Ellevej 18 i Sorthat-Muleby.

Hus i Sorthat-Muleby handlet til en lille million

Patrick Øst Bendtsen og Cecilie Sandby Andersen har købt huset på Ellevej 18 i Sorthat-Muleby for 980.000 kroner.

Det er boet efter Aksel Kristian Thorsen og Ella Thorsen, der har solgt huset efter at have haft ejendommen siden 6. november 2002. På daværende tidspunkt blev det handlet for 850.000 kroner.

Huset har et boligareal på 123 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 7.967 kroner.

Grunden, som ejendommen ligger på, er 700 kvadratmeter.

Boligen er fra 1986.

Handlen blev indgået 10. september. Parterne blev dengang enige om at gennemføre ejerskiftet 1. oktober.

 

 

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

 

Hus handlet i Nørregade i Hasle

Huset i Nørregade 33 i Hasle er købt af Steffen Gorm Jensen og Kathrine Maria Jensen for 480.000 kroner.

Huset er solgt af Anders Tolstrup, som selv købte det 1. september 2017.

Boligarealet for huset er 112 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 3.934 kroner.

Boligens tagetage udgør 40 kvadratmeter, som alle er udnyttet til beboelse. Kælderens areal er på 16 kvadratmeter.

Ejendommen ligger på et grundstykke, der er 573 kvadratmeter.

Huset blev bygget i 1875.

Handlen blev indgået 26. august, og overtagelsesdatoen var 1. oktober.

 

Havnegade 11 i Nexø.

Mindre hus solgt i Havnegade i Nexø

Huset i Havnegade 11 i Nexø er købt af Jesper Arff Ibsen for 425.000 kroner.

Det er Ove Konrad Jensen, der har solgt huset.

Boligarealet for huset er 71 kvadratmeter. Det giver en vægtet kvadratmeterpris på 5.312 kroner.

Boligens tagetage udgør 40 kvadratmeter, hvoraf de 20 er udnyttet til beboelse. Under huset befinder der sig en kælder på otte kvadratmeter.

Grunden udgør et areal på 193 kvadratmeter.

Huset er fra 1890.

Handlen blev indgået 17. august, og nøglerne skifter hænder 1. oktober.