Grunden hvor Allinge Sygehus engang lå. Nu skal den udstykkes til flere grunde, som lige nu er til salg. Foto: Jens-Erik Larsen

Her lå engang et sygehus

TILBAGEBLIK

Allinge havde sit eget sygehus fra 1910 til 1997. Sygehuset var tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup, Rønne. Det gennemgik udvidelser i 1935, 1954 og 1987. I begyndelsen var det både kirurgisk og medicinsk sygehus, men fra 1964 kun medicinsk. I 1974 blev det solgt til Bornholms Amt, som benyttede det som plejehjem, men altså nedlagde det i 1997. Omkring 2010 blev sygehuset revet ned.

Der har været sygehuse i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke og Allinge. De to sidste var for små til at uddanne elever, og sygehusene i Aakirkeby og Nexø var kun godkendt til give en toårig uddannelse. Bagefter måtte sygeplejeeleverne videre til et andet sygehus for at få resten af uddannelsen. Kun amtssygehuset i Rønne var godkendt til hele den treårige uddannelse.

Kilder: Elsebeth Maegaard, “Allinge Sygehus gennem 100 år, 2010 og Dansk sygeplejeråd

Allinge Sygehus 1973. Foto: Algot Lindau