– Jeg troede ikke på det, da jeg vendte tilbage i 2016, men det er jo rigtigt – bornholmsk er en dialekt i hastig tilbagegang, sagde Alex Speed Kjeldsen til foredraget på Kannikegård. Foto: Jacob Jepsen

‘Ordbogen kan betyde, at Bornholms modersmål bliver bevaret’

SPROG

Landboseniorforeningen havde den 13. oktober besøg af sprogforsker Alex Speed Kjeldsen på Kannikegård i Aakirkeby.

Her hørte de cirka 30 fremmødte seniorforeningsmedlemmer om et bornholmsk ordbogsprojekt. Det er Alex Speed Kjeldsen, der siden 2018, har arbejdet på en ny, digital, bornholmsk ordbog. Den digitale ordbog skal være et supplement til den allerede eksisterende bornholmske ordbog tilbage fra 1908 af J. C. S. Espersen. Og der var stor opbakning på ordbogsprojektet fra seniorforeningen.

– Det er interessant at høre om og et vigtigt projekt, synes jeg. Der er jo stor sandsynlighed for, at den bornholmske dialekt uddør, når de ældre er væk. Der er jo ikke er mange unge, der snakker det i dag, så ordbogen kunne betyde, at Bornholms modersmål bliver bevaret, fortæller Kaj Hansen, formand for Landboseniorforeningen.

At bornholmsk er en dialekt i tilbagegang, er Alex Speed Kjeldsen enig i. Han har boet i København i 20 år, og er til daglig lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. I 2016 vendte han tilbage til sin hjemby Pedersker. Her blev han overrasket over, hvor få unge der taler bornholmsk.

– Det er, ifølge min mening, utroligt hvad der er sket de seneste 20-30 år. Jeg havde godt hørt, at meget havde ændret sig sprogligt, men jeg troede ikke helt på det – men det var jo rigtigt nok! Bornholmsk er en dialekt i hastig tilbagegang, fortæller han.

Sammenlignet med andre dialekter i Danmark, her blandt andet sønderjysk og nordjysk, så er bornholmsk den dialekt, der trives dårligst. Det viser studier lavet i forbindelse med forskningsprojektet Dialekt i Periferen.

– Der var stort set ingen træk af bornholmsk tilbage de steder på Bornholm, hvor jeg var ude og lave forskning. Det, jeg oplevede, var, at børn og unge ofte bruger bornholmsk, når de skulle lave sjov, fortæller Alex Speed Kjeldsen.

Landboseniorforeningen har omkring 70 medlemmer. Foto: Jacob Jepsen

Kraftig trækning mod København

Formanden for landboseniorforeningen, Kaj Hansen, er opvokset i Pedersker og er i dag penisionist. Når han tænker tilbage på sin barndom, husker han, at det kun var de københavnske børn, der var på sommerferie, der snakkede rigsdansk.

– Når de var her, slog vi selvfølgelig over i dansk, så de kunne forstå os. Men når de efter to eller tre uger var taget hjem til København, snakkede vi alle bornholmsk igen. Jeg tror, at nutidens børn og unge bliver meget påvirket af internettet. De hører jo kun rigsdansk, når de ser tv eller er på nettet. Jeg møder ikke så mange unge, der stadig snakker bornholmsk, fortæller Kaj Hansen.

Og det er der, ifølge Alex Speed Kjeldsen, rigtig mange grunde for. Blandt andet den positive orientering mod København.

– Der er en kraftige trækning til København blandt de bornholmske unge, og generelt florerer der en positiv orientering mod København. Og undersøgelser viser jo, at der er mere prestige i at snakke rigsdansk. Derfor håber jeg, at den nye ordbog kan hjælpe til et mere positivt syn på bornholmsk, fortæller han.

Når den digitale ordbog er færdig, vil der være fri adgang til den, samtidig med at man kan linkes til andre sprogressourcer og lydoptagelser på bornholmsk.

Kaj Hansen er formand for landboseniorforeningen på Bornholm, der har et månedligt arrangement i vinterhalvåret. Foto: Jacob Jepsen