Hvis dette virkelig skal batte, skal velfærdsforliget, som blev indgået i 2006, opsiges, mener Anja Juhl Kofoed, formand for Forbundet af Offentligt Ansatte Bornholm. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

FOA: Færre skal på efterløn – men nogle kan bare ikke mere

ARBEJDSMARKED

Politikerne ønsker, at flere skal blive på arbejdet længere. Men hvis der ikke tages hensyn til de ansatte, så er det ikke realistisk, at FOA’s medlemmer bliver på arbejdsmarkedet længere end i dag, siger Anja Juhl Kofoed, formand for Forbundet af Offentligt Ansatte Bornholm.

 

I bruger det meste af jeres liv
på at tage jer af andre mennesker,
I har om nogen fortjent
flere gode år på pension.

 

– Man har retten til efterløn, men jeg synes, der er en kedelig tendens til, at man trækker det kort, fordi man ikke magter arbejdet mere, siger hun.

På fagforeningens generalforsamling tirsdag aften slog hun i sin beretning fast, at arbejdsmiljø også handler om at have et arbejde, som man kan holde til at blive i.

– Regeringen er kommet med et pensionsudspil, som skal give de mest nedslidte ret til tidlig pension. Det er også en dagsorden, FOA centralt fra har været med til at løfte i debatten. Men hvis dette virkelig skal batte, skal velfærdsforliget, som blev indgået i 2006, opsiges. Indholdet i dette forlig er nemlig, at pensionsalderen skal blive ved med at stige. Det er helt korrekt, vi bliver ældre, men der er ingen evidens for, at vi nødvendigvis bliver mere raske. Tværtimod så viser statistikker, at FOA’s faggrupper har færre leveår på pension end andre faggrupper. Det er ikke rimeligt. I bruger det meste af jeres liv på at tage jer af andre mennesker, I har om nogen fortjent flere gode år på pension. Livet skal handle om andet end arbejde, sagde FOA formanden i sin beretning.

– De sidste par år har vi i FOA set en stigende tendens til, at når man når til efterlønsalderen, og stadig har bevaret retten til at kunne gå på efterløn, ja, så trækker man det kort op af hatten. Det er fuldt forståeligt med det pressede arbejdsmiljø, men hvor er det bare ærgerligt, at det er blevet sådan. Den demografiske udvikling viser tydeligt, at der kommer flere og flere ældre og inden for en årrække vil en stor del af Bornholms nuværende arbejdsstyrke fratræde på grund af alder. På flere områder er der allerede store rekrutteringsudfordringer, og flere områder vil komme til i løbet af de næste år. Det ville være godt, hvis der kom fokus på at forebygge og tilpasse arbejdet, så flere kunne se sig selv blive i det, sagde FOA-formanden.

Ikke rimeligt

Anja Juhl Kofoed blev formand for FOA Bornholm i april 2016 og er selv uddannet social- og sundhedshjælper samt social-og sundhedsassistent, og derudover har hun arbejdet som dagplejer i seks år.

Allerede dengang fastslog hun, at det ikke er rimeligt, at der er så stor ulighed i forhold til, hvor mange gode leveår, man har efter fratræden fra arbejdsmarkedet, og at stigende arbejdstempo og pres betyder, at mange bliver nedslidte og syge af stress af at gå på arbejde.

Hvad skal der til for at flere af jeres medlemmer vil og kan arbejde længere?

– Blandt andet senioraftaler, hvor man ser individuelt på arbejdsvilkårene. Eksempelvis om man skal gå lidt ned i tid eller tilpasse opgaverne. Man kunne også blive bedre til at se på, hvordan man fastholder ansatte, der har været langtidssygemeldte. Kommunen har jo en fastholdelsespolitik. Den kunne godt blive bedre. Der indgås ikke særlig mange senioraftaler, og det er forskelligt, hvad man gør fra center til center i kommunen, siger Anja Juhl Kofoed.

For nogle ansatte er der ikke noget at gøre.

– De kan ikke mere. Der er for højt tempo og tages ikke hensyn, konstaterer hun.