FOA: Ansatte skal ikke selv kæmpe med senfølger af covid-19

ARBEJDSMARKED

FOA’s medlemmer er nogle af de offentlig ansatte, der er i stor risiko for at blive smittet med corona på grund af den tætte menneskelige kontakt mange har i deres arbejde som eksempelvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter.

 

De har klaret det så flot
og udvist fleksibilitet.

 

– Heldigvis har vi ikke mange smittede blandt de ansatte, men vi er ikke mange kolleger i forvejen ude på arbejdspladserne, så det kan mærkes, når nogen er sendt hjem og vi kan mærke, at vores medlemmer er trætte, nu efter snart 10 måneder med corona, sagde Anja Juhl Kofoed, formand for FOA, Forbundet for Offentligt Ansatte på Bornholm, da der tirsdag var generalforsamling.

– Landsforbundet FOA har også presset på for, at der af Sundhedsstyrelsen nu er nedsat en ekspertgruppe, som skal se på de senfølger efter covid 19, vi nu ser dukker op. Anmeldelse af arbejdsskader med covid-19 er stigende, og ikke overraskende er det jer, der arbejder og er tæt på syge, ældre, børn på hospitaler, hjemmepleje, plejecentre, daginstitutioner, der oftest er blevet smittet, sagde hun.

FOA arbejder centralt benhårdt på, at det ikke skal være op til den enkelte selv at bevise, at det er på arbejdet, man er blevet smittet, sagde formanden i sin beretning på generalforsamlingen tirsdag.

Hun roste sine medlemmer:

– De har klaret det så flot og vist fleksibilitet og omstillingsparathed, og om nogen har de vist samfundssind, sagde hun om de FOA-ansatte, der hver dag går på arbejde med stor risiko for enten selv at blive smittet eller at tage smitten med hjem til deres kære.

– Det har ikke været nemt, der er blevet tolket på de udstukne retningslinjer, og der har manglet værnemidler, fortsatte hun.

Ingen har prøvet før

Samtidig har corona også sat et større fokus på netop det arbejde, som FOA’s medlemmer udfører.

– Vi kunne alle godt have været corona foruden, men den gjorde det, at man ude på arbejdspladserne stod over for at skulle løse en opgave, som ingen nogensinde havde prøvet før. Alle blev vi bedt om at udvise samfundssind og stå sammen hver for sig. Det skabte et fællesskab på arbejdspladserne, hvor man pludselig havde et fælles fokus om at løse opgaven. I hele landet blev der talt om velfærdshelte og om frontpersonale. Vigtigheden i de velfærdsopgaver, FOA’s medlemmer udfører hver dag, blev meget synlige for alle borgere i landet. Der skal hentes skrald, passes børn, syge og ældre, bygninger, områder og lokaler skal vedligeholdes, transporten skal fungere. Rengøring er ekstremt vigtig for at forhindre smittespredning, og nej,alle kan ikke bare gøre rent, der skal fagligt dygtigt personale til, som har kompetence til at udføre infektionshygiejnisk rengøring, fastslog Anja Juhl Kofoed i sin beretning

Så I er blevet mere værdsat?

– Det er gået op for mange, at de her opgaver faktisk bliver løst hver dag, siger Anja Juhl Kofoed.