Formand for Sagahuset, Kresten Jensen, og den øvrige bestyrelse arbejder på at skaffe penge til en fast belægning på parkeringspladsen. Foto: Berit Hvassum

Husets brugere får mere fast grund under fødderne

FORENINGER

Sagahuset i Rønne er et samlingssted for rigtig mange ældre medborgere, der kan glæde sig til snart at få bedre adgangsforhold.

Sagahusets bestyrelse har lovning på cirka 200.000 kroner ud af de cirka 300.000 kroner, der skal til for at erstatte grus- og stenmelsbelægningen på gårdsplads og i indkørslen med fliser.

– Vi er i den situation at to fonde, Østifternes Fond og Vanførefonden, hver har bevilget cirka 50.000 kroner til forbedringen, og til vores store glæde har Bornholms Regionskommune afsat 100.000 kroner på budget 2021 til forbedring af belægning ved Sagahuset, oplyser Kresten Jensen, formand for Sagahuset S/I, som er et foreningshus fortrinsvis for pensionist- og handicapforeninger på Bornholm.

Har åbnet flisekonto

Sagahusets bestyrelse har herefter åbnet for, at husets mange brugere får mulighed for at give et bidrag, lille eller stort.

– Med disse bidrag kan vi måske få den sidste tredjedel af økonomien til at falde på plads, siger Kresten Jensen, der glæder sig over, at de første bidrag allerede er kommet ind på “flisekontoen”.

Formanden håber, at flisebelægningen kan blive en realitet i 2021. Den faste belægning har længe været på ønskelisten blandt husets brugere – især i de seneste år, hvor indtrykket er, at flere bruger huset.

– De adgangsforhold på gårdsplads og indkørsel, som brugerne præsenteres for i form af en grus- og stenmelsbelægning, er ikke tilfredsstillende, specielt ikke for den del af brugerne, der er lidt dårligt gående, bruger rollator, eller sidder i kørestol. Derudover giver belægningen et ekstra rengøringsbehov til de frivillige, der står for husets vedligeholdelse, siger Kresten Jensen.

Foto: Berit Hvassum

Frivillige driver huset

Sagahuset er et kommunalt ejet foreningshus fortrinsvis for pensionist- og handicapforeninger på Bornholm.

De 10 faste foreninger, som bruger huset, står for at administrere og passe huset, og de står for vedligeholdelsen, mens kommunen betaler de faste udgifter som blandt andet varme og lys.

Det er en ordning, der fungerer fint, siger Kresten Jensen.

Foreninger med enkelte arrangementer kan leje lokaler efter aftale.

 

 

3.500

Kresten Jensen oplyser, at den seneste opgørelse af besøgstallet i Sagahuset er fra marts 2017.

I den måned havde huset cirka 3.500 besøgende.

– Det har ikke ændret sig væsentligt. Der er måske endda flere brugere i dag. Huset er et stort aktiv, siger Kresten Jensen.