Svaneke Bedding 2020. Foto: Jens-Erik Larsen

Da der blev bygget skibe i Svaneke

TILBAGEBLIK

I 1918 overdrog Sorth skibsbyggeriet til skibsbygmester Christian Lind fra Svaneke, som nåede at bygge den tremastede skonnert John, 70 BRT. Den blev det sidste større træskib fra Bornholm. Derefter byggede værftet fiskefartøjer.

Svaneke Havn var i 1700-tallets begyndelse udmærket, men blev ikke vedligeholdt, så i 1800 var den næsten ubrugelig. Der blev igangsat arbejder med at sprænge en ny havn ud i klipperne, men arbejdet stoppede under Englandskrigene. I 1816 havde havnen en dybde på 2,2 meter, men ved forbedringer i 1850 og i 1866 blev dybden forøget til 3,7 meter.

Skibsbygmester Jens Müller Nansen byggede skonnerten Arnold i 1832 til fabrikant Peter F. Heering, hans første skib. Rederen lod alle sine skibe bygge på Bornholm.

I 1843 blev briggen Frode på 92 kls. (kommercelæst, ældre mål for skibets rummelighed, red.) og jagten Julie på 10,5 kls. bygget.

Skibsbygmester P.J. Blem og skibsbygmester J.M. Nansen var aktive i byen 1845-1850 (F Kilde).

Stormflodskatastrofen i 1872 ødelagde havnen, så uddybningen måtte gentages, og først i 1877 kunne havnen igen åbnes. Flere udvidelser fulgte i 1900-tallet.

Den væsentligste skibsbygger i Svaneke i 1800-tallet var skibsbygmester Hendrich Hansen, 1819-1891. Han var uddannet som skibskonstruktør på Holmen og havde stået i lære hos Bech i Rønne. Hendrick Hansen nedsatte sig i byen 1850 og byggede flere store skibe – blandt andet et barkskib til fabrikant Peter F. Heering. Det blev Hansens største byggeri; skibet blev døbt Svanen og var på 277 kls.

I dag bliver arealet mest brugt af Svaneke Sejlklub og til æggetrilning.

Svaneke Bedding 1998. Arkivfoto: Henning Sigvardsen