Projektet “ivandet” på Tejn Havn laver i forvejen formidling om Østersøen til skolebørn, familier og andre. Arkivfoto: Berit Hvassum

166.000 kroner til forskning i havmiljøet i Østersøen

HAVMILJØ

Sparekassen Bornholms Fond har givet tilsagn om knap 166.000 kroner til forskningsprojektet “ivandet”, der skal undersøge og på sigt forbedre miljøet for fiskebestanden i Østersøen. Ikke mindst er torskebestanden i Østersøen presset i disse år.

 

Vi er meget, meget glade
for tilsagnet om fondspengene.

 

Det er de to marinebiologer Marie Helene “Miller” Birk og Magnus Heide Andreasen, der står bag projektet.

Det handler dels om at kortlægge livet i Østersøen og få mere viden om havmiljøet, dels om at etablere muslingehaver og fiskevenlige rev ved Bornholm. Og endelig handler det om formidling af havmiljøet i Østersøen.

De to havbiologer er superglade for, at deres projekt er blevet tilgodeset af Sparekassen Bornholms Fond.

– Vi er meget, meget glade for tilsagnet om fondspengene, siger Marie Helene “Miller” Birk.

Marinebiologerne er også glade for tilsagnet, fordi det er en “blåstempling” af projektet, som derfor betyder meget i forhold til at søge andre fonde om støtte.

Legatpulje for studerende

90.000 kroner af de helt præcist 165.638 kroner fra Sparekassen Bornholms Fond er øremærket en studielegatpulje, som kan søges af havmiljøstuderende, i første omgang marinebiologistuderende, som vil til Bornholm og lave feltarbejde om Østersøen og det kystnære havmiljø.

Batchelorstuderende kan søge om 6.000-7.000 kroner til en såkaldt feltpakke, kandidatstuderende kan søge om 12.000 kroner til samme.

Forskning på området er dyr. Derfor har de to marinebiologer valgt at fokusere på at få flere studerende på feltarbejde på Bornholm.

– Ellers skulle vi have fundet mange flere penge. Der er studerende en god og nem vej ind, siger Marie Helene “Miller” Birk.

Hun forventer, at de 90.000 kroner kan finansiere ni “feltpakker” i løbet af de næste år.

De to marinebiologer er spændte på, hvor stor interessen for at komme på feltarbejde på Bornholm er, for inden for fagområdet er der ikke den store tradition for feltarbejde.

På sigt

Der er flere uudforskede forskningsområder på Bornholm, som er interessante for studerende. Og så håber de to projektmagere, at studielegatpuljen på sigt også vil gøre professorer og etablerede forskere interesserede i at forske mere i Østersøen.

– Men vi ved ikke, hvor stor interessen vil være. Vi har snakket om, at hvis det var os, der som studerende var blevet præsenteret for muligheden for at søge penge til feltarbejde, var vi blevet ellevilde. Nu får vi se, siger Marie Helene “Miller” Birk.

 

Muslingehave i Tejn havn

 

60.000 kroner af pengene fra Sparekassen Bornholms Fond er øremærket etablering af en bølgemark i Tejn havn.

En bølgemark er en flydende platform udviklet af firmaet Havhøst, der på den måde har etableret muslinge- og tanghaver i hele landet.

Fra platformen er det ved hjælp af et hejseværk nemt både at se og høste muslinger. Samtidig skal der etableres et hyttefad, så havmiljøet også kan formidles til besøgende.

I juli i år åbnede de to marinebiologer et lille østersø-formidlingscenter i isværket i Tejn. De arbejder fortsat på at udvikle centret sammen med det lokale isfirma Kalas, som gerne vil flytte isproduktionen til Isværket.

Marie Birk oplever en meget stor interesse for at vide mere om miljøet i Østersøen.

– Så vi har en drøm om at lave et infocenter om marinebiologi, siger hun.

 

Bæredygtig muslingeproduktion

 

15.638 kroner fra fondspengene går til en fortsættelse af det projekt, som to specialstuderende fra Roskilde Universitets Center (RUC) er i gang med på Bornholm. Det handler om at se på, hvordan man kan etablere en produktion af blåmuslinger på en miljøvenlig måde.

– De er ved at se på, hvordan man kan lave en produktion af blåmuslinger på Bornholm, så det gavner miljøet i havet. Blåmuslinger kan filtrere vandet, så det har en miljøforbedrende virkning, forklarer Marie Helene “Miller” Birk.

Projektet undersøger også, hvordan muslinger kan omdannes til hønsefoder, så man på den måde kan få adgang til en ny og lokal proteinkilde til hønsefoder.

 

Mariebiologerne Marie Helene “Miller” Birk og Magnus Heide Andreasen har øremærket 90.000 kroner af fondspengene fra Sparekassen Bornholms Fond til studielegater, der kan sæges af blandt andre miljøbiologi-studerende. Arkivfoto: Berit Hvassum

Fakta

• Sparekassen Bornholms Fond har givet tilsagn om i alt 165.638 kroner til forskning i det kystnære havmiljø ved Bornholm.

• Heraf er 90.000 kroner øremærket til feltpakker og udstyr til studerende til forskningsprojekter for bedre havmiljø i Østersøen.

• 60.000 kroner er sat af til etablering af bølgemarken i Tejn Havn.

• 15.638 kroner skal bruges til forskning i produktion af blåmuslinger.