Det var, formelt set, “helt efter bogen”, da regionskommunens afdeling for Vej og Drift besluttede sig for at skifte rødhætterne på Bobbabrøddan ud med et moderne autoværn i galvaniseret stål, som lever op til kravene i Vejdirektoratets regelsæt. Foto: Jens-Erik Larsen

Regionskommunens fortolkning af regelsæt truer samtlige rødhætter

KULTURARV

Da vejingeniørerne i Bornholms Regionskommune besluttede, at skifte de røde og hvide granitsten på Bobbabrøddan ud med et moderne stålautoværn, gjorde de det på grundlag af et regelsæt fra Vejdirektoratet. Det er et regelsæt, som på 78 sider detaljeret beskriver alle de krav, et moderne autoværn skal overholde for at leve op til Vejdirektoratet og EU’s krav om trafiksikkerhed.

I regelsættet, som gælder for alle nyanlagte vejanlæg og for “større ombygninger” af eksisterende vejanlæg, kan man blandt andet læse, at alle nye autoværn skal være CE-mærkede. Desuden skal de overholde kravene i mindst fire forskellige certificeringsdokumenter fra Dansk Standard, som blandt andet beskriver kravene til autoværnets styrke og bøjelighed og krav til udformningen af autoværnets ender, således at de ikke kan bore sig ind i et køretøj, hvis de bliver påkørt.

Det var derfor, formelt set, “helt efter bogen”, da regionskommunens afdeling for Vej og Drift besluttede sig for at skifte rødhætterne på Bobbabrøddan ud med et moderne autoværn i galvaniseret stål, som lever op til kravene i Vejdirektoratets regelsæt.

Et spørgsmål om tid

Imidlertid betyder den fortolkning af Vejdirektoratets regler, som regionskommunen har anvendt ved Bobbabrøddan, at også andre strækninger på de bornholmske veje må forvente at miste rødhætterne. For vind, regn og frost slider på de gamle granitsteler, der langsomt forvitrer, og på et tidspunkt er granitstenene så nedbrudte, at de skal udskiftes. En udskiftning, som regionskommunen indtil nu har ment er at betragte som “større ombygning”, hvor reglerne kræver, at bornholmsk granit bliver erstattet med stål.

Derfor er det, med mindre regionskommunen ændrer sin fortolkning af reglerne, kun er et spørgsmål om tid, før den sidste rødhætte bliver trukket op af jorden og erstattet med et stålautoværn.

Kastet op i luften

Det bekræfter centerchef for Natur, Miljø og Fritid i Bornholms Regionskommune, Louise Lyng Bojesen. Hun er den øverst administrativt ansvarlige for vejområdet i regionskommunen.

– Det er korrekt, at med den nuværende fortolkning ligger regelsættet der, og det bliver man nødt til at forholde sig til, siger hun til Bornholms Tidende.

Louise Lyng Bojesen er imidlertid langt fra sikker på, at den nuværende fortolkning af Vejdirektoratets regelset vil stå ved magt, når fjernelsen af Bobbabrøddans rødhætter er blevet politisk behandlet på et af de kommende møder i kommunalbestyrelsens natur- og miljøudvalg, sådan som Dansk Folkeparti har bedt om.

– Lige nu er alting kastet op i luften, og regelsættet er noget af det, der kommer til at indgå i den politiske drøftelse, der skal være, siger hun.

 

 

CE-mærkning

CE er en forkortelse for Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite). Bogstaverne CE bruges som mærke i en speciel grafisk udformning. En del elektrisk udstyr, sikkerhedsudstyr og byggeprodukter skal have et sådant certifikat og mærke. Mærket er producentens garanti for, at alle direktiver, som har med sikkerhed at gøre, er opfyldte. Mærkningen siger ikke nødvendigvis noget om produktets øvrige kvaliteter.