Det skilt som Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening i fælleskab havde sat op i Vang Granitbrud.

Pinligt: Bornholmsk politiarbejde på justitsministerens bord

LEDER

Hvis det ikke var nærmest pinligt, ville det være morsomt. Men det er pinligt, og det sætter Bornholm i et latterliggørende lys, der kalder på satire. Alene af den grund bør sagen udredes. Dårligt politiarbejde, ser det ud til, koster nu ministerens tid. Det kan vores lokale politidirektør ikke være stolt af.

LEDER

Hvis det ikke var nærmest pinligt, ville det være morsomt. Men det er pinligt, og det sætter Bornholm i et latterliggørende lys, der kalder på satire. Alene af den grund bør sagen udredes. Dårligt politiarbejde, ser det ud til, koster nu ministerens tid. Det kan vores lokale politidirektør ikke være stolt af.

Vi taler om det tragikomiske forløb, hvor to pensionisters besøg i stenbruddet i Vang i april måned, nu er endt som en sag på justitsminister Nick Hækkerups (S) bord. Ene og alene fordi Bornholms Politi har behandlet forløbet meget opsigtsvækkende, således at både jura og retssikkerhed fremstår udfordret.

Det er alvorligt, for det kan ramme alle borgere, når magtens næve rammer skævt. Denne gang bed avisen sig fast. Men der vil være sager, vi aldrig hører om eller ikke sætter ressourcer af til at udrede.

Kort fortalt fik de to pensionister, hvoraf den ene er tidligere naturvejleder og derfor må formodes at være både oplyst om og forsigtig med netop naturen, bøder på tilsammen 18.000 kroner for at køre i bil ned i Vang Granitbrud.

 

Det kan ramme alle
borgere når magtens
næve rammer skævt

 

Avisens afdækning har vist, at noget af bøden skyldes helt banale og åbenlyse forseelser, som man godt kan give bøde for – det kunne også være klaret med en henstilling. De åbenlyse forhold er, at parret havde passeret et skilt med indkørsel forbudt, samt at de havde en hund med, selv om det ikke var lovligt. Det er lovbrud, man kan begå med fortsæt. Men begge forseelser kan også være hændt tilfældigt og uden fortsæt.

Lige meget hvad, er der er i dansk retspraksis meget langt fra ovenstående forseelser og bøder på samlet 18.000 kroner, hvorfor Bornholms Tidende gik ind i sagen. Det viste sig, at det eksorbitante beløb ikke mindst var nået, fordi politiet mente, at parret havde forstyrret ynglende vandrefalke. De skilte, der udløste den del af bøderne, blev udstedt, fordi de to borgere bevægede sig om bag nogle skilte, som Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm havde sat op efter aftale med Bornholms Regionskommune, som ejer området ved Ringebakkebruddet og Vang Granitbrud.

Det efterlader en praksis, hvor vi som borgere i første omgang må spørge, i hvilket omfang der er hjemmel i retspraksis til at give bøder, der baserer sig på uofficielle og hjemmelavede skilte. Og her går vi ud ad en sti, der har mange grene. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan skilte sat op af Naturstyrelsen, kan regulere, hvor man må cykle, og hvor man ikke må cykle på øen.

Nu vil Venstres bornholmske folketingsmedlem, Peter Juel-Jensen, via Folketingets miljø- og fødevareudvalg, have svar på en række spørgsmål om sagen fra justitsminister Nick Hækkerup.

Et af de mest centrale lyder, hvor stor bøden ville være blevet, hvis der rent faktisk havde været ynglende vandrefalke i Vang Granitbrud. En del af Bornholms Tidendes dækning af sagen afslørede nemlig, at der ikke har været ynglende vandrefalke i Vang Granitbrud siden 2016.

Vi venter med spænding og lover at følge op.