Kommunalbestyrelsen skal om to uger afgøre, om Beof-selskabet El-Net Øst skal sættes til salg. Foto: Berit Hvassum

Frasalg af elnettet går ind i den afgørende fase: Politikerne samlet til temamøde

ENERGI

Et eventuelt frasalg af det bornholmske elnet nærmer sig den afgørende fase. I dag er kommunalbestyrelsen samlet til et temamøde om sagen, og her vil politikerne få anledning til at stille spørgsmål til en repræsentant fra Dansk Energi samt Bornholms Energi og Forsynings (Beof) direktør Rasmus Sielemann Christensen og bestyrelsesformand.

Salget af elnettet har allerede været drøftet politisk i kommunalbestyrelsen og økonomi-, erhvervs- og planudvalget, men hidtil har behandlingen foregået på den lukkede del af dagsordnen, og derfor har detaljerne i forslaget ikke været offentligt kendt.

Det vil der blive snart blive rådet bod på. Næste torsdag skal der holdes et ekstraordinært møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget om et frasalg af El-Net Øst, og i første uge af november vil politikerne blive indkaldt til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde med elnettet som hovedpunkt. Forud for disse møder vil kommunen frigive materiale om perspektiverne ved et salg af El-Net Øst A/S, der er et af Beofs syv datterselskaber.

– Der vil være nogle oplysninger, som stadig er undtaget for indsigt. Men udgangspunktet for vores arbejde er, at alt materiale skal være åbent, og det arbejde er vi i gang med i denne uge, siger kommunaldirektør Johannes Nilsson forud for tirsdagens spørgerunde.

– Det, som vi blandt andet får noget viden om i morgen (tirsdag, red.), er, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen har brug for, for at de kan tage en beslutning, siger Johannes Nilsson.

I alle kommunale sager, der behandles af politikerne, kommer administrationen eller direktionen med en indstilling. Forud for beslutningen om at sætte gang i en salgsproces har kommunens embedsværk ikke lavet nogen dybere undersøgelse, da kommunens administration ikke råder over medarbejdere med speciale inden for el- og forsyningssektoren, fortæller kommunaldirektøren.

– Jeg har ikke forudsætningerne og kompetencerne i min administration til at kunne gå ind og sætte spørgsmålstegn ved den indstilling, som Beofs bestyrelse har, så det er den, jeg videreformidler til kommunalbestyrelsen. Og så kan kommunalbestyrelsen sige ja eller nej.

Johannes Nilsson gør opmærksom på, at en afvisning af Beofs salgsforslag ikke vil betyde, at politikerne slipper for at skulle forholde sig til økonomien i gældstyngede kommunalt ejede energikoncern.

– Det er klart, at hvis de siger ja, så er der nogle bestemte vilkår og omstændigheder, som følger med. Og hvis de siger nej, så er der nogle kendte problemstillinger i Beof, der skal håndteres på en anden måde, siger kommunaldirektøren.