Christina Fürst Mogensen. Foto: Berit Hvassum

‘At være lærer er et arbejde, men det er også en sindstilstand’

DAGENS NAVN: Christina Fürst Mogensen

Du har siddet i Hans Rømer Skolens skolebestyrelse i seks år. Hvornår blev du formand, og hvorfor valgte du at sige tak til posten?

– Jeg blev formand i juni 2020 i forbindelse med den konstituering, der lå et par uger efter valget. Det var uden det store kampvalg, da den tidligere formand ønskede at blive menigt medlem og flere af de andre medlemmer var helt nye i vores bestyrelse. Der var god opbakning fra resten af bestyrelsen, og jeg ved, jeg har gode bestyrelseskollegaer at trække på.

Hvordan vil du beskrive ‘den gode lærer’?

– Der er ikke en formel, men det handler om kerne. Om at være fagligt stærk, både fagfagligt og pædagogisk. Om at ville gøre en forskel og ville give noget videre. At være lærer er et arbejde, men det er også en sindstilstand. Børn kan mærke, hvis man ikke er ”der”.

– Men man kan ikke være lærer alene på passion – man skal have gode rammer. En del af de rammer er et stærkt pædagogisk fællesskab med tid til forberedelse og refleksion. Den helt samme beskrivelse gælder desuden for den gode pædagog. Deres arbejde i skolen i dag er måske mere vigtigt end nogensinde før.

Hvad nu, hvis man er uenig om noget i skolebestyrelsen, hvor skolens ledelse jo også er repræsenteret. Hvad gør man så?

– Jeg synes, det er meget vigtigt, at man kender sine rammer og beføjelser. Som skolebestyrelse er vi høringsberettigede, skal orienteres og laver retningslinjer. Beslutningsret- og -pligt ligger hos skolens ledelse.

Når det er sagt, så har vi mange gode snakke om hvad god skole er og er i det hele taget gode til at være uenige og snakke os frem til en god fælles løsning. Jeg er stolt af vores skolebestyrelse og den måde vi sammen med skolens ledelse arbejder for at lave den bedst mulige skole.

Hans Rømer Skolen har faldende elevtal i disse år. Hvordan forklarer du det?

– Jeg tror, der er flere ting i spil. Det generelt faldende børnetal på Bornholm giver sig selv. Men vi er også en skole, der er presset af et stort skoledistrikt – der er lang vej fra Gudhjem til Aakirkeby – og af de mange privatskoler i ”vores” område.

– Omvendt synes jeg også, at stemningen og omtalen af Hans Rømer Skolen vender. Vi oplever nye familier, der vælger os til, fordi de har hørt godt om skolen.

Er Bornholm et godt sted at bo for familier med børn i skolealderen? Hvorfor?

– Vi valgte selv Bornholm med henblik på, hvor vores børn skulle vokse op. Vi ville give dem en barndom med mest mulig ro og højt til loftet.

– Nu har vi haft skolebørn på Bornholm i snart 10 år, og jeg synes, det har været en turbulent tid, som til tider har fået os til at overveje om en privatskole ville give mere ro.

Hvad fik jer til at overveje privatskole?

– I starten gik vores børn på Vestermarie Skole, som var en skole med høj trivsel og et godt samarbejde mellem skole og børnehave. Den var flere gange lukningstruet og blev til sidst lukket på et grundlag, vi ikke synes gav mening. Det gjorde, at vores to skolebørn skulle skifte skole og den lille børnehave. Det var en utryg tid. Vi havde faktisk fået privatskoleplads, men bestemte os for at give folkeskolen en ekstra chance. Det er vi glade for i dag. Jeg er glad for, at man fra politisk hold italesætter, at der nu skal ro på folkeskoleområdet.

Du arbejder selv med børn som lærer på Heldagsskolen i Østermarie – giver det dig et andet perspektiv på arbejdet som skolebestyrelsesformand, og i så fald: hvordan?

– Det giver mig helt sikkert et andet blik på, hvordan hverdagen er i en skole, omvendt har vi andre vilkår på Heldagsskolen, eksempelvis små undervisningsgrupper, så jeg bilder mig ikke ind, at jeg ved, hvordan det er at stå foran 26 børn og undervise.

– Det, at jeg selv arbejder med børn med faglige og sociale udfordringer, gør nok, at jeg har et ekstra øje på, hvordan der arbejdes med inklusion på Hans Rømer Skolen.

– Dertil kommer, at jeg er meget optaget af kommunikation og har erfaring med at være i samarbejde, der udfordrer – det tror jeg er god erfaring at have med i skolebestyrelsesarbejde.

Hvordan bruger dig og din familie øen?

– Vi bruger Vestermarie Plantage og Almindingen meget – både til gåture, løb og mountainbike. Jeg har ikke turdet bruge sporene endnu, men det kommer. Vi er glade for at blive blæst godt igennem langs kysten, og især bugten ved Sose er et favoritsted.

– Vi prøver at finde nye steder, og det overrasker mig til stadighed, at vi kan blive ved med at finde steder, vi ikke har været før.

 

 

Christina Fürst Mogensen

Alder: 40 år

Uddannelse: Folkeskolelærer

Bopæl: Vestermarie

Cilvilstand/familie: Gift med Christian og sammen har vi tre børn, en søn på 15 og to døtre på 9 og 12

Fritidsinteresser: Løb og kreative projekter – og lidt skolebestyrelsesarbejde.