Danmarks Naturfredningsforening Bornholm har fået medhold i deres klage over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opførelsen af motorsportsbanen på Bolbyvej i Klemensker. Foto: Jacob Jepsen

Motorsportsforening om klagesag: ‘Det ville være katastrofalt, hvis vi ikke må køre på banen’

MOTORSPORT

Onsdag kunne Bornholms Tidende fortælle, at Danmarks Naturfredningsforening Bornholm har fået medhold i deres klage over kommunens sagsbehandling i forbindelse med opførelsen af motorsportsbanen på Bolbyvej i Klemensker.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har givet DN Bornholm ret i, at Bornholms Regionskommune burde have lavet en miljøvurdering, før man tillod opførelsen af banen tilbage i 2018.

Det er Bornholms Motor Sport, der gennem mange år har arbejdet for at få opført en permanent motorsportsbane. Den stod klar til brug i foråret 2020.

Motorsportsklub afventer svar

Formanden for Bornholms Motor Sport, Torben Larsen, har været en af de drivende kræfter bag etableringen af motorsportsbanen.

Han er blevet orienteret om, at DN Bornholm har fået medhold i deres klage, og han venter nu på at høre mere fra kommunens Center for Natur, Miljø og Fritid.

– Vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at betyde for os. Vi afventer en udmelding fra kommunen. Vi har rettet henvendelse til dem for at høre, hvordan vi skal forholde os, siger han.

Sviner ikke mere end traktor

DN Bornholms klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet bundede i en bekymring over, at kommunen gav tilladelse til at opføre banen uden en miljøvurdering. DN Bornholm mente ikke, kommunen havde et godt nok overblik over, hvor meget motorsportsbanen ville forurene jorden under den.

Torben Larsen mener dog ikke, at der er miljømæssige problemer i motorsportsbanen.

– Vi har oplyst, hvad etableringen af banen ville indebære mange gange. Det betyder ikke noget for jorden under den, for vi kører så lidt jo. En traktor, der kører hver dag sviner meget mere, end vi gør, siger han.

Torben Larsen vil helst ikke tænke på, hvad klagesagen kan få af konsekvenser for motorsportsbanen.

– Det ville være katastrofalt, hvis vi ikke må køre der, siger han.

Lukket for vinteren

Ifølge Torben Larsen er der cirka 25 medlemmer, der kører på banen. Lige nu er der dog ikke krise over afgørelsen i klagesagen, da motorsportsbanen alligevel er lukket for kørsel resten af året.

– Lige nu ligger banen øde hen indtil videre, men det er helt naturligt på den her tid af året. Vi har lukket ned for vintersæsonen, så vores medlemmer skal alligevel ikke ud at køre lige nu, siger han.

Normalt ville motorsportsbanen genåbne til marts eller april, men Torben Larsen kan ikke svare på, om det også bliver sådan i år.

– Vi afventer kommunens videre sagsbehandling, før vi kan udtale os om, hvad klagesagen kommer til at betyde for os, siger han.

Michael Brandt-Bernbom, der er leder af Natur og miljø i Bornholms Regionskommune, oplyser i en mail, at Center for Natur, Miljø og Fritid tager afgørelsen til efterretning og nu er i gang med at se nærmere på sagen.

 

 

Fakta

Bornholms Motor Sport har siden 2012 arbejdet på at få en permanent bane til folkerace.

I oktober 2018 fik klubben tilladelse af kommunen til at opføre en på Bolbyvej i Klemensker, men Danmarks Naturfredningsforening Bornholm klagede over sagsbehandlingsprocessen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naturfredningsforeningen mente, at kommunen burde have lavet en miljøvurdering først.

I december 2018 gav kommunalbestyrelsen en halv million til projektet.

I foråret 2019 begyndte de første udgravninger på grunden, hvor banen skulle etableres. Indtil banen stod klar kørte Bornholms Motor Sport folkerace på en midlertidig bane på Lundsgårdsvej i Skarpeskade.

I oktober 2019 tog folkeracerne afsked med banen på Lundsgårdvej. Planen var at indvie den nye permanente bane på Bolbyvej efter vinterpausen, blandt andet med bornholmsmesterskaberne i folkerace, men sådan gik det ikke helt.

Foråret 2020 begyndte med en lang coronapause for folkeracerne og det medførte, at banen ikke blev gjort klar til efteråret i tide. Det våde vejr gjorde banen for blød at køre løb på, og klubben aflyste BM i folkerace. Medlemmerne fik dog mulighed for at træne på den nye bane.

Den 19. oktober 2020 fik Danmarks Naturfredningsforening Bornholm medhold i deres klage.