Forhandlingerne om næste års kvoter for Østersøen blev afsluttet natten til tirsdag. Arkivfoto: Berit Hvassum

Trods større torskekvote spår fiskeriforening et hårdt år for fiskerne i Østersøen

FISKERI

Danmark får en lidt større torskekvote i den vestlige østersø, end der var lagt op til i EU-Kommissionen forslag til kvoter for fiskeriet i Østersøen 2021.

Forhandlingerne om næste års kvoter for Østersøen blev afsluttet natten til tirsdag, hvor EU-Kommissionen og EU’s fiskeriministre blev enige.

 

Desværre er det ved at udvikle sig
til en årlig begivenhed, at fiskernes
muligheder i Østersøen bliver forringet

 

Fiskeriministeriet fik hævet kvoterne for flere af de bestande, hvor den biologiske rådgivning tillader det, i forhold til det forslag, EU-kommissionen havde lagt frem.

Kommissionen havde på forhånd fremlagt et forslag, som lagde op til nedskæringer for fem ud af de 10 kvoter, som fastsættes for Østersøen, mens tre kvoter ifølge forslaget skulle være uændrede og kun to præsentere en stigning.

– Jeg er glad for at kunne komme hjem med lidt flere fisk til de danske fiskere, end der var lagt op til, især fordi de blev løftet inden for rammerne af rådgivningen og en bæredygtig forvaltning, siger fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S).

Netop i forhold til torsken i den vestlige østersø havde den danske regering på forhånd sagt, at der skulle forhandles en større kvote på plads end EU-Kommissionens udspil, der lød på en 11 procent mindre kvote end sidste år.

De danske fiskere får nu lov at fange en smule flere torsk i den vestlige østersø. Kvoten i den vestlige østersø er næste år øget med fem procent svarende til, at der i alt må fanges 4.000 ton, mens kvoten reduceres med 70 procent i den østlige del, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Fiskeriforening jubler ikke

Selvom fiskeriminister Mogens Jensen kom hjem med lidt mere, end der var lagt op til før forhandlingerne, er der dog ikke jubel hos Danmarks Fiskeriforening, som mener, at der er råderum til større kvoter i Østersøen, end der nu er forhandlet hjem.

– Desværre var viljen til at følge sund fornuft og bruge det råderum, der er i den biologiske rådgivning, begrænset, og endnu et hårdt år venter det danske fiskeri i Østersøen, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening i en pressemeddelelse.

Forhandlingerne endte med meget lave kvoter og begrænsninger i fiskeriet for flere af de vigtigste arter for dansk fiskeri i Østersøen, mener fiskeriforeningen. Mindre stigninger på fem procent for kvoten for torsk vest for Bornholm samt for brisling og rødspætter pynter dog lidt på det samlede billede, mener foreningen.

Den biologiske rådgivning i Det Internationale Havundersøgelsesråd, Ices, som EU-Kommissionen tager udgangspunkt i, gav mulighed for at hæve torskekvoten yderligere.

Fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen har svært ved at se, at Danmark kunne have fået mere end fem procent.

– Udgangspunktet fra EU-Kommissionens side var jo minus 11 procent. Og når man så kommer ud med et plus på fem procent, så er det jo positivt, og det var det, der var muligt at opnå, siger ministeren.

Der er stadig store udfordringer for flere fiskerier i Østersøen, mener Miljø- og Fødevareministeriet.

Torsk i den østlige østersø har det rigtig dårligt; den er tynd og vokser ikke som den skal, og det er der rigtig mange årsager til som for eksempel salt- og iltindhold i vandet samt mange sæler og parasitter, der overføres til torsk. Sild i den vestlige østersø har det heller ikke så godt, og derfor blev kvoten begrænset til de 1.575 ton, som Kommissionen havde foreslået på forhånd.

– Jeg er godt tilfreds med, at torsk i den østlige østersø fortsat må kun fanges som bifangst. Og samtidig blev kvoten for vestsild fastsat på et meget lavt niveau som foreslået af Kommissionen. Det er nødvendigt, da denne bestand også er presset, siger fødevareminister Mogens Jensen, som kalder forhandlingerne svære og komplicerede.

– Men alt i alt synes jeg, at vi er kommet godt i mål, hvor vi har fået en god balance mellem målet om at sikre bæredygtige bestande og et bæredygtigt fiskeri, siger fødevareministeren.

Kvælende for fiskeriet

Samlet set er resultatet dog stadig, at kvoten for torsk i den østlige østersø som ventet er blevet reduceret voldsomt fra næste år. Og resultatet af forhandlingerne sætter dansk fiskeri under yderligere pres, mener Danmarks Fiskeriforening.

– Vi er i dansk fiskeri ikke i tvivl om, at fiskeriminister Mogens Jensen og hans embedsmænd til det sidste har kæmpet for at få fornuft og forstand ind i aftalen, siger Svend-Erik Andersen.

– Desværre for fiskeriet har hverken EU-Kommissionen eller Ministerrådet lyttet til behovet for at ophæve lukkeperioden i højsæsonen for torskefiskeriet. Et stop, som ikke er at finde i den biologiske rådgivning, og som er kvælende for fiskeriet. I stedet har man valgt at forlænge stop-perioden fra to til tre måneder, hvilket er meget utilfredsstillende for fiskerimiljøerne omkring småhavnene i Østersøen.

Interesseorganisationen Our Fish ser ikke noget positivt i den lidt større kvote. Kampagneleder i Danmark Berit Asmussen kalder aftalen en “punkteret redningskrans” til de bestande, der er truet i Østersøen.

– Selv om kvoten for torsk i vestlige østersø er sat inden for det spænd, der er videnskabeligt forsvarligt, så burde fiskeriministrene have taget situationen for den kriseramte bestand mere alvorligt og sat kvoten i den lave ende af anbefalingerne, siger hun i en pressemeddelelse.

Danmarks Fiskeriforening er ikke enig.

– Rådgivningen fra Ices – Det Internationale Havundersøgelsesråd – giver mulighed for større kvoter i Østersøen, uden at der bliver gået på kompromis med beskyttelsen af bestandene. Der er igen blevet valgt en tilgang, som gør det svært at være fisker. Det er virkelig et hårdt slag for fiskerne i Østersøen. Især når Ices har påpeget, at torskebestanden vest for Bornholm stiger markant, og der faktisk er råderum til at fastsætte kvoterne højere, uden at det går ud over fiskebestandene.

– Desværre er det ved at udvikle sig til en årlig begivenhed, at fiskernes muligheder i Østersøen bliver forringet på trods af, at der er mulighed for at gå den anden vej, lyder det fra en skuffet Svend-Erik Andersen, Danmarks Fiskeriforening, som mener, at EU’s restriktive tilgang uundgåeligt kommer til at koste arbejdspladser.

Forringede kvoter vil først og fremmest gå ud over Bornholm, som allerede er hårdt ramt, samt fiskeribyer på Fyn, Sønderborg, Langelang, Als og Møn, mener fiskeriforeningen.

 

Oversigt over kvoter

EU-kvoter i Østersøen i 2021 med særlig interesse for Danmark:

• Torsk i vestlig østersø: 4.000 ton (+5 procent, oprindeligt forslag -11 procent).
• Torsk i østlig østersø: 595 ton (-70 procent, oprindeligt forslag uændret).
• Vestsild: 1.575 ton (-50 procent, oprindeligt forslag uændret).
• Rødspætte: 7.240 ton (+5 procent, oprindeligt forslag uændret).
• Brisling: 222.958 ton (+6 procent, oprindeligt forslag uændret).
• Lystfiskeri efter torsk i vestlige østersø: I 2021 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun fiskeri ud til seks-sømilegrænsen i område 24. I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem. Uændret i forhold til 2020.
• Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for visse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.
• Lukkeperiode (område 24): Den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse for visse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet