Molehovedet i Allinge Havn er hårdt medtaget efter at stormen forleden rev metalringen, der holder hovedets piller sammen midt over. – Det er noget, der kommer til at tage lang tid at reparere, siger havnefoged Tom Nielsen. Foto: Laust Uhrskov Jordal

Allinge Havn fik mange knubs i stormen: ‘Det bliver dyrt at udbedre skaderne’

HAVNE

Onsdag den 14. oktober var en blæsende dag. De stormende vinde fra øst satte gang i Østersøens vandmasser, og det gik hårdt ud over Bornholms østvendte havne. Særligt gik det voldsomt for sig i Allinge, hvor molehovedet fik så mange knubs, at det endte med at gå i stykker.

– Det var nogle helt enorme kræfter, der var i spil. Man kunne se, hvordan vandet stod i grønne bølger ind over havneanlægget. Det er nogle ubeskriveligt store kræfter, og det blev ved længe, fortæller Tom Nielsen, der er havnefoged i Tejn, Allinge, Sandvig og Hammer Havn.

Han oplyser, at der i tirsdags var dykkere i vandet for at inspicere skaderne omkring molehovedet.

– De kunne konstatere, at de metalringe, som ligger ned over støtterne og ligesom holder sammen på molehovedet, er knækket tværs over af metaltræthed. Så er støtterne væltet, og stenene som lå for at holde det hele på plads, er gledet ud. Det er nogle sten på op til 8-10 ton, så det er nogle store sten, der er gledet ud i indsejlingen, siger Tom Nielsen.

Allinge Havn har været lukket siden stormen den 14., men åbnede igen i torsdags, efter at det var blevet vurderet sikkert at benytte indsejlingen igen.

Tom Nielsen er havnefoged for havnene i Tejn, Allinge, Sandvig og Hammer Havn. Foto: Laust Uhrskov Jordal

Miljøpedeller står for oprydningen

I Sandvig Havn er der ikke sket nogle nævneværdige skader, ifølge havnefogeden. Men der er en masse sten, der er blevet skubbet op på land sammen med diverse plasticstumper, flamingopap og søgræs, som nu skal ryddes op.

– Ligesom vi så det nede ved parkeringspladsen ved Netto i Allinge er der væltet en masse ting og sager op i havnen i Sandvig, som kommunens miljøpedeller er i gang med at rydde op i, siger Tom Nielsen.

– De er i gang med at feje sammen, rydde op, og smide stenene tilbage i havnen, men det kommer til at tage tid, før der er helt rent igen, siger han.

Omfanget af skaderne på havnen er ved at være nogenlunde redegjort. Nu er næste skridt at finde ud af, hvordan de skal udbedres. Tom Nielsen fortæller, at reparationerne er for store til, at havnens eget budget kan dække omkostningerne, så det er Bornholms Regionskommunes havnekoordinator, der står for at vurdere omfanget og udfærdige en handlingsplan for, hvad der skal ske.

 

Det stormfulde vejr forleden dag har skyllet mange kilo sten og brokker op fra Sandvig Havns havnesikring. – Det var nogle helt enorme kræfter, der var i spil, siger havnefoged Tom Nielsen. Foto: Laust Uhrskov Jordal

Reparationer kommer til at tage lang tid

Hvad tror du stormskaderne kommer til at koste at udbedre i kroner og øre?

– Det er det nok for tidligt at sige noget om endnu. Vi er stadig i gang med at kigge samlet på alle skaderne, og vi er ikke gået i gang med at indhente tilbud fra håndværkere og sådan noget endnu, siger Tom Nielsen.

– Når det kommer til molehovedet i Allinge Havn, kommer vi nok til at skulle bruge en pram, der kan bære en gravemaskine til at løfte de store sten. Det er tunge sager, det drejer sig om, siger havnefogeden om de tonstunge sten.

– Selvom de måske kun vejer det halve, når de er under vand, så er det jo nogle store klodser, der skal flyttes på plads. Så der skal nok noget kraftigt materiale til ovrefra, forestiller jeg mig.

Så det er ikke noget, der kan klares inden for den næste uges tid?

– Nej, det er det bestemt ikke. Det er noget, der kommer til at tage lang tid.

Er der noget ved havneanlæggene, der skal forbedres i forhold til, at klimaforandringerne i fremtiden risikerer at medføre stærkere storme og højere vandstand?

– Det er klart, det er noget, man skal have med i sine overvejelser. Vejret bliver tilsyneladende mere og mere ekstremt. Helt konkret kan man godt gøre noget, når det kommer til alle de sten og det materiale, der er blevet skyllet op på land i forbindelse med stormen. Man kan godt sikre bunden bedre ved at lægge nogle tungere slidlag oven på. Men det kommer til at koste mange penge. Det er millioner af kroner, vi snakker om, så det er ikke noget, vi kan lave hverken i år eller næste år. Så mange penge får havnene ikke tildelt i havnemidler. Det skal gives som ekstra bevillinger. Det er en proces, man skal overveje at sætte i gang ved en politisk beslutning, siger Tom Nielsen.