Birgitte Hjort og Bjarne Villy Larsen var på Bornholm en uge i september, fordi de hver især er interesseret at købe en bolig på øen. På grund af politiets tilbageholdelse af venneparret ved ankomsten til Rønne anskaffede Bjarne Villy Larsen på Bornholms Hospital en lægeerklæring om, at han er fritaget for kravet om brug af mundbind. En lægeerklæring er dog ikke nødvendig, da det ikke er nødvendigt for passagerer at fremvise dokumentation på, at de ikke kan holde til at bære mundbind/visir. Foto: Berit Hvassum

Sigtet for ikke at bære mundbind på færgen: Birgitte og Bjarne vil have reglerne frem i lyset

MUNDBIND

For fire uger siden bragte Bornholms Tidende en kort artikel med overskriften “80-årig mand sigtet for at nægte mundbind på færgen” med Bornholms Politi som kilde.

Sagen er imidlertid mere kompliceret, end politiets korte beskrivelse måtte antyde, og to uger efter episoden lod politiet sigtelsen frafalde.

De to passagerer, Bjarne Villy Larsen og Birgitte Hjort, har kontaktet avisen for at kaste lys over hændelsesforløbet og lovgivningen om brug af mundbind.

– For os virkede det, som om de overhovedet ikke var inde i sagen, siger Bjarne Villy Larsen om Bornholms Politis ageren.

Det københavnske vennepar rejser med færgen Max fra Ystad tirsdag den 15. september. Om bord bærer ingen af dem mundbind, da det vækker fysisk ubehag for dem begge. Birgitte Hjort havde på forhånd anskaffet en lægeerklæring, mens Bjarne Villy Larsen først i metroen på vejen til busstoppestedet konstaterer, at han får det dårligt, når han bruger mundbind.

På færgen stiller Birgitte Hjort sig i kø uden mundbind for at købe frokost. Det går fint i Provianten, men da hun skal have kaffe hos Barista Coffee Shop, bliver fraværet af mundbind påtalt af ekspedienten.

– Undskyld, det skal jeg faktisk ikke, svarer Birgitte Hjort og henviser straks til undtagelsen i reglerne og de specifikke paragraffer.

Uhøflig tone

Ifølge Birgitte Hjort er tonen uhøflig, og situationen i køen eskalerer, da andre kunder blander sig og kræver, at Birgitte Hjort tager mundbind på. Hun forklarer, at hun har en lægeerklæring, men understreger samtidig, at hun ikke burde være forpligtet til at fremvise den.

– Jeg er sgu lidt rystet over, at det er lykkedes den ene halvdel af befolkningen at lege politi over for den anden halvdel af befolkningen, siger Birgitte Hjort.

Hun sætter sig på sin plads med kaffen, men da en afrydder kommer forbi, får både Bjarne Villy Larsen og Birgitte Hjort besked på, at de skal tage mundbind eller visir på. Det afviser de igen, og det resulterer i, at kaptajnen tilkaldes.

Det rejsende par forsøger at forklare ham lovgivningen, men de føler ikke, at han lytter. Birgitte Hjorts lægeerklæring gør, at hans opmærksomhed er rettet mod Bjarne Villy Larsen.

– Han siger, at hvis vi ikke makker ret, vil han tilkalde politiet. Da vi går ad landgangsbroen, hiver kaptajnen fat i Bjarne og siger, “du bliver her”, fortæller Birgitte Hjort.

Mødt af to betjente

Ved ankomsten først på eftermiddagen bliver de mødt af to betjente, som er blevet varskoet af kaptajnen og venter på parret i ankomsthallen.

– Den ældre betjent er utroligt grænseoverskridende og stiller sig så tæt på mig, at jeg næsten kan mærke hans ånde gennem masken. Han holder i hvert fald ikke den afstand, de selv plæderer, at man skal overholde, fortæller Birgitte Hjort.

Hun forklarer, at hun føler sig mistænkeliggjort af politifolkene, som ikke vil lytte. På forhånd har Birgitte Hjort printet bekendtgørelsen om brug af mundbind ud, men der går lang tid, før betjentene forholder sig til de officielle regler, som Birgitte Hjort havde medbragt.

– Hun er meget godt inde i stoffet. Jeg sagde til dem, at jeg havde fået et ildebefindende allerede i metrotoget på vej herover, og at det var grund nok, fortæller Bjarne Villy Larsen.

Til sidst læser de bekendtgørelsen sammen, og Birgitte Hjort hæfter sig ved, at den ældste betjent giver sin kollega besked på ikke at fotografere dokumenterne, som den yngste ellers lagde op til. Hun fortolker det sådan, at et billede ville dokumentere, at de ikke havde styr på lovgivningen.

Blev sigtet

Tilbageholdelsen i ankomsthallen slutter med, at Bjarne Villy Larsen får at vide, at han vil blive sigtet, og at der vil vente ham en bøde.

Af politiets oprindelige gengivelse af sagen fremgår det, at Bjarne Villy Larsen ikke kunne fremvise en lægeerklæring og derfor blev sigtet for at overtræde bekendtgørelsen om mundbind:

“Den ene passager kunne fremvise lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at passageren var fritaget for at benytte mundbind. Det kunne den anden passager ikke, en 80-årig mand fra København, hvorfor han blev sigtet for overtrædelsen,” skrev politiet i døgnrapporten.

At Bornholms Politi tillægger tilstedeværelsen af en lægeerklæring betydning, stemmer ikke overens med lovteksten. Regeringens bekendtgørelse om mundbind i kollektiv transport opstiller kun én situation, hvor man kan som passager kan blive sigtet og pålagt bødestraf: hvis man bliver bortvist, men nægter at forlade transportmidlet.

I en tidligere version af vejledningen om mundbind på politi.dk skriver politiet, at hvis man “ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.”

Kravet om mundbind eller visir “gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir”, står der i bekendtgørelsen om en af de undtagede grupper. Desuden opridses i bekendtgørelsen en række situationer, der opfattes som anerkendelsesværdiger årsager, for eksempel “hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser”. Dette er tilfældet for Bjarne Villy Larsen og Birgitte Hjort.

Nogle borgere er fritaget

Også Sundhedsstyrelsen gør i informationsmaterialet opmærksom på, at nogle borgere er fritaget fra at bære mundbind, når de rejser med offentlig transport.

“Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig,” skriver Sundhedsstyrelsen i en af deres pjecer.

Alt dette vidste Birgitte Hjort og Bjarne Villy Larsen godt på forhånd, og derfor er de fortørnede over den behandling, som de modtog af Bornholmslinjens mandskab og Bornholms Politi.

– Man laver nogle konflikter, som overhovedet ikke skal være der. Hele den her sag handler om, at man ikke bliver lyttet til, siger Birgitte Hjort.

De to rejsende mener, at Bornholmslinjen burde informere mere tydeligt om, at der kan være en god grund til, at passagerer ikke tildækker mund og næse.

– Alt det her er spild af menneskers tid og spild af skattepenge. Hvorfor bliver det ikke løst, ved at der er information på skilte og i højttalerne om, at man ikke behøver bruge maske, hvis man ikke kan holde til det? spørger Birgitte Hjort, der generelt hører til den gruppe af danskere, der er skeptiske over, hvordan covid-19-restriktionerne er skruet sammen.

– Man er nødt til at gøre sig nogle tanker om, hvordan den her virus kan være så intelligent, at virussen slår til, når man rejser sig op på en café, og holder sig væk, når man sætter sig ned, siger hun og konstaterer desuden:

– Det er horribelt, at børn og unge mennesker skal vokse op i et samfund, hvor man ikke kan se ansigter.

Men’er

Bjarne Villy Larsen efterlyser, at nuancerne om kravene til mundbind bliver kendte af flere danskere.

Tror du ikke, at myndighederne helst vil undgå at skilte med det, så flest muligt tager mundbindene på?

– Det er jeg med på. Pointen er, at man får det til at lyde, som om man laver et generelt forbud. Men så kommer alle de her “men’er”, som gør, at “skal” bliver noget pladder, siger Bjarne Villy Larsen.

Da han to uger efter episoden fik besked om, at sigtelsen var droppet, stod der i politiets brev, at “De har overtrådt bekendtgørelsen, men denne overtrædelse vurderes ikke at være strafbar”. At han fortsat anklages for at have overtrådt bekendtgørelsen, undrer Bjarne Villy Larsen sig over.

Han erklærer, at han kommer til at sende en officiel klage til Bornholms Politi og Bornholmslinjen over oplevelsen den 15. september.

 

 

Undtagelserne i mundbindreglerne

Dette står der om reglerne og undtagelserne i “Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.”

§ 1 og 2. For at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) skal rejsende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir i tog, busser, taxier og på færger samt på tog- og busstationer og færgeterminaler. Kravet gælder dog ikke under ophold i butikker, cafeer beliggende på stationerne. Uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir kan medføre bortvisning.

§ 3. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 4. Mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.

2) Under indtagelse af medicin.

3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.

4) Under samtale med personer, der mundaflæser.

5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

 

 

Krav og bøder

§ 6. Transportselskaberne skal opfylde disse krav, fastslås det i bekendtgørelsen:

1) Kravet om mundbind eller visir samt muligheden for at bortvise rejsende, som uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.

2) Der skal i transportmidler opsættes skilte eller andet informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir.

3) Der skal ske håndhævelse af rejseregler, ordensregler eller lignende om mundbind eller visir i overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler.

$ 7. Arbejdsgivere skal påse, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet eller på en station, medmindre de ansatte opholder sig i et aflukket rum, hvortil det alene er ansatte, der har adgang.

Bøder kan gives til transportselskaber, hvis informationen til de rejsende ikke er tilstrækkelig, eller hvis virksomheden ikke sikrer sig, at medarbejderne har tildækket mund og næse efter reglerne.

§ 8. Passagerer kan kun straffes med bøde i situationer, hvor de ikke forlader transportmidlet eller stationen efter at være blevet bortvist i forbindelse med den håndhævelse, som transportvirksomheder skal foretage af kravet om mundbind eller visir.

Kilde: Retsinformation.dk (lettere omskrevet)