Galleri Rasch i Rønne skal finde et nyt sted at være, og målet er at finde noget centralt i Rønne. Samtidig er der tanker om at udvikle galleriet til noget andet og mere, fortæller formand Per Jensen efter et krisemøde tirsdag aften. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Boligsøgende galleri overvejer at udvide sine aktiviteter

Mest presserende er det at finde nye lokaler, men derfor er der ingen grund til ikke også at tænke tanker om fremtiden.

KULTUR

Mest presserende er det at finde nye lokaler, men derfor er der ingen grund til ikke også at tænke tanker om fremtiden. Sådan er situationen for Galleri Rasch, der aktuelt holder til i Bornholms Tidendes gamle trykkerihal i Nørregade i Rønne, men er blevet opsagt pr. 31. august, fordi mediehuset skal bruge lokalet til andre formål. Derfor havde foreningen bag galleriet indkaldt til stormøde, krisemøde, idémøde tirsdag aften, hvor de fremmødte havde en god, lang snak. Det fortæller formand Per Jensen.

– Vi fik nogle gode ideer at arbejde videre med, og vi har fået nedsat en gruppe på fire personer, som skal prøve at undersøge muligheder og tage kontakt til de forskellige instanser, siger han dagen derpå.

I indkaldelsen havde bestyrelsen skitseret de emner, den gerne ville have drøftet. Udover den fremtidige placering drejede det sig blandt andet om organiseringen af foreningen, nye kræfter til at supplere bestyrelsen samt etableringen af en arbejdsgruppe.

Med hensyn til nye lokaler, så fortæller Per Jensen, at ideen er, foreningen prøver at finde noget midlertidigt, som den måske kan overtage allerede fra 1. september. Sideløbende med det vil den arbejde med en mere langsigtet løsning.

Ikke kun galleridrift

Det bliver en af de første opgaver for den nedsatte arbejdsgruppe, som formanden selv er medlem af. Han er til gengæld den eneste i gruppen, som allerede sidder i bestyrelsen.

– De tre andre medlemmer er ikke med i bestyrelsen. Jeg er selv gået ind i gruppen for at holde kontakten, så jeg hele tiden har styr på, hvad der foregår i gruppen og kan referere det til bestyrelsen, siger Per Jensen.

 

Det handler til syvende og sidst om,
hvad det eventuelt vil komme til
at koste at være et andet sted.

 

Målet er at finde nogle lokaler i centrum. I øjeblikket er der ikke nogen egnede lokaler, der bare står og venter på, at galleriet flytter ind.

– Det er alt sammen noget, vi skal prøve at finde ud af på lidt længere sigt, men vi prøver som sagt at finde noget, der kan være en midlertidig ordning, siger Per Jensen.

Og måske skal de nye lokaler ikke kun bruges til galleridrift. På tirsdagens møde kom der tanker frem om at udvikle det til en slags kunsthal, der i bredere forstand formidler kunst og kultur.

– På lidt længere sigt kunne vi måske forestille os, at udstillingsstedet udvider sine aktiviteter. Vi har taget lidt hul på det ved at lave den sommerskole, vi havde for børn og unge i sommer. Det er noget, vi tænker, at vi vil fortætte med. Det er sådan nogle tanker, vi gør os. Hvordan kan vi få det her etableret, så der kommer en større bevågenhed omkring det og en større interesse. Vi vil gerne have, at der bliver formidlet noget kunst og kulturt i Rønne og på Bornholm. Det kan næsten ikke undværes, synes vi, lyder det fra Per Jensen.

Et spørgsmål om økonomi

Jagten på nye lokaler handler ikke kun om at finde nogle, der er egnede til galleri. Det handler også om at finde nogle, som foreningen har råd til at leje.

– Det er en af de ting, vi skal tale om, for det handler til syvende og sidst om, hvad det eventuelt vil komme til at koste at være et andet sted, siger Galleri Raschs formand.

Derfor skal arbejdsgruppen også gerne i dialog med regionskommunen og det lokale erhvervsliv for at finde ud af, hvilke muligheder der er for at samarbejde.

– Det er de muligheder, der er for, hvordan vi kan få det til at hænge sammen økonomisk, siger Per Jensen.

Han betegner den aktuelle situation som paradoksal. For nogle år siden var økonomien foreningens største problem, men som det er nu, så ser den faktisk fornuftig ud, fortæller formanden.

– Det er lykkedes, men nu har vi så ikke et sted at være. Det er paradokset her.

 

 

25-30

personer deltog i mødet om Galleri Raschs fremtid tirsdag aften.