Sådan kan det nye museumscenter komme til at se ud. Ill.: Joe Baisch

Skab et nyt kulturhistorisk museum – og lad Helligdommen være i fred

LÆSERBREV

Bornholm har en vigtig kulturarv at forvalte. Kunst og kunsthåndværk på den ene side, arkæologi og kulturhistorie på den anden. Planen er, at det hele skal samles i et museumscenter på Helligdommen, hvor kunstmuseet har været en succes i snart tredive år med fine samlinger og udstillinger.

 

De to museer behøver ikke
at ligge sammen og kan udmærket
eksistere i deres egen ret.

 

Projektet med et “fællesmuseum” er for mig at se forkert tænkt fra starten. For selv om man kan forestille sig berøringspunkter mellem samlingerne, er det svært at se, hvordan områderne mere substantielt skal samarbejde og styrke hinanden. De to museer behøver ikke at ligge sammen og kan udmærket eksistere i deres egen ret.

Flytning af det kulturhistoriske museum vil fjerne et aktiv fra Rønne, hvor en tredjedel af Bornholmerne bor, og hvor skoler og uddannelsessteder har let adgang. Arkitektonisk har projektet også været omdiskuteret. Det nuværende kunstmuseum anses for at være et stykke arkitektur af høj kvalitet, blandt andet fordi det er indpasset så fint i landskabet, og der har været begrundet frygt for, hvad der vil ske ved en kommende stor udbygning.

Museet i Sankt Mortens Gade, Rønne, har ikke plads nok, og noget skal ske. På Helligdommen bliver der heller ikke tilstrækkelig plads, og der er planer om at bygge magasiner og et arkæologisk forskningscenter andre steder. Men foreløbig er planerne om at placere disse annekser på havnen i Tejn stødt på grund. Måske er det skæbnens tilskikkelse, at der skal være en tænkepause, hvor man har mulighed for at komme frem til en bedre løsning.

Et nyt kulturhistorisk museum med diverse tilknyttede funktioner vil være godt lokaliseret i Rønne. Gerne på en grund i byens udkant med plads til fremtidige udvidelser og adgang med kollektiv trafik. Skoleelever, studerende og byens borgere skal have let adgang. Det samme vil gælde Bornholms mange gæster, som uden undtagelse passerer byen mindst to gange under et ophold.