Inden årets udgang skal der efter planen stå en skulptur i rundkørslen ved Torneværksvej i Rønne. Dermed bliver projektet med kunst i ringvejens tre rundkørsler fuldendt. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Efter en mere end fem år lang proces: Giveren glæder sig til at se det sidste værk i rundkørsel

KULTUR

Det var en håbefuld formand, som i marts 2015 kunne fortælle, at Brdr. E., S. & A. Larsens Legat ville bruge 1.250.000 kroner på kunstnerisk udsmykning af de tre rundkørsler på ringvejen omkring Rønne.

– Flere steder i landet har man gode erfaringer med at synliggøre et lokalområde ved at anvende rundkørsler i forbindelse med ind- og udfaldsvej til placering af kunstnerisk udsmykning, der tager sit afsæt i egnens særegenhed. Med denne donation håber vi derfor at kunne bidrage til, at Rønne og Bornholm bliver sat på landkortet, lød det dengang fra Henrik Engell Rhod i en pressemeddelelse.

I sidste uge kunne vi her i spalterne fortælle, at det tredje og sidste kunstværk efter planen kommer op i rundkørslen ved Torneværksvej inden årets udgang. Samme besked har Henrik Engell Rhod fået, og han har ikke grund til at tro andet, end at den holder stik, fortæller han.

– Det ser vi frem til. Det har været en lang proces, men sådan går det af og til, når man har med kunstværker at gøre i forhold til udførelsen og den økonomi, der er at operere med. Vi ser frem til det, det gør vi da bestemt, siger Henrik Engell Rhod.

Forsinkelser kan opstå

Da Brdr. E., S. & A. Larsens Legat for mere end fem år siden donerede penge til kunstværker i de tre rundkørsler, havde formanden ikke forestillet sig, at der ville gå så lang tid, før gaven var fuldt realiseret. Samtidig kommer det ikke helt bag på ham, at det er gået sådan.

– Uanset om der er tale om et projekt som dette, eller om der er tale om et byggeri, så kan der altid opstå forsinkelser, men når slutresultatet viser sig, så er vi selvfølgelig glade for, at det er lykkedes at komme igennem, siger Henrik Engell Rhod.

Selvom han er formand for det legat, som betaler for kunstværkerne, ligger han ikke inde med mere specifikke oplysninger om, hvornår Esbens Klemanns skulptur bliver præsenteret for offentligheden i rundkørslen ved Torneværksvej.

– Jeg ved kun det samme som jer, at den skal blive sat op inden årsskiftet. Jeg har ikke modtaget nogen informationer om markering af værkets opsætning, så jeg går ud fra, at vi får besked samtidig med, at offentligheden får besked om det, ligesom det var tilfældet i både den første og den anden runddel, siger han.

Som formand for Brdr. E., S. & A. Larsens Legat glæder Henrik Engell Rhod sig til, at det tredje og sidste kunstværk i ringevejens rundkørsler kommer op. Arkivfoto: Berit Hvassum

Formålet med kunst

Allerede inden det tredje og sidste kunstværk er kommet op, lyder vurderingen fra Henrik Engell Rhod, at projektet har levet op til de forventninger, legatbestyrelsen havde, da den gav regionskommunen gaven.

– Det er tre forskellige kunstværker, som tjener hvert sit budskab, men som også har været med til at sætte en offentlig debat i gang om dels de enkelte kunstværker, men også om kunst som sådan, og det er også nogle af de formål, som kunst skal varetage, siger han.

Den mere end fem år lange proces har i øvrigt ikke påvirket legatformandens lyst til at støtte kunstprojekter i fremtiden. Det er simpelthen en del af den vedtægt, legatet arbejder efter.

– Der står, at legatets hovedformål blandt andet er kunst. Så er det nogle personlige legater i forhold til værdigt trængende i Rønne og nogle tandlægestuderende og så nogle almennyttige formål. Det er de rammer, vi arbejder inden for, og det vil vi fortsat gøre, siger han.

 

 

Fakta

Om Brdr. E., S. & A. Larsens Legat

Legatet blev stiftet i 1968.

Det skete i forbindelse med behandlingen af boet efter sagfører Emil Larsen, der boede i Rønne. Hans yngre bror Sigurd, der var dommer i først Thisted og siden i Skælskør, var død i 1949, mens den yngste bror, Aage, der var tandlæge i København, var død i 1944.

Legatet kan uddele midler til:

Bornholms Kunstmuseum til køb af malerier og skulpturarbejder.

Rejselegater til bildende kunstnere.

Understøttelse af tandlægestuderende fra Bornholm.

Understøttelse af værdige trængende personer, der bor i Rønne.

Almennyttige og velgørende formål på Bornholm.