Bornholms Energi og Forsyning. Foto: Berit Hvassum

Winni Grosbøll: ‘Lønniveauet i Beof er alt, alt for højt’

ENERGI

Borgmester Winni Grosbøll er utilfreds med, at direktør i Bornholms Energi og Forsyning, Rasmus Sielemann Christensen, de seneste to år har opnået en samlet løn på over 5,5 millioner kroner, når alle bonusser og værdien af personalegoder medregnes.

– Jeg synes også, at lønniveauet, som det er blevet skitseret med fastholdelsesbonusser, ligger alt, alt for højt, siger hun til Bornholms Tidende.

Hvis bestyrelsesformanden præsenterede dig for en tilsvarende lønpakke for den nye direktør, som snart skal ansættes, hvad ville du så sige til det?

– Hvis jeg bliver spurgt, vil jeg sige nej. Jeg synes ikke, at en samlet årsløn på 2,8 millioner i et offentligt ejet selskab er i orden. Det lønniveau er alt for højt på Bornholm, og det kan jeg også se, at det er i resten af landet.

Mener du, at det skal få konsekvenser, at selskabet har haft sådan et lønniveau?

– Nej, nu kommer der jo en ny direktør. Det sker med et helt andet udgangspunkt, og det, synes jeg, er fornuftigt.

Winni Grosbøll bekræfter, at hun blev orienteret om Rasmus Sielemann Christensens lønpakke, da han blev ansat i 2016 i forbindelse med fusionen af Østkraft og Bornholms Forsyning.

– Jeg har nikket til den oprindelige kontrakt og ikke det, der er sket undervejs, siger borgmesteren.

Præcist, hvordan lønpakken oprindeligt var skruet sammen, er uklart. Den ene af de to aftaler om fastholdelsesbonusser blev først tilføjet efter ansættelsen og løbende opjusteret, har bestyrelsesformand Lars Goldschmidt fortalt, mens stigningen i grundlønnen er blevet pristalsreguleret.

Bornholms Tidende har i denne uge fået tilsendt en foreløbig vederlagsrapport for 2020. Den bekræfter, at Rasmus Sielemann Christensens samlede vederlag i år bliver 2.852.000 kroner.

I dette beløb er ikke indregnet omkostningerne til direktørens pendlerkort, der i august kostede 10.995 kroner om måneden. Pendlerkortet til DAT’s fly regnes ikke med som et vederlag, da direktøren ikke skal betale skat af værdien, idet pendlerkortet er omfattet af reglerne for arbejdsgiverbetalt befordring, oplyser Beof.

Rasmus Sielemann Christensen har ingen fratrædelsesordning og kommer ikke til at modtage et særskilt vederlag, når han stopper ved årets udgang.

I alt har Rasmus Sielemann Christensen fået fastholdelsesvederlag på 1.050.000 kroner, fordi hans ansættelse varede mere end fire år. I sommeren 2019 modtog han 450.000 kroner, og 1. juli blev en bonus på 600.000 kroner udløst. Derudover kommer værdien af hans resultatbonus, som i 2019 og 2020 har haft en værdi på henholdsvis 288.000 og 295.000 kroner. Hvis de opstillede mål var fuldt opnået, ville den årlige bonus have været på 360.000 kroner.

 

 

Den administrerende direktørs lønpakke i 2020

Fast vederlag (inkl. pension): 1.768.000 kroner

Variabelt vederlag (bonus afhængig af resultaterne i 2019): 295.000 kroner

Fastholdelsesvederlag: 600.000 kroner

Værdi af personalegoder (telefon, internet, sundhedsforsikring, fri bil og fri bolig): 189.000 kroner

Total: 2.852.000 millioner kroner.

Dertil kommer, at Beof betaler for et pendlerkort til fly, men direktøren er ikke skattepligtig af værdien.

Rasmus Sielemann Christensen har ingen fratrædelsesordning.

I 2019 modtog han et samlet vederlag på 2.662.000 kr, og året forinden var den samlede lønpakke 2.069.000 kroner.

Kilde: Bornholms Energi og Forsyning