I løbet af efterårsferien kørte Testcenter Bornholm det mobile testcenter ud til flere indkøbssteder. Onsdag stod poderne ved Meny i Rønne, hvor man kunne blive testet uden tidsbestilling. Lederen af testcentret, Helle Holm, fortalte ved den lejlighed, at de under besøgene til virksomheder, butikker, uddannelsessteder og medborgerhuse har fundet mange smittede, der ikke udviste nogen symptomer. Foto: Jens-Erik Larsen

Udviklingen gik den forkerte vej: Flest coronasmittede på en uge siden april

SUNDHED

I søndags blev fire bornholmere testet positiv for covid-19, og i alt fik ni personer med bornholmsk adresse i uge 42 besked om, at de var smittet med ny coronavirus. Ikke siden april er der detekteret så mange smittetilfælde på Bornholm samme dag eller i løbet af en uge.

Den lille ophobning af smittede er en medvirkende årsag til, at Bornholm i det aktuelle øjebliksbillede ikke længere holder sig under 20 smittede per 100.000 indbyggere inden for syv dage. Dette nøgletal kaldes incidensen, som af myndighederne bruges til at måle om geografiske områder har et bekymrende antal smittede. Aktuelt ligger regionskommunens incidens på 22,8.

Andre europæiske lande skal have en smitteincidens på under 20 for at blive angivet som åbent i de danske rejsevejledninger. Runder incidensen i et andet land 30 (den udregnes som gennemsnit for syv dage over to uger), regnes smitteniveauet i landet for at være kritisk, hvorefter rejser til landet frarådes. I Sverige og Norge bliver incidensen udregnet på regionalt niveau, og derfor frarådes rejser til 12 ud af de 21 svenske län. Dog ikke Skåne, hvor smittekoncentrationen ikke er kritisk.

Fem i forrige uge

Med et par dage uden nye smittede, vil incidensen på Bornholm falde til under 20 igen. I forrige uge (41) blev der bekræftet fem nye smittetilfælde på Bornholm. I forhold til befolkningens størrelse hører Bornholm fortsat til den fjerdedel af danske kommuner med laveste smittetal inden for den seneste uge.

Set over hele pandemien er 122 bornholmere bekræftet smittet med covid-19. Bornholm er nu den af de 11 landsdele i Statens Serum Instituts oversigt med den laveste smittekoncentration siden februar, når der tages højde for indbyggertallet. I denne opgørelse lå Bornholm over landsgennemsnittet i løbet af foråret, men den seneste tids opblussen af covid-19 i Jylland og på Fyn betyder, at Bornholm nu har status som den mildest ramte landsdel.

Halvt så mange som landsgennemsnittet

Den samlede andel af bekræftede smittede i kommunen (30,8 per 10.000 indbyggere) i løbet af hele pandemien er præcist halvt så stor som landsgennemsnittet (61,7 smittede per 10.000 indbyggere).

Sammenlignet med for to uger siden er pandemiens konsekvenser på landets hospitaler stabil. 128 personer er indlagt med covid-19, heraf ligger 15 patienter på en intensiv afdeling.

 

 

1.853

Antallet af testede bornholmere i uge 42