En gåtur gennem Ystads bymidte, mens man venter på færgen, vil resultere i 14 dages karantæne fra de kommunale arbejdspladser, så længe smittetrykket er højt i Skåne. Arkivfoto: Berit Hvassum

Nye transitregler for kommunens ansatte: De må ikke tanke på turen gennem Skåne

TRANSPORT

Efter at smitteniveauet er steget i Skåne, og regionen nu er på Udenrigsministeriets orange liste over lande og regioner, hvortil alle ikke-nødvendige rejser frarådes, skal de ansatte i Bornholms Regionskommune tænke sig godt om, når de skal med færgen i Ystad.

Medarbejderne har fået besked på, at de ikke må møde fysisk på arbejde i 14 dage, hvis de har taget ophold i Skåne eller andre lande/regioner med bekymrende højt smittetryk.

Kommunernes Landsforening har hjulpet kommunerne med at fortolke reglerne for ophold under transit. Dorthe Sobczyk, leder af personale og løn i regionskommunen, forklarer, at reglerne om unødigt ophold vil blive fortolket restriktivt.

– Transit indebærer, at man kører direkte igennem Sverige uden at stoppe op. Det betyder, at man ikke må handle i Willy:s, ikke må tanke og ikke må gå på burgerbar i Sverige, siger Dorthe Sobczyk til Bornholms Tidende.

Kravet om to ugers selvisolation kan undgås, hvis man kører direkte igennem Sverige. Både kørsel i egen bil, bus og tog lever op til regionskommunens skærpede krav, så længe man ikke tager ophold på vejen.

Risikerer at blive trukket i løn

Dorthe Sobczyk understreger, at reglerne om selvisolation ikke er nogen anbefaling, men et krav, som Bornholms Regionskommune stiller til sine medarbejdere. Medarbejdere, der selvforskyldt overtræder reglerne og tager ophold i et karantænegivende land, risikerer at blive modregnet i løn, hvis karantænen resulterer i fravær.

”Har en medarbejder taget ophold i Sverige, må pågældende ikke møde fysisk på arbejdet. Medarbejderen vil blive omfattet af reglerne om karantæne i op til 14 dage efter hjemkomst og må, hvis ikke den pågældendes funktion tillader hjemmearbejde, påregne et løntræk for dette fravær,” står der i regionskommunens retningslinjer, der nu også omfatter Skåne.

De kommunale medarbejderes har selv ansvaret for at holde sig opdateret om, hvilken status andre landes regioner har hos de danske myndigheder. Det er, når antallet af smittede per 100.000 indbyggere over syv dage (opgjort som et gennemsnit over de to seneste uger), at landet eller regionen vil få status som et orange land, hvortil unødige ophold vil resultere i 14 dages karantæne.

Udenrigsministeriet skriver ellers i rejsevejledningerne om transit og mellemlandinger, at det er muligt at rejse i transit igennem et orange land, uden at man omfattes af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomsten, så længe man ikke overnatter i landet. Men KL’s anvisninger til, hvordan kommunerne som arbejdsgivere skal forholde sig til reglerne, er mere restriktive, forklarer Dorthe Sobczyk.

– Vi er som offentlige arbejdsgivere forpligtet til at følge myndighedernes anvisninger, siger hun.

Dorthe Sobczyk fortæller, at man ikke kan undgå de 14 dages karantæne med hjemmearbejde ved at tage en eller flere test efter hjemkomsten. Hvis man rejser til et andet land, og landets status ændrer sig undervejs på turen, er man undtaget fra reglerne om karantæne med løntræk.

De ansatte i Bornholms Regionskommune er blevet informeret om de gældende rejseregler på kommunens intranet.