– Grundlæggende synes jeg, det er en rigtig dårlig idé, siger viceborgmester Morten Riis (EL) om et eventuelt salg af det bornholmske elnet. Foto: Jens-Erik Larsen

Enhedslisten vil hellere skyde kommunale penge i Beof end sælge elnettet

ENERGI

– Grundlæggende synes jeg, det er en rigtig dårlig idé.

Sådan siger viceborgmester Morten Riis (EL) om et eventuelt salg af det bornholmske elnet, der i dag tilhører kommunalt ejede Bornholms Energi og Forsyning.

Bornholms Tidende interviewede Morten Riis om Enhedslistens holdning til spørgsmålet inden et medlemsmøde i denne uge, hvor partiets endelige linje skulle lægges. Hidtil har han i økonomi-, erhvervs- og planudvalget talt imod salgsplanerne, da han er bekymret for, hvad et frasalg af et sundt aktiv som elnettet, der i år ventes at give et overskud på otte millioner kroner, vil betyde for den kommunalt ejede koncern på lang sigt.

– Det minder for mig om, at man sælger køerne for at kunne udvide stalden. Det er nogle værdier, som de bornholmske forbrugere har været med til at optjene gennem mange år, siger Morten Riis.

Han finder det problematisk, hvis dele af indtægterne fra et salg af elnettet, skal bruges på at reducere gælden i Beofs datterselskab Bornholms Varme, så dets fjernvarmekunder i blandt andre Nexø, Aakirkeby, Allinge og Hasle kan modtage billigere fjernvarme og Bornholms Varme kan blive mere konkurrencedygtig.

– Det er i hvert fald ikke de samme kunder, siger Morten Riis om overflytningen af værdi fra brugerne af elnettet til fjernvarmekunderne.

– Jeg deler i det hele taget ikke den bekymring for fjernvarmesektoren i fremtiden. Den skal de nok få koblet på den grønne energi, tilføjer Morten Riis.

– Så vil jeg hellere overveje, om man fra Bornholms Regionskommunes side skal gå ind med et kapitalindskud. I år har vi i gennemsnit haft 250 millioner kroner i kommunekassen. Og hvis vi gik ind med 50 millioner kroner – det er et fiktivt beløb – ville det bare betyde, at vores buffer ville blive det mindre. Jeg er ikke enig med borgmesteren i, at det vil påvirke vores serviceniveau.

Rejse kapital ved at sælge ejendomme

Winni Grosbøll fortalte, at Bornholms Energi og Forsyning har brug for at få tilført et trecifret millionbeløb i kapital. Morten Riis pointerer, at kommunen frem for at trække et stort engangsbeløb op af kommunekassen kunne give et tilskud til Beof, som blev udmøntet over en længere årrække.

Derudover mener han, at Beof burde overveje at rejse kapital ved at sælge ejendomme. Han peger på, at det kunne være økonomisk fordelagtigt at forsøge at afhænde bygningerne på Industrivej og i stedet rykke aktiviteterne sammen på Skansevej, hvor Beof er bundet til en langvarig lejekontrakt med Rønne Havn. En anden driftsbesparelse ligger i en reduktion af direktionslønningerne, mener Morten Riis.

– Der er nogle uudnyttede muligheder, som jeg mener, at man burde se på først.

På torsdag skal politikerne i økonomi-, erhvervs- og planudvalget tage stilling til, om de støtter, at elnettet skal sættes til salg, og ugen efter skal kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært træffe den endelige afgørelse. Salgsplanerne er opstået, fordi Beof har brug for at styrke selskabets likviditet og reducere gælden, der ved indgangen til 2020 oversteg 1,1 milliarder kroner, når alle gældsposter medregnes.