Danske fiskere behøver nu ikke mere at smide fisk ud fanget i tysk område. Foto: Berit Hvassum

Ny aftale om fiskeri efter fladfisk i tysk område i Østersøen

Danmarks Fiskeriforening har længe arbejdet for at få åbnet for fiskeri efter andre arter end rødspætter i tysk farvand i Østersøen.

Det åbner ny aftale mellem Tyskland og Danmark nu for.

Danmark og Tyskland har indgået aftale om fiskeri efter andre fladfiskearter end rødspætter for dansk indregistrerede fartøjer i tysk farvand i Østersøen i område 22 og 24. Aftalen er gældende for fiskeri inden for 3-12 sømil fra Tysklands basislinje, oplyser Danmarks Fiskeriforening.

Aftalen er kommet i hus efter et stort forarbejde fra Danmarks Fiskeriforening, som gennem mange år har gjort opmærksom på problemstillingen både nationalt og internationalt.

– Det er en god aftale på mange måder og en, vi har arbejdet med at få igennem længe. Nu kan de danske fiskere fange andre arter end rødspætter i tysk område uden fare for, at de bliver tvunget til at smide fangsten ud igen for så senere at fange fiskene i dansk farvand. Det er godt set ud fra fiskebestandene, og det er godt set ud fra et miljømæssigt perspektiv. Vi er meget tilfredse med, at ministeriet nu har indgået en aftale med tyskerne, siger Kim Kær Hansen, formand for Klintholmhavn Fiskeriforening.

Uenighed nu bilagt
Siden EU-Grundforordningen i 2013 har Tyskland og Danmark haft forskellig fortolkning af bilag 1. Tyskerne har opfattet det som om, danske fiskere kun må fange rødspætter, mens det fra dansk side har været set som om, man også kan fiske andre arter end rødspætter. Det har betydet, at den tyske fiskerikontrol indtil nu har tvunget danske fiskere til at smide andre fladfisk end rødspætter ud igen. Det vil den nye aftale nu sætte en stopper for.

– Det har virkelig været et spild af ressourcer, og med tanke på, at der er indført landingspligt, så giver det ingen mening, at danske fiskere har været tvunget til at smide gode, sunde madvarer i havet igen, fordi landene har fortolket Grundforordningen forskelligt. Så vi er meget tilfredse med, at det nu er lykkedes for ministeren og hans embedsmænd at nå frem til en aftale med tyskerne, siger Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening.

I første omgang er aftalen tidsbegrænset til et år fra tilladelsen er givet. Bekendtgørelsen er netop nu i høring. Der er nogle tekniske specifikationer, der skal falde på plads, men det er forventningen, at den kan træde i kraft den 24. oktober 2020, hvorefter fiskerne kan søge om tilladelse hos Fiskeristyrelsen.