nok efterhånden der, hvor vi begynder at sige: Skal vi gøre noget andet? Det kan for eksempel være, at vi skal se på, om der skal tages retslige skridt.

I givet fald, oplyste direktør Henrik Herold fra Randers Regnskov til Bornholms Tidende tirsdag, er han med på den idé, og nu melder borgmesteren i Tønder Kommune sig altså også under fanerne.

Han tilføjer:

– Det er ikke der, vi er nu, men kommer det så vidt, er vi med på at gå i retten. Det kommer selvfølgelig an på en konkret vurdering, og det er jo ikke et ønske, vi har, at vi skal i retten, men vurderer man, at vi har en chance ved at gå den vej, så kan det da ende der. Det er jo mange penge, vi taler om!

Hvor det for Bornholms Regionskommune drejer sig om 43,1 millioner kroner, er beløbet for Randers Regnskov cirka 6,5 millioner, og Henrik Frandsen oplyser, at Tønder Kommune i 1996 lånte cirka 31,5 millioner kroner til Hjemsted Oldtidspark og tilbagebetalte godt 27 millioner.

Som tidligere omtalt i Bornholms Tidende nåede den uheldige kvartet – altså, Tønder, Roskilde, Randers Regnskov og Bornholm – at tilbagebetale de lån, som 50 kommuner og kulturinstitutioner havde fået fra AFF under en stiltiende aftale om, at de aldrig skulle indfries. Tilbagebetalingerne skete på opfordring fra AFF, som ændrede politik, men i starten af i år præsenterede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard så en plan for afvikling af lånene, hvor de 46 resterende låntagere slap særdeles billigt eller helt gratis (se boks).

Lidt trætte

– Tønder Kommune og Bornholm er nogenlunde lige store befolkningsmæssigt, og i vores økonomi er det ligesom for Bornholm store beløb, der er på tale. Så vi er lidt trætte af, at vi som de flinke drenge i klassen har indløst gælden, når vi så efterfølgende kan se, at det skulle vi nok ikke have gjort. Så vi påberåber os princippet om ligebehandling af alle parter i den her sag, siger Henrik Frandsen.

– Og da vi tilbagebetalte pengene betingede vi os også, at hvis der kom en bedre ordning for dem, der var tilbage, ville havde de samme betingelser tilbudt. Men det siger de så ikke gælder nogen steder, og det kan da også godt være, at vi ikke har fået skrevet det helt, så det holder i byretten, men i ordentlighedssammenhæng mener vi, at det bør staten respektere.

Men I har endnu ikke taget skridt til at lave en juridisk vurdering af, om det kan være en god idé at tage sagen videre til retssystemet?

– Nej. Og i givet fald vil vi gøre det i fællesskab med Bornholm, Roskilde og Randers Regnskov, siger borgmesteren.

 

 

Roskilde Kommune er tøvende over for eventuel retssag

Fra Roskilde Kommune oplyser borgmester Thomas Breddam (S) gennem sin presserådgiver, at han synes, det lyder dramatisk at gå rettens vej.

Hans tilgang til sagen er umiddelbart, at nu har Roskilde Kommune sammen med Tønder Kommune, Randers Regnskov og Bornholms Regionskommune sendt et brev til Folketingets kultur- og beskæftigelsesudvalg og efterspurgt, at de bliver en del af afviklingsmodellen for Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje.

– Og så må vi i kredsen tale videre om, hvad vi vil derefter vil, lyder kommentaren fra ham.

Han er dog interesseret i at høre de andres argumentation for eventuelt at gå rettens vej.

Roskilde Kommune havde lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond for i alt knap 57 millioner kroner, som finansierede nye publikumsområder til Vikingeskibsmuseet og et vandrehjem. Kommunen tilbagebetalte knap 50 millioner kroner i 2016.

 

 

 

710 millioner kr. blev eftergivet

Roskilde Kommune, Tønder Kommune, Randers Regnskov og Bornholms Regionskommune indløste på opfordring fra Arbejdsmarkedets Feriefond størstedelen af deres lån til primært kulturinstitutioner, idet de alle fik mindre rabatter for hurtig indbetaling.

Det bornholmske lån til Natur Bornholm lød således oprindeligt på 50 millioner kroner, men blev i slutningen af 2017 indløst med en indbetaling på 43,1 millioner kroner. For Tønder Kommunes vedkommende lød det oprindelige lån på cirka 31,5 millioner, hvoraf den tilbagebetalte godt 27 millioner, mens Randers Regnskov lånte 10,4 millioner kroner og på grund af rabatten slap med at betale 6,5 millioner kroner retur.

Roskilde Kommune lånte knap 57 millioner kroner og tilbagebetalte knap 50 millioner kroner i 2016.

I begyndelsen af 2020 stod det imidlertid klart, at de øvrige 46 låntagere fik mellem 80 og 100 procent af deres gæld eftergivet. På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man se, hvordan afviklingsmodellen for Arbejdsmarkedets Feriefonds låneportefølje fordeler sig:

• 12 af låntagerne fik eftergivet 100 procent.

• 32 af låntagerne fik eftergivet 90 procent.

• To af låntagerne fik eftergivet 80 procent.

Bornholms Middelaldercenter var blandt de låntagere, der fik eftergivet 90 procent af sit lån.

Den samlede låneportefølje var på knap 800 millioner kroner, og af disse blev godt 710 millioner kroner eftergivet.