Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz -Theil (S) vil skrive ud til kommunerne om rengøring. Foto: Les Kaner

Minister indskærper regler for skoler og børnehaver

RESTRIKTIONER

På et pressemøde søndag eftermiddag sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at der ikke nu er nye corona restriktioner for skoler og daginstitutioner, men at det er vigtigt, at skoler og kommuner overholder de retningslinjer, der allerede gælder.

Derudover fastslog børne- og undervisningsministeren, at det er vigtigt, at der gøres noget særligt i form af sociale aktiviteteter i skolerne for at styrke det sociale sammenhold.

Pernille Rosenkrantz-Theil oplyste, at der vil blive sendt brev ud til institutionerne, som indskærper, at de tidligere udmeldte retningslinjer skal overholdes, samt at der vil blive sendt brev ud til landets kommuner om, at de penge regeringen har afsat til ekstra rengøring, skal bruges.

Samtidig slog hun fast, at der ingen planer er om at lukke skoler eller pasningstilbud.
– Vi vil gøre vores yderste for at undgå lukning, men alle bør genbesøge de gældende retningslinjer for blandt andet rengøring, sagde ministeren.

De gældende retningslinjer blev sendt ud i juni og fastsætter regler for, hvordan coronasmitte skal forebygges og hvordan rengøringen skal foregå i vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner.
Eksempelvis at der fortsat skal vaskes eller afsprittes hænder ofte. At små børn skal hjælpes med god håndhygiejne, samt at skoler og institutioner skal sikre hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader. For eksempel håndtag, kontakter, tastaturer, legetøj og vandhaner.