Lars Schwaner leder et hold miljøpedeller, og kommer hver dag rundt til Bornholms strande og klippekyster i jagten på affald, der skyller i land. Foto: Laust Uhrskov Jordal

Stormvejr giver miljøpedeller ekstra arbejde: Tang blandes med plastic i store mængder

MILJØ

Når stormfuldt vejr rammer Østersøen, sender bølgerne tonsvis af plastic, flasker og andet affald op på de bornholmske kyster. Nogle af de mennesker, der står for oprydningen langs øens strande og klippestrækninger, er Bornholms Regionskommunens jobinitiativ Miljøpedellerne – et projekt, der skal aktivere unge arbejdsløse under 30 og borgere med forskellige udfordringer, som blev startet i 2016.

Lars Schwaner er jobcentervejleder og leder dagligt et team af miljøpedeller. Siden det stormfulde vejr i forrige uge har han og hans gruppe haft travlt med at rydde opskyllede sten væk fra havnene og opsamle affald og andet ragelse, der kommer op på strandene.

– Der er altid meget affald som plastic og flamingo, der skyller op, når det blæser. Det er klart, at når det så blæser kraftigt, skyller der endnu flere ting ind, og det skyller længere op på land, siger Lars Schwaner.

– Det er også større ting, der skyller ind. Vi har været på Balka og indsamle nogle store fiskenet, som var skyllet op på stranden. De er ret tunge, så der skal vi have en maskine til at komme og køre dem væk, siger han.

Flamingo og plasticstumper er noget af det, som filtrer sig grundigt ind i tang og søgræs på stranden. Det er en udfordring at finde den rigtige måde at bortskaffe det på, fortæller Lars Schwaner. Foto: Laust Uhrskov Jordal

Affald og tang bliver blandet sammen

Der er altid noget at lave for Lars Schwaner og hans miljøpedeller. Bornholm er omgivet af Østersøen på alle sider, og uanset hvilken vej vinden blæser, kommer der affald i land. Den store udfordring er imidlertid ikke mængden af affald, men snarere spørgsmålet om, hvordan det skal håndteres. Når plasticstumper og flamingopap bliver skyllet op i vandkanten, blander det sig med tang og søgræs, og så er det vanskeligt at skille skrald fra natur.

– Det er svært at finde ud af, hvordan vi skal håndtere affaldet, når det er filtret ind i tangen. Enten skal vi lade det hele ligge – det har hverken naturen eller det menneskelige øje godt af, eller også samler vi det tang og plastic sammen i store sække og sorterer det som småt brændbart på Bofa, siger Lars Schwaner.

– Men inden så længe skal vi til at sortere affald endnu grundigere, så hvordan skal vi gøre det, og hvem skal stå for det? Det er utroligt tidskrævende at skulle pille stumper ud af bunker af tang. I 2032 lukker man for småt brændbart, og hvad skal vi så gøre ved den slags affald? Jeg ser det som en stor udfordring at håndtere al den plastic og flamingo, der ligger langs strandene iblandet al den natur, siger Lars Schwaner.

Det er ikke altid lige nemt at få øje på, men kigger man efter kan man hurtigt finde store mængder af plastic og affald i tangdyngerne på stranden i Sandvig. På en strækning på cirka tre meter har Lars Schwaner fundet en god håndfuld ragelse. Foto: Laust Uhrskov Jordal

Klimaforandringer giver mere affald

Bofas direktør Jens Hjul-Nielsen har ikke umiddelbart en enkelt løsning på den sammenblandede tang og plastic.

– I udgangspunktet skal tingene jo skilles ad som med alt andet affald. Vi kan desværre ikke bede naturen om at gøre det for os. Det er ikke noget, vi har en løsning på lige nu, men vi skal i hvert fald have skilt tang og affald ad. Om det så på en måde skal gøres mekanisk eller af mennesker, det kan jeg ikke sige lige nu, siger Jens Hjul-Nielsen.

Miljøpedel-leder Lars Schwaner peger på, at problemet ikke bliver mindre i fremtiden, når stærkere storme og højere vandstand risikerer at skylle mere affald endnu højere op på land.

– Man skal i virkeligheden starte et helt andet sted. Det handler om, at der ikke skal smides affald i havet i første omgang, men hvordan man skal sørge for det, det kan jeg ikke sige, siger Lars Schwaner.

– Problemet er noget der skal løses på nationalt niveau, for der skyller tonsvis af affald op på strandene over hele landet.