Hele gulvet i Hal 2 måtte rives op, da det viste sig at være angrebet af råd og svamp. Foto: Jacob Jepsen

Renovering af gammel produktionshal giver helt nye muligheder

– Der sprang sveden altså frem på panden, siger Carsten Aalling, direktør Møbelfabrikken i Nexø, om det tidspunkt, hvor jernpladerne blev trukket op af gulvet i Møbelfabrikkens gamle produktionshal, og det viste sig, at gulvbrædderne var ramt af svamp.

IVÆRKSÆTTERI

– Der sprang sveden altså frem på panden, siger Carsten Aalling, direktør Møbelfabrikken i Nexø, om det tidspunkt, hvor jernpladerne blev trukket op af gulvet i Møbelfabrikkens gamle produktionshal, og det viste sig, at gulvbrædderne var ramt af svamp.

Iværksætter- og erhvervshuset Møbelfabrikken har i løbet af de seneste to år fået samlet fondsstøtte ind til at renovere den rå tidligere produktionshal, så den kan bruges til en række nye formål. I foråret var pengene til renoveringen endelig hjemme, og arbejdet kunne gå i gang, men projektet er blevet forsinket først af corona og siden af, at “den gamle dame” som Carsten Aalling kalder Møbelfabrikken, ikke var i helt så god stand, som forventet.

– Ja, så lige nu er det lidt en tandløs dame med nogle betonstumper nede i et betongulv, siger han om gulvet i den tidligere produktionshal.

Meningen var, at hallen skulle istandsættes nænsomt, så vidt muligt med bevarelse af det gamle trægulv. Men da jernpladerne, som har ligget under maskinerne, blev fjernet, viste det sig, at der var svamp i 25-30 procent af gulvarealet. Måske mere, samt i strøerne under gulvet, ligesom også noget af træet var råddent.

– Så vi valgte at hive alt træ i hele gulvet op. Max 20 procent var ok. Det vil vi genbruge, fortæller Carsten Aalling.

Hal 2 skal både være showroom for genbrug, lægge lokaler til kulturbegivenheder og rammer til nytænkning af genbrug af affald, siger Carsten Aalling, direktør for Møbelfabrikken i Nexø. Foto: Jacob Jepsen

Da sveden sprang frem på panden, var det særlig med tanke på budgettet for renoveringen.

– Jeg tænkte, at det har vi slet ikke budget til.

Efterfølgende viste det sig, at forsikringen hos Bornholms Brand kan dække noget af udgiften ved svampeangrebet. Derudover håber Møbelfabrikken, at udgiften til brandsikring bliver lidt mindre end oprindeligt tænkt, fordi hallen bliver indrettet til brug for max 150 personer i stedet for 300, som det oprindeligt var tanken.

– Og så må vi omprioritere nogle ting i budgettet for at finde pengene til gulvet, siger Carsten Aalling.

Renoveringen har et samlet budget på 1.145.000 kroner.

Savværk rekonstruerer

Når nu gulvet skal udskiftes helt, har Møbelfabrikken i samarbejde med Østerlars Savværk valgt, at gulvet skal lægges igen på præcis samme måde, som det oprindeligt blev lagt, bare i nye brædder for dermed at bevare historien.

– Savværket er i gang med at save nyt gulv til os. Det bliver perfekt og fastholder det udtryk, som der har været dengang, det var en fabrik, forklarer Carsten Aalling.

Arbejdet med at skaffe penge til renoveringen af hallen, som går under navnet Hal 2, begyndte helt tilbage i 2018.

Ombygningen er støttet af otte fonde, hvor Realdanias kampagne Underværker har støttet med 300.000 kroner og Nykredit Fonden med 184.000 kroner. Men også Sparekassen Bornholms Fond, LAG Bornholm, Brødrene E., S. & A Larsens Legat, Sydbank Fonden Otto Bruuns Fond og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål har støttet.

Dennis Møller Heiner i gang med opmuring med genbrugsmursten fra Rutsker. Foto: Jacob Jepsen

Forsinkelser

Forsinkelserne af ombygningen giver nu et nyt problem:

Møbelfabrikken er tæt på deadline for forældelse for nogle af fondstilsagnene.

– Vi har allerede rykket to fonde én gang og er i hvert fald nødt til at rykke to-tre fonde igen nu her, siger Carsten Aalling. Han oplever dog, at der er stor opbakning fra fondene og forventer, at det mest er en formalitet at få forlænget perioden, hvor pengene er til rådighed.

Arbejdet er nu i fuld gang. Gulvbrædder er ved at blive savet ud i Østerlars. I næste uge begynder blandt andet arbejdet med vinduerne, der skal trækkes elkabler, og en ny rampe er under opførelse. I renoveringen skal loftets unikke trækonstruktion bevares.

Vi bliver et mere spændende sted

Alt det meget arbejde skal give en række nye muligheder for Møbelfabrikken.

– Den gamle produktionshal har kun kunnet bruges et par måneder om sommeren. Nu skal den bringes i anvendelse året rundt. Efter renoveringen bliver vi et meget mere spændende sted at bruge, og vi bliver et sted med en masse udvikling. Hallen bliver endnu en mulighed for en indtægtskilde, der kan sikre, at vores økonomi går fra en sårbarhedsfase til at blive lidt mere stabil. Vi har brug for, at samtlige kvadratmetre, der er under tag på Møbelfabrikken, på en eller anden måde kan give en indtægt til Møbelfabrikken, forklarer Carsten Aalling.

Den overordnede tanke er, at den tidligere produktionshal bliver et multi-fleksibelt rum, som hurtigt kan ændre formål.

– Alting kommer på hjul. Vi har 24 timer i døgnet. Dem er der syv dage om ugen af. Står vi og skal bruge et stort lokale til et kulturarrangement om aftenen eller i weekenden, så rydder vi simpelthen maskinerne til side, og så har vi et dejligt råt, men særdeles brugbart stort lokale, der kan bruges til for eksempel koncerter eller teater.

Lokalet skal til hverdag dels bruges til mødeformål og dels til et showroom for genbrug af byggematerialer. Eksempelvis mures en væg op i genbrugsmursten fra Dyndegård i Rutsker. Også genbrugstræ herfra skal bruges til renoveringen. Hasleklinker og genbrugsdøre kommer i brug, ligesom de gamle jernplader fra fabriksgulvet får nyt formål.

Ombygningen er i fuld gang. Foto: Jacob Jepsen

Vil udvikle genbrugsløsninger

Multilokalet skal også kunne bruges til for eksempel pop up-værksteder for iværksættere, samarbejde om aktiviteter indenfor miljø, cirkulær økonomi, events, udstillinger, messer, workshops og kulturarrangementer med op til 150 mennesker. Samt også at bevare fortællingen om Bornholms Møbelfabrik, der i sin storhedstid havde 60 ansatte.

Målet med multihallen er også at kunne blive ramme om udvikling af nye løsninger for genbrug af affald.

– Bofa vil ikke brænde affald af fra 2032, og der ligger en masse udfordringer i det. Kan vi nu for eksempel være med til at minimere problemerne med det, der ikke skal forbrændes mere, så kan det måske være med til at skabe nogle arbejdspladser og måske skabe muligheder for nogle iværksættere.

Hvordan det?

– Det handler simpelthen om på en helt ny måde at se på, hvordan vi kan værdiforøge produktion gennem genbrug fra genbrugspladserne. Vi skal finde en måde at lave ting på, som kan sælges til en værdi, der gør, at vi kan lave en bæredygtig forretning, forklarer Carsten Aalling.

Multibrug er vejen frem

Carsten Aalling ser det kun som en fordel, at den ombyggede hal skal bruges til mange formål.

– Hvis man skal lave noget på Bornholm, tror jeg hemmeligheden er, at man skal sørge for, at lokaler er i spil hele tiden. Man kan ikke bare stå med virkningsløse lokaler i lange perioder, mens man venter på, at der kommer noget. Vi bygger et multilokale, som lynhurtigt kan omstille sig til nyt brug.

Han håber, at den multifunktionelle hal er klar til januar.

– Der har været mange forsinkelser. Men det er gået stærkt her på det sidste.