Søndermarksskolens skolebestyrelse har behandlet kommunalbestyrelsens forslag til nye skoledistrikter og ny tildelingsmodel. På bestyrelsens vegne skriver formand Thomas Garfort i et høringssvar, at eventuelle ændringer tager udgangspunkt i ønsket om at tiltrække elever til den bornholmske folkeskole. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Søndermark om plan for folkeskolen: Det handler om at tiltrække elever

SKOLE

En ændring af skoledistrikterne er på tegnebrættet i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen kigger på en ny tildelingsmodel for folkeskolerne. Der ligger et forslag om at flytte grænsen for, hvornår børn skal gå på henholdsvis Hans Rømer Skolen eller Kongeskærskolen, og det forslag er for tiden i høring hos skolebestyrelserne.

Fra Søndermarksskolens bestyrelse lyder det overordnet, at det er vigtigt, at man i eventuelle ændringer på skoleområdet holder sig for øje, at der er et ønske om at tiltrække elever til den bornholmske folkeskole. Det gælder både distriktsgrænser og tildelingsmodeller.

Spor kan flytte

I forhold til det konkrete forslag gør Søndermarksskolens skolebestyrelse opmærksom på, at det på sigt kan føre til, at der skal træffes en beslutning om, hvorvidt det er Kongeskærskolen, der skal være tosporet i stedet for Hans Rømer Skolen. Baggrunden er, at forslaget lægger op til, at børn fra Østerlars og Gudhjem skal gå i skole i Allinge i stedet for i Aakirkeby.

Derfor mener skolebestyrelsen på Søndermarksskolen, at der på sigt vil ske en ændring i elevtallet på henholdsvis Kongeskærskolen og Hans Rømer Skolen, hvilket kan få betydning for, hvor der er brug for to spor. Det vil påvirke begge skolers økonomi, hvorfor det ifølge Søndermarksskolens skolebestyrelse er vigtigt at indtænke medfinansiering eller kompensation i en overgangsperiode, da det ellers kan efterlade skolerne med en dårlig økonomi, der efterfølgende tager tid at rette op.

Det skriver formand Thomas Garfort i et høringssvar på vegne af hele skolebestyrelsen.

Gode betingelser

Uanset om kommunalbestyrelsen bevarer de nuværende skoledistrikter eller indfører dem, der er lagt op til i det nye forslag, vil der være meget stor forskel på de fysiske størrelser af de forskellige distrikter. Det betyder, at der nogle steder på øen vil være langt for det enkelte barn til distriktsskolen, fortæller Søndermarksskolens skolebestyrelse i sit høringssvar.

Det er relevant, fordi det kan have indflydelse på, hvorvidt den enkelte familie vælger distriktsskolen eller eventuelt en mere nærtliggende privat- eller friskole, anfører skolebestyrelsen.

Et entydigt svar til forslaget finder skolebestyrelsen det vanskeligt at komme med ud fra det foreliggende materiale. Den er dog af den klare overbevisning, at det er vigtigt at tilgodese elever og forældre og deres ønske om valg af skole, ligesom det er vigtigt, at klassestørrelser på alle skoler giver både gode betingelser for læring for eleverne og for en økonomi, der giver mulighed for at drive og udvikle på den enkelte skole.

Skolebestyrelsen på Svartingedal Skole i Hasle har også kigget på forslaget til nye distriktsgrænser. I et høringssvar skriver formand Maiken Svendsen, at Svartingedal Skole hilser ændring af distriktsgrænser velkommen.