Da Projekt Wasteman var indviet, fortsatte de tilmeldte til samlingshuset, hvor der blev holdt workshop i sorteringsgrejbank. Deltagerne får udleveret diverse grej, beholdere med videre til sortering af affald hjemme i husstanden. Her er det konsulent Søren Femmer Jensen, der orienterer. Foto: Berit Hvassum

Vi skal blive bedre til at sortere affald. Lille by skal vise vejen

MILJØ

Winni Grosbøll var søndag tilbage i Pedersker, hvor hun tidligere har haft bopæl, og det passede tydeligvis borgmesteren glimrende, at netop Pedersker skal være med til at vise vejen for Bornholms fremtidige håndtering af affald.

Winni Grosbøll fik æren af at klippe genbrugssnoren over og dermed starte det 10 uger lange affaldsforsøg i Pedersker, som sammen med et lignende forsøg i Gudhjem udgør Projekt Wasteman.

– Bornholmerne er gode til at køre på Bofa og sorterer ret meget på genbrugspladsen. Men nu skal vi tage fat i husholdningsaffaldet, og vi skal blive langt bedre til at sortere. Mange københavnere bliver overraskede over, at vi på Bornholm kun sorterer husholdningsaffald i tre-fire fraktioner. Men hele praktikken her er markant anderledes end i København. Projektet åbnede lørdag i Gudhjem, hvor vi har de små, snørklede gader, og i dag er vi i Pedersker, hvor her er længere mellem husene. Så hvordan kan vi skrue en ordning sammen, som passer både de enkelte borgere og er økonomisk. Det bliver rigtig spændende at finde ud af. Der er kun et sted at starte, og det er hos jer, sagde Winni Grosbøll i sin tale.

Det er ret drastisk

– Man kan tænke store tanker, men de er intet værd, hvis folk ikke er med. Erfaringerne herfra bliver grobund for, hvad der skal ske på hele øen. Vi skal gøre det. Der er ingen vej udenom.

– I København har man bygget et nyt forbrændingsanlæg med en skibakke på. Vi går en anden vej og snakker om 2032, og det er ret drastisk. På det tidspunkt har vi betalt det, vi skylder for forbrændingsovnen på Bofa, og så slukker vi for den og skal genbruge alt affald, fortsatte borgmesteren.

– Det bliver noget med at lave om på vaner, når man skræller kartofler, og når man skal af med kødbakken, som er fyldt med kødsaft. Nu bliver snakken over køledisken suppleret med snak over skraldemobilen. Jeg glæder mig til at erfare, hvor kloge, vi bliver af det, I finder ud af, sagde Winni Grosbøll.

 

Alle tilmeldte får en sorteringsvejledning som hjælp til sortering i de forskellige affaldsfraktioner. Foto: Berit Hvassum

Store forventninger i Pedersker

– Vi har store forventninger og ser frem til forsøget, sagde Kaj Jørgensen, formand for Pedersker Borgerforening, ved søndagens åbning af affaldsforsøget.

Kaj Jørgensen takkede for, at Pedersker bliver en del af forsøget, og han takkede også de mange aktive pederskerboer. Han fortalte om nogle af alle de andre initiativer, der er i gang i Pedersker – blandt andet etableringen af et torv bag brugsen og planen om en trampesti til Rispebjerg.

– Det hele skal gøre Pedersker til et mere spændende sted og måske få flere til at handle i brugsen. Det går vi meget op i, tilføjede Kaj Jørgensen.

 

 

31

31 husstande i Pedersker har tilmeldt sig affaldsforsøget Projekt Wasteman.

De tilmeldte får to steder at aflevere affald. Den ene er en tilbygning til brugsen – af genbrugstræ og med grønt tag med mos. Her kan man aflevere ni forskellige fraktioner af affald. Desuden får man ligesom i Gudhjem en skraldemobil, som bliver flyttet lidt rundt. Her kan afleveres to forskellige typer affald, nemlig restaffald og bioaffald.

 

 

 

11

De 11 affaldsfraktioner, som deltagerne i affaldsforsøget i Pedersker og Gudhjem skal sortere deres affald i:

Småt elektronik, batterier, tekstiler, fødevareplast, ikke-fødevareplast, bioaffald, papir, pap, metal, glas og restaffald.