Der er 15 kontorer, herunder grupperum, i det nyrenoverede hjemmeplejehus i Aakirkeby. Det samlede areal i komplekset på Ravnsgade er nu på knapt 1.000 kvadratmeter. Her er et sygeplejeteam ved at flytte ind. Foto: Jacob Jepsen

Hjemmeplejen er tilbage i Ravnsgade: ‘Plads til at holde afstand’

ÆLDREPLEJE

Medarbejderne i hjemmeplejen i distrikt Aakirkeby har ført en omtumlet tilværelse i 2020.

Tanken var ellers god. De 80 medarbejdere i hjemmeplejen havde længe følt sig trængte i den gamle villa på Doktorbakken, og Center for Ældre barslede derfor med ideen om at flytte hjemmeplejen op i det gamle kommunekontor i Ravnsgade.

Planen var, at bygningerne i Ravnsgade skulle danne rammen om det, der ville blive Midtbornholms største offentlige arbejdplads. For der ville også komme nye kolleger fra Rønne. Ved at samle natteamet, hjemmeplejen, sygeplejen og genoptræningen under samme tag, ønskede kommunen at skabe de perfekte rammer for sparring og faglig vidensdeling, og medarbejderne var begejstrede.

Det viste sig imidlertid, at kommunens byggeafdeling havde overset, at det 50 år gamle kommunekontor, der i øvrigt var fordelt på fire bygninger, ikke levede op til kravene til en moderne arbejdsplads.

Der var problemer med affaldshåndtering, lys, lyd og ventilation.

BYG udstedte umiddelbart efter en midlertid ibrugtagningstilladelse på otte uger, som efterfølgende blev forlænget til maj 2020.

Lykkedes ikke

Både politikere og kommunale embedsmænd arbejdede i første omgang på en løsning, hvor tilbageflytning kunne undgås, men det lykkedes ikke.

– Vi havde håbet, at man kunne dele det op, så man kunne arbejde i den ene halvdel, mens den anden er under ombygning og omvendt, men det kan altså ikke lade sig gøre, udtalte Leif Olsen (SF), formand for natur- og miljøudvalget i april.

Kommunalbestyrelsen vedtog dog efter indstilling fra administrationen at hæve det oprindelige ombygningsbudget fra 3,2 millioner til 5,3 millioner kroner. Det betød, at der også blev penge til at male de slidte lokaler, som senest havde tjent som asylcenter, og bygge det tidligere køkken om til omklædningsrum – mænd til venstre, kvinder til højre.

Udvide arealet

Samtidig vedtog man at følge en opfordring fra Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse om at udvide det samlede areal med yderligere 200 kvadratmeter.

Det skete ved at inddrage en del af det tidligere kommunekontor, der er beliggende direkte ud til Ravnsgade:

– Der kommer et mødelokale på 160 kvadratmeter, som også kan anvendes som frokoststue, samt et køkken og et disponibelt rum, forklarede arkitekt Mogens Ipsen fra Steenbergs Tegnestue.

Flyttede tilbage

Forslaget blev vedtaget, men til gengæld krævede kommunen, at faciliteterne på Ravnsgade stod tomme, mens ombygningen stod på.

Midt i maj pakkede de 80 medarbejdere i hjemmeplejen og de 30 øvrige ansatte derfor deres sager sammen og flyttede tilbage til deres gamle hovedkvarterer med besked om, at renoveringen sandsynligvis ville være tilendebragt i uge 45.

I sidste uge vendte samtlige 110 medarbejdere tilbage til Ravnsgade 5 igen – tre uger før planlagt. Med et samlet areal på knapt 1.000 kvadratmeter har hjemmeplejen endelig fået den plads, de har brug for, og som en teamleder formulerer det “så er der også plads til at at holde god afstand til hinanden, så længe covid-19 florerer”.

 

 

Historien kort

I september 2019 flyttede 80 medarbejdere fra hjemmeplejen fra de gamle lokaler på Doktordammen til nye faciliteter i Ravnsgade, tæt på kirken.

TIl dem sluttede sig op mod 30 medarbejdere fra sygeplejen, natteamet og rehabiliteringen.

Da alle var kommet på plads i det tidligere kommunekontor, der senest havde tjent som ayslcenter, meddelte kommunen at lys, lyd og ventilation ikke levede op til gældende krav om arbejdsmiljø. Det kom frem, efter at TV2/Bornholm havde søgt aktindsigt i byggesagen.

I maj 2020 flyttede alle medarbjederne derfor ud igen, og håndværkerne rykkede ind.