Da kommunen i 2018 gav tilladelse til, at folkeracebanen blev etableret på Bolbyvej, klagede Danmarks Naturfredningsforening Bornholm over sagsbehandlingsprocessen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naturfredningsforeningen mente, at kommunen burde have lavet en miljøvurdering, og den udlægning har foreningen netop fået medhold i ved klagenævnet. Foto: Jacob Jepsen

Arbejdet er i gang: Nu afgør klagenævn, at kommunen skulle have miljøvurderet motorsportsbanen

MILJØ

Det var en meget lang og sej fødsel, da Bornholms Motor Sport ville etablere den motorsportsbane, der ligger på Bolbyvej nordvest for Klemensker. Nu viser det sig imidlertid, at fødslen burde have været endnu længere. Bornholms Regionskommune var lidt for hurtig til at tillade banen uden at udarbejde en miljøvurdering først. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet netop afgjort.

Da kommunen i 2018 gav tilladelse til, at folkeracebanen blev etableret, klagede Danmarks Naturfredningsforening Bornholm over sagsbehandlingsprocessen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naturfredningsforeningen mente, at kommunen burde have lavet en miljøvurdering, og den udlægning har foreningen netop fået medhold i ved klagenævnet. Nævnet ophæver derfor kommunens afgørelse som siger, at der ikke behøvede blive lavet en miljøvurdering.

Hvad den afgørelse præcis får af betydning, kan formand for Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Anna Sofie Poulsen, ikke sige på nuværende tidspunkt. Det skal eksperter vurdere.

– Den første reaktion var jo “yes!” – den næste: “Hvad betyder det?” Så vi er i gang med at få afklaret rækkevidden af afgørelsen i vores sekretariat.

– Men jeg forstår det sådan, at kommunen skal screene et område, før der bliver givet tilladelse til at etablere noget. I sin screening har de sagt, at der er forskellige sårbarheder derude, men at når der bliver lavet afværgeforanstaltninger – for eksempel volde – så får det ikke virkning på miljøet, og derfor behøver der ikke blive udarbejdet en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet, red.).

– Klagenævnet siger, at sådan må man ikke lave den vurdering. Man skal tage udgangspunkt i, hvad der er i området, og ikke hvordan man vil ændre det, siger Anna Sofie Poulsen.

Kan påvirke drikkevandet

Naturfredningsforeningen sendte Miljø- og Fødevareklagenævnet en længere række klagepunkter. Klagenævnet mente dog, at der kun var grund til at behandle et af dem. Det klagepunkt omhandler mulige problemer med “udledning/nedsivning af spildevand og udslip af benzin/olie,” som der står i afgørelsen.

Kritikken går blandt andet på, at kommunen ikke har haft et tilstrækkeligt overblik over, hvor meget motorsportsbanen vil forurene jorden under den.

“Miljø- og Fødevareklagenævnet har konstateret, at Bornholms Regionskommune ikke på tidspunktet for screeningsafgørelsen har kendskab til, hvilke konkrete foranstaltninger, der vil være behov for. Nævnet finder, at dette indikerer, at påvirkningen af grund- og drikkevand ikke er tilstrækkelig belyst, idet beskyttelsesbehovet er ukendt,” står der i afgørelsen, som også lægger op til, at “Bornholms Regionskommune i en eventuel fornyet behandling af sagen bør fortage en vurdering af hvilke mængder olie og benzin der forventes spildt på projektområdet.”

Anna Sofie Poulsen udtrykker forståelse for, at situationen ikke er behagelig for Bornholms Motor Sport. Men hun mener, at sagen er vigtig.

– Vi mener, at grundvand er vigtigere end sport, og det troede vi også, at kommunen mente. Nu må vi se, hvad rækkevidden af den her afgørelse er, siger Anna Sofie Poulsen.