Bornholms Regionskommune har givet Naturstyrelsen tilladelse til renovering og forbedring af den kanal og det opstemningsanlæg, der leder vandet væk fra søen Åremyr i Almindingen. Foto: Jens-Erik Larsen

Naturstyrelsen i akut aktion: Dæmning ved Åremyr var ved at falde sammen

MILJØ

Naturstyrelsen har netop færdiggjort arbejdet med at renovere og forbedre den kanal og det opstemningsanlæg, der leder vandet væk fra søen Åremyr i Almindingen.

Vandet i Åremyr kommer fra vandløb, der strømmer til området fra nord, syd og nordvest. Opstemningsanlægget ved Bolsterbjergvej regulerer vandstanden i Åremyr og leder vandet ud i en kanal, som føres under Bolsterbjergvej og videre mod Læsåens tilløb i Ekkodalen.

Opstemningsanlægget ligger langs Åremyrs nordøstlige brink, 50 meter nordvest for krydset mellem Bolsterbjergvej og Segenvej, og det netop afsluttede arbejde skal blandt andet forhindre nedskridning og beskadigelse af vejen.

Ifølge Naturstyrelsen, der ejer arealet, var der tale om en hastesag: “Arbejdet igangsættes straks grundet fare for nedbrud af opstemningsanlægget og risiko for beskadigelse af tilstødende vejanlæg”, hedder det i Naturstyrelsens sagsfremstilling, som er offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Det fremgår af det vedlagte billedmateriale, at siderne i opstemningsanlægget var ved at falde sammen.

Ålepassage bevares

Dæmningen til Åremyr er nu sikret på en samlet længe på cirka seks meter og vejdæmningen på en længde på cirka otte meter. Bunden er hævet en halv meter på en samlet længde på cirka otte meter, og der er opbygget en ny bund i kanalen fra betonmuren ved åbningen og cirka ti meter frem. Bunden i kanalen er hævet med natursten og grus, der er støbt fast.

Betonsiderne på dæmningen er sikret mod erosion ved at opsætte en støbt støttemur i natursten, mens vejdæmningen er sikret med en støttemur støbt i natursten.

Forbedret faunapassage

Bornholms Regionskommune afdeling for Natur og Miljø vurderer, at tiltaget med at hæve vandløbsbunden en halv meter vil forbedre forholdene for de dyr, som lever i vandløbet og skabe forbedret faunapassage.

Den eksisterende ålepassage bevares.