Beboere på Søborgstræde advarer fodgængere på fortovet ved hjælp af små flag. Foto: Berit Hvassum

Desperate beboere i Søborgstræde: Fjern lortene!

BYLIV

Beboerne på Søborgstræde i Rønne skal kigge sig grundigt for, når de betræder gadens fortov, for kvarterets hundeluftere får ikke altid fjernet hundenes efterladenskaber. John Krone Larsen lagde i sidste uge vejen forbi Bornholms Tidendes redaktion for at fremvise fotodokumentation.

Han fortalte, at beboerne før har haft problemer med hundelorte, men det har været særlig slemt de seneste måneder.

“Det gør det ikke bedre, at fortovet langs med det nu forladte gymnasium ikke bliver vedligeholdt – og rent ud sagt ser herrens ud”, skriver Leif Hansen i en mail, hvor billederne er digitalt vedhæftet.

Flere andre beboere involverer sig i kampen for at holde gaden ren, og et af midlerne er at markere lortene på fortovet.

John Krone Larsen og Leif Hansen har konstateret, at der er flere syndere på spil.

“Her er nemlig ikke kun tale om en enkelt – stor – køter, der sætter sine visitkort. Af pøllernes størrelse kan man se, at forskellige (størrelser) hunde er involveret”, skriver Leif Hansen og slutter mailen, som er underskrevet “på vegne af desperate beboere i Søborgstræde”, med en opsang til hundeejerne.

“Dette er at betragte som et nødråb fra vores ellers så idylliske gade – blot ét minuts gang fra St. Torv”.

Der er mange hundelorte i S¿borgstr¾de i R¿nne, som ikke samles op af hundeejerne.
Hver dag er flagdag i Søborgstræde. Foto: Leif Hansen