Ole Dreyer og resten af Idrættens Videns- og Kompetenceråd ser potentiale i Rønne Svømmehals planer om at lave et vandkulturhus, uanset om det ligger ved Nørrekås eller svømmehallens nuværende placering. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Ole Dreyer, DGI

Ansøgning er blevet drøftet: ‘Vandkulturhus ved havet har potentiale’

Projektideen er flot og interessant, og projektet har bestemt potentiale. Sådan lyder det opsummerende fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som på sit seneste møde drøftede Rønne Svømmehals ønske om at etablere et vandkulturhus med udgangspunkt i et konkret ønske om at reservere et areal ved Nørrekås i to år.

UDVIKLING

Projektideen er flot og interessant, og projektet har bestemt potentiale. Sådan lyder det opsummerende fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd, som på sit seneste møde drøftede Rønne Svømmehals ønske om at etablere et vandkulturhus med udgangspunkt i et konkret ønske om at reservere et areal ved Nørrekås i to år.

– Vi drøftede det, og selve projektet ser flot og interessant ud, og vi kan bestemt se et potentiale i byggeriet. Når det så er sagt, så bifalder vi også, at der skal sættes noget undersøgelse i gang af selve området dernede, siger Ole Dreyer, som er formand for Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

En række af regionskommunens politiske udvalg havde bedt rådet om at komme med en udtalelse om projektets potentiale og mulighed for at spille samme med øvrige tiltag og aktiviteter på Bornholm. Rønne Svømmehal har selv fremhævet mulighederne for samspil med de aktiviteter, der foregår omkring Nørrekås Lystbådehavn, og dem kan Idrættens Videns- og Kompetenceråd godt se. Samtidig mener rådet, at der er nogle ting, der skal undersøges nærmere.

– Der kom nogle bekymringer frem i forhold til, om arealet i det hele taget er passende til så stort et projekt. Vi snakker undergrunden. Så er der noget infrastruktur, altså vejforhold til og fra og parkeringspladser. Er det godt med så stort et projekt?, lyder det fra Ole Dreyer.

Rønne Svømmehal har søgt om en arealreservation af den såkaldte trekantgrund på Nørrekås til et kommende Bornholms Vandkulturhus. For at muliggøre yderligere projektudvikling og indsamling af midler efterspørger hallens bestyrelse en arealreservation på i første omgang to år. Arkivfoto: Berit Hvassum

Projektet er godt

Dermed lægger rådet sig på linje med den kommunale administration, der har bemærket, at der ikke er foretaget en konkret undersøgelse af eventuelle forureninger af grunden og spildevandsforhold i området. Ligeledes er forhold omkring parkering ikke afklaret.

Enigheden mellem rådet og administrationen gælder også samspillet med den strategiske udviklingsplan for Rønne, hvor parkering i området indgår som en del af arbejdet.

– Man ser gerne, at selve projektet tænkes ind i den helhedsorienterede udviklingsplan for Rønne by og havn, siger Ole Dreyer om drøftelserne i Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

– Vi synes, projektet er godt, og det er fint, men der er en masse ting, der skal undersøges, siger Ole Dreyer.

Den nuværende placering

Hvis fremtidige undersøgelser viser, at Trekantsgrunden ikke egner sig til et vandkulturhus, så mener Idrættens Videns- og Kompetenceråd ikke, at planen om et vandkulturhus skal skrinlægges. I stedet bør den nytænkes, for et sådant hus kan også have potentiale andre steder i byen, mener rådet.

– Vi ser også et potentiale i, at det kan ligge i nærheden af der, hvor svømmehallen ligger i dag, i udviklingen af det fremtidige idrætsområde eller -center. Vi har et stort idrætsområde deroppe, og det kunne godt være, at man kunne lave et vandkulturhus, der bliver tænkt ind i den samlede idræt i området ved Torneværksvej og spiller sammen med de øvrige faciliteter på den nuværende placering, siger Ole Dreyer.

Han tilføjer, at det ikke nødvendigvis betyder præcis den samme placering, men i det samme område.

– Der kunne være et udviklingspotentiale i et fremtidigt idrætsområde, sådan at man måske laver en helhedsplan for idrætsområdet ved Torneværksvej, siger Ole Dreyer.