Publikum kunne stille spørgsmål til panelet omkring bæredygtighed, innovation og politik. Foto: Julia Aka Wille

‘Den her generation kan meget vel blive den sidste, der lever med en fungerende klode’

ERHVERV

I Vestermarie Forsamlingshus blev der tirsdag aften snakket bæredygtighed, innovation og politik, da det nye bornholmske firma Bornholm & Bæredygtighed, inviterede til paneldebat og reception som del af virksomhedens indvielse.

 

Truslen er i dag
en anden end
den var for
30 år siden
– truslen i dag
er klimaet

 

Joao Antonio Møller er stifter af Bornholm & Bæredygtighed, og han har visioner om at skabe samarbejde mellem de organisationer og virksomheder, der arbejder med bæredygtighed.

– Jeg mener, der mangler intern kommunikation mellem de mange organisationer, der beskæftiger sig med bæredygtighed. De bedste resultater kommer altid, når mennesker med forskellige baggrunde samarbejder. På den måde får man udvidet sin horisont og får dannet andre synspunkter end sine egne – og det er vigtigt, når vi skal nytænke innovative metoder inden for eksempelvis bæredygtighed, siger Joao Antonio Møller, som selv deltog i paneldebatten tirsdag aften.

Bæredygtighed som bredt begreb

Ud over ham bestod panelet af tre andre klimainteresserede. En af dem er Mads Kissow, som er energi- og byggerådgiver samt klimaaktivist.

– Problemet med begrebet bæredygtighed er, at det bliver brugt for bredt – jeg forsøger altid at bruge andre ord. Alle ord bliver lige pludselig meningsløse, hvis de bliver misbrugt, og det synes jeg bæredygtighed bliver. Hvis man producerer for eksempel tøj eller energi bæredygtigt, men det stadig bliver gjort under dårlige forhold for medarbejderne, så kategoriseres det i mine øjne ikke som bæredygtig produktion, siger Mads Kissow, da første spørgsmålet i paneldebatten lyder på, hvordan han vil beskrive bæredygtighed.

Tredje paneldebatmedlem, David Christensen, arbejder hos Bofa som projektleder for “Wasteman”, et projekt, som forsøger at finde innovative måder at adskille, indsamle og transportere affald.

– På Bofa bruger vi ikke ordet bæredygtighed så meget længere, da det er et gummibegreb. I stedet har vi visioner og mål som for eksempel at være affaldsfri i 2030. Vi vil gerne stile efter noget konkret og helst efter noget, der har en lokal kontekst. Endvidere har vi også et meget ambitiøst mål om at kunne slukke vores forbrænding inden for nogle år, fortæller David Christensen.

De fire paneldebatdeltagere: Matilde Lissau, Mads Kissow, David Christensen og Joao Antonio Møller. Foto: Julia Aka Wille

Joao Antonio Møller er enig i, at bæredygtighedsbegrebet er abstrakt – og til tider bliver misbrugt.

– Det er et meget bredt begreb, som skal konkretiseres. Jeg bruger FN’s verdensmål som udgangspunkt, når jeg snakker bæredygtighed. Vi skal beskytte planeten, dyrene og mennesker – de 17 FN Verdensmål er noget konkret, som jeg kan forholde mig til, men det er selvfølgelig stadig bredt, siger Joao Antonio Møller.

Truslen er klimaet

Fjerde og sidste paneldeltager, Matilde Lissau, er spidskandidat for Radikale Venstre på Bornholm og tidligere mangeårig skoleleder og naturfagslærer. Hun har arbejdet med bæredygtighed og innovation på grundskoleniveau og været en aktiv medspiller i kommunens udvikling af grøn dannelse i børnehøjde.

– Truslen er i dag en anden end den var for 30 år siden – truslen i dag er klimaet. Vi skal have de unge mennesker med, og vi har brug for nogle innovative hjerner, som kan skabe innovative projekter. Klimakrisen er ikke noget nyt, men vi skal blive ved med at have samtalerne om krisen i skolerne, for den her generation kan meget vel blive den sidste, der lever med en fungerende klode, siger Mathilde Lissau.

Forskelligheder mødes

Paneldebatten i Vestermarie var del af den internationale, ugelange begivenhed Green Impact Week. Verden over blev der sidste uge afholdt foredrag, workshops, udstillinger og debatter – alt sammen med fokus på en grøn genstart.

– Jeg blev ringet op af arrangørerne af Green Impact Week og spurgt om, jeg kunne lave en begivenhed på Bornholm. Jeg ved, hvor mange, der interesserer sig for bæredygtighed på Bornholm, så derfor var det oplagt at arrangere en paneldebat, siger Joao Antonio Møller.

Han mener, at paneldebatten var et godt sted at starte i forhold til at nytænke bæredygtighedsdiskussionen.

– Det var fedt at høre så stærke personligheders meninger, og selv om vi til tider mener forskellige ting, har vi et fælles mål, nemlig at tænke bæredygtigt, og det er det, jeg gerne vil i min nye virksomhed – samle forskellige mennesker, organisationer og meninger og på den måde finde de bedst mulige løsninger for en grøn genstart, afslutter Joao Antonio Møller.