Roar B. Schou. Foto: Jens-Erik Larsen

Mindeord: Roars hjerte bankede for iværksætteri

Jørgen Hammer har på vegne af LAG & FLAG Bornholm skrevet følgende mindeord i anledning af Roar B. Schous død:

MINDEORD

Jørgen Hammer har på vegne af LAG & FLAG Bornholm skrevet følgende mindeord i anledning af Roar B. Schous død:

I 2010 stillede Roar op som kandidat til bestyrelsen i LAG Bornholm ved foreningens generalforsamling – og blev valgt. Han var på det tidspunkt direktør for Nexø Havn og havde en fortid indenfor én af øens fiskerirelaterede industrier.

Vi var i LAG’en ikke mindst glade for at få et nyt bestyrelsesmedlem med kompetencer inden for det maritime område. For LAG’en er tillige en FLAG, der med midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond kan yde støtte til jobskabende projekter inden for fiskeri, men som også kan yde støtte til havnerelaterede projekter og projekter, der understøtter marine outdoor aktiviteter og aktiviteter, der baserer sig på oplevelsesøkonomi.

Roar færdedes hjemmevant blandt fiskerne på Nexø Havn og var velorienteret om fiskeriets udfordringer i Østersøen. Men han havde også øje for de muligheder, der stadig synes at være i et erhverv, der har haft så stor betydning for Bornholm og samtidig havde stor indflydelse på Nexø Havns fremtid.

Roars hjerte bankede for iværksætteri. Det var givetvis ansporet ham til at engagere sig i Young Enterprise til glæde og gavn for de unge iværksættere.

I LAG’en tænker vi, at det også har ansporet ham til at synes om vores arbejde i LAG/FLAG’en, hvor de mange forretningsplaner, vi i bestyrelsen løbende bliver præsenteret for, af ofte unge iværksættere, var guf for en, der har brændt for “Young Enterprise”.

Æret være Roar minde.