Hvad skal det tidligere landsstævnestadion på Torneværksvej bruges til? Det skal en arbejdsgruppelave et oplæg til. Foto: Jens-Erik Larsen

Arbejdsgruppe skal aflevere oplæg: Nyt forsøg på at udnytte tidligere stadions potentiale

UDVIKLING

I 1979 udgav den tyske forfatter Michael Ende romanen “Den uendelige historie”. Samme titel kunne historien om landsstævnestadion i Rønne meget passende få, og man er lige gået i gang med at skrive et nyt kapitel. Spørgsmålet er det samme, som det har været siden afslutningen på det store idrætsstævne i juni 2002: Hvad skal området ved Torneværksvej bruges til?

Ifølge regionskommunen er nye boliger, sport, idræt og større kulturarrangementer blandt mulighederne, og for at have så godt et udgangspunkt for debatten om stadionområdets fremtid som muligt har kommunalbestyrelsen bedt Idrættens Videns- og Kompetenceråd om endnu en gang at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ideer til, hvad området kan anvendes til.

– Vi har besluttet at genudpege medlemmerne fra den tidligere arbejdsgruppe, siger Ole Dreyer, som er formand for rådet.

Ikke med i gruppen

Det vil sige, at direktør Karen-Margrethe Hansen Bager fra DGI Bornholm, formand og eventmanager Claus Clausen fra Viking Atletik og idrætsinspektør Carsten Clemmensen fra Bornholms Idrætsområder har fået plads i arbejdsgruppen.

– Så tænker vi, at det er den overordnede arbejdsgruppe, og når den så skal arbejde dybere ned, så indkalder den nogle ad hoc-personer. Der snakker vi blandt andet outdoor og Destination Bornholm, så man går ud på en større palet, når man skal finde ud af, hvad det giver mening at lave der. Men de sidder ikke med i selve styregruppen, siger Ole Dreyer.

I marts anbefalede netop Idrættens Videns- og Kompetenceråd kommunen at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på områdets anvendelsesmuligheder.

Ole Dreyer. Foto: Jens-Erik Larsen

Plan gik i vasken

Det er ikke første gang, en arbejdsgruppe skal vurdere, hvad omdrejningspunktet for Landsstævne 2002 kan bruges til, så det bliver andet og mere end en relativt velholdt græsplæne.

For nogle år siden nedsatte Idrættens Videns- og Kompetenceråd en tilsvarende gruppe på opfordring fra det daværende fritids- og kulturudvalg. Gruppen blev etableret, men nåede dårligt nok at gå i gang med arbejdet.

I samarbejde med Bornholms Energi & Forsyning fik kommunen nemlig selv en plan for området. Da den – ligesom alle andre tidligere planer for en ny anvendelse af landsstævnestadion – gik i vasken, blev en arbejdsgruppe relevant igen.

– Der står i sagsfremstillingen, at den tidligere arbejdsgruppe sad i 2019, men jeg tror faktisk, at vi er helt tilbage i 2017-18. Den sad og arbejdede med det – også i henhold til helhedsplanen og Den Grønne Ring. Så havde kommunen lige pludselig nogle tanker om, at det skulle bruges til noget andet, og så blev arbejdsgruppen nedlagt. Nu siger de, at arbejdsgruppen gerne må arbejde videre, siger Ole Dreyer.

Hurtigt arbejde

Fra kommunens side er det forventningen, at gruppen arbejder hurtigt, for allerede i januar skal der ligge et oplæg til politisk behandling. Det har også haft indflydelse på størrelsen af arbejdsgruppen.

– Vi diskuterede lidt, hvem der skulle sidde der, og hvem der ikke skulle sidde der. Det er svært pludselig at samle otte-ti personer. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke skal have medindflydelse, for det skal de, siger Ole Dreyer om de relevante personer, som i stedte vil blive indkaldt ad hoc.

Arbejdsgruppen forventes i samarbejde med den kommunale administration at fremlægge ideer til involvering af interessenter, processen samt, hvordan området kan indgå i en langsigtet strategi med fokus på sammenhænge mellem land og by, idræt, bevægelse og friluftsliv for den brede befolkning.

Sagaen om DGI’s landsstævnestadion starter i august 1997, hvor formand Jørn Lund fortæller i en pressemeddelelse, at DGI arbejder på at få Landsstævne 2002 til Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen

 

 

Landsstævnestadions omtumlede historie

August 1997: Formand Jørn Lund fra DGI Bornholm fortæller i en pressemeddelelse, at DGI arbejder på at få Landsstævne 2002 til Bornholm.

Oktober 1997: DGI’s landsledelse besøger Bornholm og meddeler, at det er op til bornholmerne selv, om stævnet skal foregå på Bornholm.

Januar 1998: Bornholms Amt og de fem kommuner når til enighed om at bevilge omkring 20 millioner kroner til projekt Landsstævne 2002.

Maj 1998: På et pressemøde i Rønne Idrætshal siger formand Leif Mikkelsen fra DGI, at Landsstævne 2002 kommer til at foregå på Bornholm.

Januar 1999: Rønne Kommune modtager forslag til placering af et stadion til Landsstævne 2002: En mark syd for Ankersminde ved Torneværksvej og Nygårdsgraven ved Porcelænsvej. Valget falder på den åbne mark.

Marts 1999: Rønne Byråd vedtaget lokalplanen for et stadion til Landsstævne 2002.

September 1999: Formanden for Knudsker Idrætsforening foreslår, at fodboldsamarbejdet FC Bornholm får hjemmebane på det kommende landsstævnestadion, og at der i den forbindelse bygges en tribune.

November 1999: Rønne Kommunes børne- og kulturdirektør meddeler, at etableringen af landsstævnestadion bliver forsinket med op til et helt år på grund af drøftelser mellem de bornholmske kommuner og DGI om økonomien.

December 1999: Det kommer frem, at landsstævnestadion får terrasseopbygning.

April 2000: Licitation på stadionbyggeriet. NCC Danmark vinder licitationen med et bud på 9,165 millioner kroner.

Maj 2000: En gravemaskine tager første spadestik til landsstævnestadion.

November 2000: NCC overdrager stadionet til de bornholmske kommuner.

Februar 2002: Rønne Idrætsråds repræsentantskab drøfter en mulig fremtidig anvendelse af stadion efter Landsstævne 2002. Blandt forslagene er en overdækning for at skabe flere haltimer, en skøjtebane og et asfalteret stisystem til glæde for løbere og rulleskøjteløbere.

Juni 2002: Landsstævne 2002.

Juli 2002: RIK arrangerer friluftskoncert på landsstævnestadion. Samtidig efterlyser klubben en debat om, hvad stadionet skal bruges til i fremtiden, og hvilke faciliteter, det kræver. Fremtidige koncerter bliver flyttet til Rønne Stadion Nord på grund af manglende faciliteter.

Juni 2003: DGI Bornholm arrangerer gymnastikopvisning på stadionet. Det bliver en årlig begivenhed til og med 2013, når vejret tillader det.

August 2004: En arbejdsgruppe nævner et idrætshøjskole som den primære af de ideer, der er kommet frem i arbejdet med den fremtidige brug af landsstævnestadion. Cirka samtidig foreslår en gruppe under DGI Bornholm, at stadionet bliver centrum for Den Grønne Ring, og at der etableres en idrætsgård, der kan være base for idrætslige aktiviteter.

April 2005: Regionskommunen meddeler lokale foreninger, at de ikke kan bruge landsstævnestadion. Det er lagt i mølpose for at spare på vedligeholdelsen. Senere på måneden bliver det taget ud af mølposen, da kommunen alligevel finder penge til at vedligeholde det.

Maj 2005: Landsstævnestadion bliver hjemmebane for Bornholm Raptors, der spiller amerikansk fodbold. Senere følger andre hold i samme sportsgren.

Januar 2007: Forslag om at anlægge en skøjtebane på stadionområdet.

Maj 2007: Fritids- og kulturudvalget overdrager landsstævnestadion til Teknik og Miljø og nedlægger det dermed som idrætsfacilitet.

November 2007: DGI Bornholms næstformænd nævner det nedlagte stadion som et ideelt sted til at etablere et Bornholms Idræts- og Kulturcenter. Der arbejdes videre med projektet, der bliver skrinlagt i februar 2010. I samme forbindelse nævnes muligheden for en kunstgræsbane til fodbold. Pengene til kunstgræsbanen er på plads i juli 2010, hvor formand Kim Bjelstrand fra DBU Bornholm nævner, at der også er planer om multibaner i området. Kunstgræsbanen ender med at blive anlagt på Rønne Stadion Nord.

Juni 2009: DGI Verdensholdet giver opvisning på det tidligere stadion. Det sker igen i 2015.

Oktober 2014: På et debatmøde om udviklingen af Rønne bliver det foreslået at flytte Bornholms Museum til det tidligere stadion i stedet for til Helligdommen. Der er også forslag om at flyttet solursskulpturen fra Store Torv til det tidligere stadion.

Marts 2018: Der er problemer med at finde nok parkeringspladser til Campus Bornholm og Åvangsskolen. I den forbindelse nævnes det, at der måske kan etableres parkeringspladser på det nedlagte stadion.

September 2018: Regionskommunen og Bornholms Energi og Forsyning lancerer et projekt for en oplevelsespark på området. Planen blev opgivet i efteråret 2019.

Januar 2020: Kulturarrangøren Dance Vibration lancerer plan om at holde friluftskoncerter på områder i sommeren 2020. På grund af corona flytter arrangementet til sommeren 2021.

April 2020: Region Hovedstaden etablerer covid-19-testcenter på det tidligere stadion. I august flytter det til Bornholms Hospital.

September 2020: Den selvejende institution Innovation Sport Bornholm søger kommunen om permanent råderet over det tidligere stadion til opførelse af et idrætscenter. Kommunalbestyrelsen afviser ansøgningen. Samtidig bliver området nævnt som alternativ placering til det vandkulturhus, Rønne Svømmehal gerne vil bygge ved Nørrekås.

Derudover er området blandt andet blevet brugt til kroket, mountainbike, løb, stavgang, kælkning og legedage samt diverse endagsbegivenheder, deriblandt Bilens Dag.