Bornholms Energi og Forsyning har uddelegeret ansvaret for at lønforhandle med direktionen til bestyrelsesformand Lars Goldschmidt. Foto: Berit Hvassum

Borgmesteren blev orienteret om Beof-direktørs kontrakt – næste direktør får lavere lønramme

Bornholms Energi og Forsyning har uddelegeret ansvaret for at lønforhandle med direktionen til bestyrelsesformand Lars Goldschmidt. Han bærerdog ikke ansvaret alene for indgåelsen af kontrakten, der gjorde Rasmus Sielemann Christensen til en af landets højestlønnede direktører i kommunalt ejede forsyningsselskaber.

ENERGI

Bornholms Energi og Forsyning har uddelegeret ansvaret for at lønforhandle med direktionen til bestyrelsesformand Lars Goldschmidt. Han bærerdog ikke ansvaret alene for indgåelsen af kontrakten, der gjorde Rasmus Sielemann Christensen til en af landets højestlønnede direktører i kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Er det dig som bestyrelsesformand, der har forhandlet lønnen på plads?

– Kontrakten er godkendt af bestyrelsen, siger Lars Goldschmidt.

– De er blevet orienteret og har nikket til kontrakten. Hver gang, der har været ændringer til kontrakten af den ene eller anden art, er bestyrelsen blevet orienteret. Når der skulle defineres kriterier for næste års præstationsbonus, er kriterierne blevet diskuteret i bestyrelsen, og procenten (der udbetales af bonussen, red.) er bestyrelsen blevet orienteret om. Orienteret i den forstand, at det er den, der har kompetencen, som medlemmerne af den så har uddelegeret til mig.

Så hvis resten af bestyrelsen var uenige i din beslutning, kunne de have ændret den?

– Så skulle beslutningen have været en anden.

Har kommunalbestyrelsen, Beofs ejere, skullet godkende eller forholde sig til direktionslønningerne?

– Den oprindelige kontrakt har jeg orienteret borgmesteren om indholdet af. Og jeg har fået et nik til, at det så rimeligt ud.

Har du orienteret hende, fordi det er et krav, som stilles i vedtægterne, eller hvorfor?

– Nej, men jeg kunne ikke forestille mig at lægge et lønniveau, som jeg ikke orienterede ejerne om. Tilsvarende vil jeg også drøfte lønniveauet for den kommende med borgmesteren og kommunaldirektøren.

Vil grundlønnen blive tilsvarende for den nye direktør? Du sagde før, at fastholdelsesvederlaget vil blive lavere. Hvordan skal det forstås?

– Jeg har fået en overordnet ramme. Hvordan den skal sættes sammen, er op til mig.

Så du har en overordnet ramme, der er mindre end den nuværende.

– Ja, markant mindre.

Er det lettere?

Bornholms Energi og Forsyning er i gang med at ansætte en ny administrerende direktør. I næste uge skal anden runde af ansættelsessamtalerne finde sted.

Er det blevet lettere at tiltrække ledere på dette niveau, end det var fire år siden? Der er sket en udvikling på Bornholm i mellemtiden.

– Det er et usædvanligt meget bedre felt denne gang.

Kan du forklare, hvad der kan gøre sig gældende? Er det tilfældigheder, eller er der andre ting på spil?

– Den betingelse, der er i opslaget om at flytte til Bornholm, var en betingelse, der var virkelig svær forrige gang. Den har ikke været det samme problem denne gang. Så Bornholm er blevet mere attraktiv som sted at bo. Vi har lagt vægt på, at vi vil have en direktør, der bor her. Noget af det, der var udfordringen første gang, var overhovedet at få dem, som kunne være relevante, til at bo på Bornholm. Af samme årsag brugte jeg fastholdelsestillægget. Jeg ville ikke have, at de flyttede herover proforma og så bare forsvandt igen.

– Det er blevet markant lettere at have den betingelse med. Vi er også blevet mere kendte i forsyningssektoren. Det har Rasmus (Sielemann Christensen, red.) og jeg arbejdet på. Rasmus har været Dansk Energis bestyrelse, og jeg sidder i Dansk Fjernvarmes bestyrelse, så det, at vi er kendte personer i branchen, gør, at man kan forestille sig at arbejde her. Det er også den måde, vi har annonceret på. Vi har annonceret stillingen i vores netværk og sagt, at her er en relevant stilling.