Torben Sode. Foto: Jacob Jepsen

‘Perlerne er de første genstande, som beviser, at der var handel over lange afstande’

DAGENS NAVN: Torben Sode, indehaveren af Vikingehuset i Svaneke, er uddannet konservator og arbejder sideløbende som glashistoriker.

Hvor stammer din interesse for perler og vikingetiden fra?

– Min interesse stammer fra glas. Jeg arbejder også som glashistoriker og skriver om glas og glashistorie. De seneste år har jeg i samarbejde med universitetet i Orléans i Frankrig lavet analyser af historiske glas og perler. Det er blandt andet fund fra Sorte Muld, Nørre Sandegård, Smørengegård og andre bornholmske lokaliteter, hvor vi har analyseret glasset for at finde sammenhænge mellem, hvor glasset er produceret og hvad det er for en type glas. Dette har jeg gjort i tæt samarbejde med Finn Ole (Nielsen, chefarkæolog, red.) på Bornholms Museum.

Hvad har du studeret?

– Jeg studerede arkæologi i 80’erne og gravede faktisk på Limensgård her på Bornholm sammen med Finn Ole. Da jeg havde læst arkæologi i fire år, fandt jeg ud af, at det var genstandene, jeg var interesseret i, frem for udgravningerne. Så jeg søgte ind på Konservatorskolen og uddannede mig først til konserveringstekniker, som det hed dengang, og senere lavede jeg et speciale om glasperler i vikingetidens Ribe. Fra 1989 til 2000 var jeg ansat på Rosenborg Slot som deres kulturhistoriske konservator. Jeg blev faktisk ansat i ’89 til at gennemgå og restaurere kronjuvelerne og de øvrige genstande, som skulle bruges til slottets nyoprettede skatkammer.

Hvad er særligt ved glas og perler fundet på Bornholm?

– Perlerne er arkæologisk interessante, fordi de er de første genstande, som beviser, at der var handel over lange afstande. Jeg har faktisk lige skrevet et kapitel om jernalderens glasperler på Bornholm i en ny bog, som De Bornholmske Amatørarkæologer har lavet i forbindelse med deres 25 års jubilæum. Nogle af jernaldererens glasperler stammer fra det nuværende nordindiske og pakistanske område. Og når vi kommer op i tidlig vikingetid, er stort set alle de perler, der optræder på Bornholm, importeret fra det abbasidiske kalifat. Det er ret interessant, at man kan se, at fordi Bornholm har ligget centralt som en vigtig handelsplads på datidens motorvej i Østersøen, har man via Volga haft en direkte forbindelse til kalifatet i Bagdad. Udover glas og perler har man også fået arabiske sølvmønter og andre varer ad denne vej.

Hvor får du dine varer i Vikingehuset fra?

– På Konservatorskolen lærer man at lave at museumskopier, altså sikkerhedskopier, som man kan udstille i stedet for originalen. Udover at have specialiseret mig i glas havde jeg også specialiseret mig i rekonstruktioner, og det er de teknikker, jeg bruger, når jeg laver mine kopier af vikingesmykker og andre smykker. Jeg får produceret kopier af historiske glas og perler, hvor jeg altid er med inde over de historiske teknikker og processer, der bruges.

Nu er efterårsferien slut. Betyder det, at butikken holder lukket indtil foråret?

– Nej, vi holder åbent torsdag-lørdag de næste uger. Vi prøver at holde åbent så længe som muligt og har, lige siden vi åbnede butikken i 2014, holdt åbent i de fire adventsweekender op til jul. Man kan altid ringe og lave en aftale med os. Og ellers åbner vi igen til påske.

Det må have været et særligt år. Hvordan er sæsonen gået?

– Vi har haft en ganske udmærket, men lidt speciel sæson, fordi vi ikke har måttet have ret mange inde i butikken og har bedt folk om at vente udenfor. Der har været mange danske turister, som ofte har en stor interesse for vikingetiden og traditionelt kunsthåndværk.

Har du et favoritsted på Bornholm, som du godt kan lide at vise frem?

– Når vi får gæster ovrefra, besøger vi altid Slusegård. Man kan se skiferaflejringer i åen og fortælle historien med vandmøllen og ørredhuset, besøge det geografiske knudepunkt og se strandgravene fra romersk jernalder. Det, synes jeg, er et spændende sted at gå.

Strandgrave, dem kender jeg ikke?

– Jo, der er registreret cirka 1.400 grave på Slusegård, som ligger på strandengen. Derudover er det et godt sted at få pandekager og kaffe. Ellers bugner Bornholm jo af historiske og spændende steder, så det er jo et slaraffenland.

 

 

Torben Sode

64 år

Indehaver af kunsthåndværksbutikken Vikingehuset i Svaneke

Bor om sommeren i Svaneke og om vinteren i København.

Gift med Marie Vest, som er bevaringschef på Det Kgl. Bibliotek.

Uddannet kulturhistorisk konservator med speciale i vikingetidens glasperler fundet på markedspladsen i Ribe.