Pernille Kofoed Lydolph fra Destination Bornholm påpeger, at det er vigtigt at fortsætte presset for at få en løsning. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Kampen fortsætter: Tyskland afviser i brev til Winni Grosbøll at ændre rejserestriktioner

RESTRIKTIONER

To gange har Bornholms Regionskommune i samarbejde med Destination Bornholm henvendt sig til den tyske udenrigsminister for at få ændret, at Tyskland den 23. september satte hele Region Hovedstaden – og dermed også Bornholm – på sin corona-risikoliste, hvilket betyder, at tyske gæster skal i karantæne, når de har besøgt Bornholm.

 

På kort sigt er
vi udfordrede

 

Fra Bornholms side forsøger man at få ændret på, at Bornholm i forhold til antallet af smittede med covid-19 vurderes sammen med resten af Region Hovedstaden, da Bornholm har færre smittede, og desuden ligger geografisk langt fra hovedstadsregionen.

Men tyskerne er ikke indstillet på at ændre på restriktionerne.

– Vi har fået et formelt svar fra Tyskland, og essensen i det er, at man holder sig til retningslinjerne. De fastholder overordnet set det regelsæt, de har fastlagt, fortæller direktør Pernille Kofod Lydolph, Destination Bornholm.

Bornholms Regionskommune og Destination Bornholm vil dog arbejde videre for, at Bornholm kan få sin egen status.

– Vi er enige om, at kampen ikke stopper her, siger Pernille Kofoed Lydolph.

Hun vurderer, at der kan ligge en mulighed i, at Bornholm sammen med andre europæiske øer forsøger at spille ind til EU at få en politisk drøftelse af muligheden for et fælles regelsæt for øer samt smidigere retningslinjer.

– Vi lægger vores æg i den kurv og tror på, at hvis vi står sammen og kommer med et fælles udspil, så kan det bane vej for ø-regler, som man vedtager i EU-regi. Vi vil invitere andre øer i Europa til en dialog om emnet, for eksempel er Mallorca ret oplagt, da de står i samme situation som os. Det vil stille os bedre, hvis vi er flere sammen, end hvis vi kæmper hver for sig, siger hun.

På kort sigt er vi udfordrede

I første omgang skal det nu afklares, hvilke øer det kunne være interessant at invitere til dialog, og en mulig løsning gennem EU vil tage tid og ikke hjælpe nu og her.

– På kort sigt er vi udfordrede. Vi kan kun appellere til, at vi alle sørger for at få slået smitten ned, og så må vi se længere frem og blive ved at presse på for en løsning, siger Pernille Kofoed Lydolph.

Hun opfordrer også til at man skrive under på den igangværende underskriftsindsamling, som har til formål at få ophævet rejserestriktionerne for Bornholm.

Bornholm arbejder på flere fronter for at få ændret på situationen, deriblandt for at få lavet en separat opgørelse for Bornholm af smittetallet.

 

 

Underskriftsindsamlingen

Som det blev omtalt i sidste uge er der sat en underskriftindsamling i gang for at få Bornholm undtaget fra Region Hovedstadens restriktioner.

Geraldine Dahlmann, Dines Cafe nord for Gudhjem, har sammen med Dirk Pöpperling, som bor nær München i Tyskland, sat indsamlingen i gang for at få løftet Bornholm ud af den fælles vurdering med Region Hovedstaden på antallet af smittede med covid-19.

Det har store konsekvenser for den bornholmske turistbranche og for tyske turister, som på grund af restriktionerne skal i karantæne efter hjemkomsten, hvis de rejser til Bornholm.

Indtil nu har 2.556 skrevet under på underskriftsindsamlingen. Heraf er 1.963 af underskriverne fra Tyskland, og 146 fra Bornholms Regionskommune.

Her kan man skrive under:

https://www.openpetition.de/petition/online/aufhebung-der-reisewarnung-fuer-bornholm.

 

 

De tyske myndigheder vil ikke gøre undtagelser fra de gældende regler og betragte Bornholm som en region særskilt fra Region Hovedstaden, fremgår det af brevet til Winni Grosbøll.