Det haster med at finde en løsning på problemerne med manglende parkeringspladser i Svaneke. Foto: Klaus Holsting.

Handelsstandsforeningen: ‘Svaneke skal ikke være bilfri’

TRAFIK

Efter endnu en sommer med masser af biler i Svaneke og stor mangel på parkeringspladser var det trafikale kaos forventeligt oppe at vende på Svaneke Handelsstandsforenings generalforsamling onsdag aften.

Mulige løsninger på trafikproblemerne drøftes både i en nedsat arbejdsgruppe med kommunen, på havnen og i gaderne og på en Facebookgruppe, og forslagene er utallige.

I Svaneke Handelsstandsforening er man dog enige om, hvad man ønsker, og også hvad man ikke ønsker.

Foreningens bestyrelse er enige om, at bilfrit torv, omfartsvej og ensretning ikke vil gøre godt for handelslivet i Svaneke.

– Det kan vi IKKE bakke op om, siger foreningens formand Jesper Vigel.

Hvorfor ikke?

– Erhvervslivet er bange for, at en omfartsvej og en bilfri by vil betyde, at folk bare kører udenom Svaneke.

Heller ikke et blot et bilfrit torv, mener man, er en god idé.

– De erhvervsdrivende er bange for, at det vil give mistet omsætning. Der er flere helårsbutikker på torvet, og det kan gå ud over butikkernes eksistens, siger Jesper Vigel og peger på, at det ikke var en succes for butikkerne, da Rønne forsøgte sig med bilfrit torv.

– Her mistede de forretningsdrivende 15 procent af omsætningen. Så butikker og spisesteder i Svaneke hverken tror på eller tør den bilfri løsning, siger Jesper Vigel.

Et forslag om at ensrette trafikken gennem byen i højsæsonen, tror handelsstandsforeningen heller ikke på. Det vil blot give mere trafik på både havnen og torvet, da alle biler så skal passere begge steder.

Kun én god løsning

Umiddelbart er der kun én god løsning i handelstandsforeningens øjne: En stor sommerparkeringsplads udenfor byen så tæt på centrum, som overhovedet muligt i perioden juni-september.

Til denne løsning har allerede flere placeringer været i spil. Blandt andet ved Korshøje. Ved Stubmøllen. Ved Svanemøllen og på en af Svaneke Stadions nedlagte baner. Den sidste løsning er ikke mulig, da Svaneke Idrætsklub selv har brug for banen, og af de andre løsninger peger Svaneke Handelsstandsforening på placeringen ved Korshøje. Det er tæt på byen, og bilisterne kan ledes derhen uden at skulle gennem byen først.

– Det er handelsstandsforeningens bedste forslag, siger Jesper Vigel. Forslaget er dog ikke besluttet eller nærmere undersøgt, og der er ikke enighed i den nedsatte arbejdsgruppe. Derudover er en placering ved Korshøje tæt på Svaneke Kirke, og det kan give problemer med fredninger.

Når man først til enighed om en løsning og en placering, kommer den næste hurdle.

– Desværre er der også noget, der hedder økonomi. Det er ikke kun i Svaneke, der er problemer med trafik og parkering, så vi frygter, at de store løsninger med at anlægge parkeringspladser ligger langt væk, siger Jesper Vigel.

Vi skal ikke skræmme turisterne væk

Forretningsdrivende i Brænderigænget i Svaneke, Timmi Kromann, fastslog, at det er vigtigt at få fundet løsninger, da det konstant voksende trafikpres kan blive så slemt, at det skræmmer turisterne væk.

– Jeg har aldrig oplevet så mange kunder før, som har klaget over, at det ikke er så hyggeligt at komme til Svaneke mere. De synes, at det er blevet for uoverskueligt med trafikken. Det synes jeg, vi skal tage alvorligt, for vi får også i stigende grad konkurrence fra andre byer. For eksempel Nexø, sagde Timmi Kromann og foreslog, at man etablerer parkeringspladser udenfor byen og eksempelvis cykeltaxier eller shuttlebus i højsæsonen til bymidten.

Handelsstandsformand Jesper Vigel har ikke selv hørt denne type kommentarer.

– Men det må vi tage til os, og det er også derfor, at vi skal gøre noget, siger han.

Handelsstandsforeningen er repræsenteret i en arbejdsgruppe sammen med Bornholms Regionskommune for at finde fælles fodslag og ideer til løsninger, men handelsstandsforeningen så gerne, at arbejdet blev speedet op.

– Mange møder er holdt, og vi er lovet, at de ”lavthængende frugter” skulle implementeres, men uden held indtil videre. Arbejdet i gruppen er gået i stå, og ikke meget er sket, siden corona holdt sit indtog. Dog er der lavet fine asfalterede parkeringspladser til vores turistbusser på ”Gruset”, sagde Jesper Vigel på generalforsamlingen.

Lav personale parkering

Her opfordrede han også til, at svanekeboerne ser indad for at løse trafikproblemerne.

– Byens borgere, de handlende og deres ansatte skal måske også ændre adfærd, sagde formanden og forslog blandt andet, at butiksejere og deres ansatte i højsæsonen parkerer udenfor byen på en slags “personale-parkering” og går eller cykler derfra, så man ikke selv beslaglægger de få ledige parkeringspladser i de to måneder, der er pres på.