Som medlem af Ældre Sagens landsbestyrelse sidder Birger Rasmussen tæt på arbejdet med at få nye ideer til ældreplejen. Han har på Ældre Sagen Bornholms vegne båret nogle erfaringer fra coronaperioden med ind i arbejdet, da de ifølge ham viser, hvor der er svagheder i systemet. Arkivfoto: Berit Hvassum

Ældre Sagen med i samarbejde om at tænke nye tanker: Corona afslørede svagheder i ældreplejen

ÆLDRE

En idébank, der samler forslag til nye løsninger i ældreplejen blev et af de konkrete resultater, da Sundheds- og Ældreministeriet ved månedsskiftet holdt et virtuelt topmøde. Formålet er at indsamle ideer og forslag fra borgere, organisationer og andre interessenter til at skabe en ny retning i ældreplejen. Ældre Sagen er med i arbejdet, og lokalformand Birger Rasmussen deltager aktivt.

– Vi har allerede indsendt vores erfaringer i den her coronatid. Det har givet os et godt indblik i, hvad der er behov for fremover, for der har vi rigtig kunnet se de svagheder, der var i systemet. Ellers kan jeg sige, at jeg skal til møde på onsdag i Købehavn og igen på næste mandag og tirsdag, hvor vi blandt andet skal diskutere det her. Så vi er med i det, siger han til Bornholms Tidende.

Musik liver op

Ifølge Ældre Sagen Bornholms formand gav forårets coronanedlukning nogle klare svar om ensomhed, aktiviteter og forholdene for pårørende. Mere konkret mener han, at der er brug for flere aktiviteter, en langsigtet løsning for besøg samt vejledning til pårørende.

– Vi skal have mere aktivitet på plejehjemmene, og det kan muligvis være, at det skal være med andre faggrupper, for eksempel nogle pædagoger. På Bornholm har vi talt meget for, at vi skal have en musikpædagog, fordi der er rigtig gode erfaringer med musik. Især hvis man lider af en demenssygdom, så er det virkelig noget, der kan live op, siger Birger Rasmussen, som også nævner de såkaldt varme hænder som afgørende.

Virussen vil florere

Besøgsforbuddet i foråret har overbevist Ældre Sagen Bornholm om, at der er brug for en permanent løsning, der sikrer, at ældre beboere på plejecentre ikke bliver ensomme på grund af sygdomsudbrud, og formanden mener ikke, at regionskommunen har fundet den løsning endnu.

– Først var der lukket for besøg, så var der besøgstelte, og nu har man på Bornholm besluttet, at man laver nogle drivhuse eller udestuer. Det har vi hilst velkommen i første omgang, men det er ikke den langsigtede, permanente løsning, for vi kan jo nok forudsige, at virussen ikke vil forsvinde, fordi vi får en vaccine. Den vil stadigvæk florere, så vi skal være sikre på, at vi ikke oplever en totalnedlukning for besøg på plejehjemmene, siger Birger Rasmussen.

Vejledning til pårørende

Samtidig pointerer han, at det ikke er nok at have fokus på plejecentrene og deres beboere. Der er flere ældre, der stadig bor hjemme, end der bor på plejehjem, og dem må man ikke glemme, når man diskuterer ældrepleje.

– Når der opstår sådan nogle kriser, så er det især dem, hvor den ene ægtefælle lider af en demenssygdom for eksempel, der mærker meget til det. De er vant til at komme i en daglig rytme, blandt andet i aktivitetscentre, og pludselig bliver det hele lukket ned. Det vil sige, at den syge har et kæmpe problem, og at den raske ægtefælle er bundet op 24 timer i døgnet. Så det er også noget af det, vi har peget på, siger Birger Rasmussen.

På landsplan ønsker Ældre Sagen, at alle kommuner skal have en pårørendevejleder.

– Det har vi ikke på Bornholm. Vi har kunnet se, hvor vigtigt det er. De pårørende spiller en kæmpe rolle, når det drejer sig om ældre. Det er et vigtigt emne for os, siger Birger Rasmussen.

 

 

Om idébanken

Sundheds- og Ældreministeriet arrangerede den 30. september og 1. oktober et virtuelt ældretopmøde sammen med Ældre Sagen, FOA og KL.

Topmødet var startskuddet til et videre arbejde med at skabe en ny retning i ældreplejen, og parterne bag topmødet ønsker, at alle gode idéer kommer på bordet. Derfor er der åbnet en idébank.

Parterne opfordrer alle til at sende deres ideer og forslag til nye løsninger i ældreplejen til idébanken. Alle input vil indgå i det videre arbejde med at styrke og udvikle ældreplejen.

Idébanken er åben til og med den 9. december.

På topmødet drøftede parterne forslag til løsninger inden for kerneopgaven og faglig kvalitet, rekruttering og kompetenceløft, faglig ledelse i en lærende kultur, kvalitet og tilsyn, visitation tæt på hverdagen samt organisering af ældreplejen.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet